Konference Darba vietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

aktion mensch

 

 

2014.gadā 30.maijā Liepājas Diakonijas centrs ar “Aktion Mensch” finansiālu atbalstu rīkoja konferenci “Darba vietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” dienas kārtība. Tajā piedalījās pārstāvji no sekojošām NVO: Liepājas Neredzīgo biedrība, biedrība „Cerība, Ticība, Mīlestība”, invalīdu biedrība “Kristīne”, Liepājas Diabēta biedrība, Liepājas Diakonijas centrs, Liepājas represēto biedrība un Aizputes invalīdu biedrība „Cerība”. Nozares biedrības un eksperti pulcējās ar mērķi iepazīt esošo situāciju invalīdu nodarbinātības jomā, apspriest galvenās grūtības un meklēt iespējamos risinājumus, lai palielinātu iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām atrast sev piemērotu darbu. Ņemot vērā gaidāmos noteikumus par Eiropas struktūrfondu izlietojumu 2014.-2020.gadam, konferencē tika izstrādāta Rezolūcija, kurā tika pievērsta uzmanība vairākiem ļoti būtiskiem jautājumiem.

Ja vēlaties papildus informāciju, lūdzu sazināties ar Liepājas Diakonijas centru:

tālr. 63426707,  diakonija.liepaja@gmail.com

Pētījums par invalīdu nodarbinātības politiku Eiropā

Liepājas Neredzīgo biedrība konferencē prezentēja no 2012.gada augusta līdz 2013.gada aprīlim Latvijas un Lietuvas pārrobežu projekta „Darba iespējas un pieredze cilvēkiem ar invaliditāti” ietvaros veikto pētījumu šajā jomā.

Rezolūcija 30.05.2014.

Latvijas Republikas Valsts prezidentam, LR Ministru kabinetam, LR Labklājības ministrijai, LR Finanšu ministrijai, LR Ekonomikas ministrijai, LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājai Aijai Barčai, Liepājas pilsētas domei, nevalstiskām organizācijām, masu medijiem un Latvijas sabiedrībai   

Lasīt tālāk

Valsts un pašvaldības institūciju atbildes uz Rezolūcijas jautājumiem

Uz 2014.gada 30.maija konferencē pieņemto rezolūciju “Darbs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” atbildes sniedza LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisija, 12.06.2014, LR Labklājības ministrija, 02.07.2014, Liepājas pilsētas dome, 01.08.2014. Drīzumā aicināsim visus interesentus uz Sociālā sadarbības tīkla sapulci, kur mēs šīs vēstules varētu apspriest.

Liepājas Diakonijas centrs,

21.08.2014.