Par Kristīgo Atbalsta Apvienību

Kristīga Atbalsta Apvienība kā neformāla radošu cilvēku kopa izveidojās 2004.gadā, un pirmais tās atbalstītais projekts bija Liepājas Lutera ev. lut. draudzes izdevums “Krusta Gaismā”, kam sekoja virkne citu projektu, kurus, pateicoties Dievam un daudziem draugiem, esam īstenojuši. 2015.gada 6.jūnijā nodibinājām biedrību, lai sekmīgāk turpinātu aizsākto. Biedrība darbojas Liepājas Diakonijas centra paspārnē.

Saruna ar Kirilu Bobrovu

Bobrovs

Uztvere saistīta ar to, kam cilvēks pievērš savas domas

Kā jums klājas šajā laikā? Kā jūs to izjūtat? Kas patīk? Vai ir, kas rada bažas?  

Lasīt tālāk