Palīdzība Ukrainai

Liepājas Diakonijas centrs izsaka pateicību visiem, kas atsaucās aicinājumam atbalstīt ukraiņu ļaudis ar siltiem adījumiem! Sirsnīgs paldies visiem rokdarbniekiem, jo īpaši Velgai, Mārītei, Anitai, Birutai, Zentai un citiem! Mīļš paldies Lilijai par filcētajiem un adītajiem speciālajiem rokdarbiem ievainotajiem! Paldies visiem, visiem, kas ziedoja savu laiku, roku darbu, dziju un sirds siltumu! Caur kristīgo labdarības organizāciju “Tabitas sirds” uz Ukrainu esam nosūtījuši ap 100 vienību – 70 pārus zeķu, čību, cimdu, šalles, cepures, siltās jakas.

Tā kā vēl arvien cilvēki turpina mums piegādāt savus rokdarbus, nākošo adīto rokdarbu palīdzības akciju izsludinām līdz 15. aprīlim.