Palīdzība Ukrainai

Velga – viena no čaklākajām rokdarbniecēm palīdz sakārtot rokdarbus nogādāšanai uz Ukrainu

Liepājas Diakonijas centrs izsaka pateicību visiem, kas atsaucās aicinājumam atbalstīt ukraiņu ļaudis ar siltiem adījumiem! Sirsnīgs paldies visiem rokdarbniekiem, jo īpaši Velgai, Mārītei, Anitai, Birutai, Zentai un citiem! Mīļš paldies Lilijai par filcētajiem un adītajiem speciālajiem rokdarbiem ievainotajiem! Paldies visiem, visiem, kas ziedoja savu laiku, roku darbu, dziju un sirds siltumu! Caur kristīgo labdarības organizāciju “Tabitas sirds” uz Ukrainu esam nosūtījuši ap 100 vienību – 70 pārus zeķu, čību, cimdu, šalles, cepures, siltās jakas.

Lasīt tālāk

Par semināru “Gaisma tumsā: mani iekšējie resursi”

Logo Liepājas Diakonijas centrs

dialogo2022. gada 23. novembrī Liepājas Diakonijas centrs Action Mensch projekta Dzirkstele – pašpalīdzība un brīvais laiks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ietvaros Liepājas Krusta baznīcas mazajā zālē rīkoja spuldzesemināru “Gaisma tumsā: mani iekšējie resursi”, kura mērķis bija stiprināt emocionālo stabilitāti un palīdzēt ieraudzīt un izmantot savus iekšējos resursus.

 

Semināra dalībnieki piedalījās divās interaktīvās lekcijās Ja es daru, tad es varu! un Stresa vadība: darīt – ko? Rīkoties – kā? Pasniedzēja Inese Birzniece un pasniedzēja un pavadone pašizaugsmē Kristīne Jonova klātesošos iepazīstināja gan ar teorētiskām, gan praktiskām atziņām un veidiem, kā rīkoties dažādās problēmsituācijās, ar kurām ikdienā vairāk vai mazāk nākas saskarties katram: tumšie, garie vakari – vientulība, ikdienas dzīves krīzes – stress, izaicinājumi un problēmas – izmisums, motivācijas zudums – depresija…

Par Pirmslieldienu tirdziņu aprīlī

tirdz5

tirdz5

2022. gada 5. un 6. aprīlī Liepājas Diakonijas centrā (LDC) notika “Pirmslieldienu tirdziņš”. Tajā par ziedojumiem varēja iegādāties noderīgas lietas, ko darinājuši cilvēki ar īpašām vajadzībām: adījumus, tamborējumus, šūtas un austas somas, rotaļlietas un greznumlietas, pērlīšu rotaslietas, Lieldienu dekorus, sveces, virtuves piederumus no koka, māla, kā arī pašceptus kārumus. Pērļotāja Annika pastāstīja, ka gājis labi, tikai šādiem pasākumiem vienmēr der vairāk reklāmas.

Lasīt tālāk

Par radošajām darbnīcām “Batikošana” un “Pavasara dekoru izgatavošana” 02.04.2022.

Rokd1

Rokd1

 

Sestdien, 2. aprīlī “Aktion Mensch” projekta “Dzirkstele” ietvaros notika divas radošās darbnīcas “Batikošana”un “Pavasara dekoru izgatavošana”. Pasākumu mērķis bija caur dažādām praktiskām aktivitātēm, neformālā gaisotnē pavadot brīvo laiku, radīt iekļaujošu vidi dažādu vietējo sabiedrības grupu pārstāvjiem, mazinot ikdienas un Ukrainas kara apstākļu izraisīto stresu un depresiju. Radošajās darbnīcās piedalījās cilvēki ar īpašām vajadzībām, jaunās māmiņas ar bērniem un Ukraiņu bēgļi. Nodarbības vadīja Rāmavas muižas floriste Taiga Alpe.

Lasīt tālāk

Par “Spēcināšanas pasākumu” 28.12.2021.

ista1

ista1

 

2021. gada 28. decembrī Liepājas Diakonijas centrs organizēja kārtējo projekta Dzirkstele pasākumu, Zoom platformā. To atklāja Fēlikss Kovaļišins, iesakot turpināt iepriekš aizsākto sarunu par spēcināšanu – kā izturam gada tumšāko laiku, arī Covid-19 epidemioloģisko ierobežojumu ziņā, padaloties par labo, kas noticis.

Sarunu uzsāka pasākuma idejas autore Karīna Krieviņa. Viņa uzsvēra, ka Adventa laikā, gaidot Ziemassvētkus, gaišas pārdomas rosina teksts no Sv. Rakstiem par Dieva Dēlu Jēzu Kristu, kas nāca pasaulē kā patiesais gaišums apgaismot ikvienu cilvēku.

Pasākuma dalībnieki pārrunāja, ka visi var nest sirdsgaismu citiem ar savu attieksmi, uzmanību, atbalstu – kad nepieciešams, un dāvināšanas prieku.

Lasīt tālāk

Par Spēcināšanas pasākumu 12.11.2021.

dzirkstele

dzirkstele

2021. gada 12. novembrī Liepājas Diakonijas centra jaunā projekta “Dzirkstele” ietvaros, ko finansē vācu fonds “Aktion Mensch”, notika Spēcināšanas pasākums, kuru Zoom tiešsaistē nodrošināja un klātesošo dalību koordinēja Fēlikss Kovaļišins. Ar dziesmu “Spēku dod” pasākumu iesildīja Helga Mazure, kas pieslēdzās pasākumam pastaigas laikā kopā ar bērniem. “Arī Dievs ir teicis, ja mēs kaut ko nevaram, Viņa spēks mūsu nespēkā varens parādās,” Helga sacīja, “dažkārt to ir grūti saprast, bet ir neaprakstāma sajūta, ja nākas to piedzīvot.”

 

H. Mazure vēlēja pasākumam izdošanos, cerot, ka viņai iznāks piedalīties sarunā vēl turpmāk. Dalībniekus sveicināja arī Helgas tētis, kuram nebija beigusies darbadiena.

 

Turpinājumā Inga Audere nolasīja Astrīdas Ziemeles dzejoli stiprinājumam sarežģītā laikā. Viņa atcerējās sarunu ar mācītāju Mārtiņu Urdzi 2020. gada maijā uzreiz pēc ārkārtas situācijas noslēguma. Tā bija saistīta ar ieceri tikties radošā sarunā par dzeju, ne tikai ar tās lasījumiem. Mārtiņš piekrita: “Vienreiz vajadzētu visiem sanākt kopā.” Inga atzina, ka bija nolēmusi gaidīt piemērotu situāciju, varbūt līdzīga iniciatīva nāks vēl no kāda. Un, lūk, neilgi pēc dzejas pasākuma “KONCELEBRA” (kopīga svinēšana), kur Dzejas dienu mēnesī 25.09.2021. tikāmies Zoom, Karīnai Krieviņai radās ideja par radošu pasākumu ar dažādu tematiku, kurā šodien pulcējāmies. 

Pēc tam ievadvārdus pasākumam veltīja tā idejas autore K. Krieviņa.

Lasīt tālāk