Dienas aprūpes centrs

Liepājas Diakonijā no 2009. gada darbojas Dienas aprūpes centrs. Tā ietvaros notiek radošas nodarbības, t.sk, Talantu darbnīcā, ekskursijas, apmācības un konsultācijas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tiek realizēti dažādi projekti, sadarbībā ar Liepājas pašvaldību u.c. institūcijām un organizācijām, sk. šīs mājaslapas sadaļā Projekti izvēlnē zem Dievkalpojumi un aktivitātes.

Pie Karīnas Krieviņas,  tālr. 63426707, katru darba dienu plkst. 10.00-14.00 var interesēties ikviens, kam nepieciešama informācija par diakonisku palīdzību vai aprūpe. Adrese: F.Brīvzemnieka 54, Liepāja.