Veselības aprūpe cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 10.12.2010.

aktion mensch 1
aktion mensch 1
 

Konference “Veselības aprūpe cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” notika 2010. gada 10. decembrī. Konference tika īstenota ar “Aktion Mensch” finansiālo atbalstu projekta “Konsultācijas un kontaktu centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” ietvaros.

Vieta:  Krusta ev. lut. baznīcā,  K. Valdemāra ielā 7, Liepājā

Laiks: 11.00 – 16.30

Konferences mērķis:  veidot dialogu starp NVO pārstāvjiem un dažādiem ekspertiem veselības aprūpē, un kopīgi attīstīt redzējumu, kā uzlabot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iespējas saņemt cilvēka cienīgu veselības aprūpi.

Lasīt tālāk

Prezentācijas 01.04.2010.

Šeit ir publicētas Pacientu ombuda pārstāvju Alīnas Daijas un Ivetas Ķēniņas prezentācija “Sadarbība labākai kvalitātei” un VNC Kurzemes nodaļas vecākā eksperta Dr. Pētersona prezentācija “Veselības aprūpes aktualitātes pēc 2010.gada 1.aprīļa.”

Lasīt tālāk

Aptauja par veselības aprūpes pieejamību Latvijā

Aicinām piedalīties SUSTENTO aptaujā par veselības aprūpes pieejamību Latvijā. Šīs aptaujas rezultāti tiks iesniegti valdībā un kopā ar iepriekšējiem ļaus vērst tās uzmanību risināmajiem jautājumiem. Saite uz anketu (Word dokuments)

Aizpildītas anketas sūtiet uz sustento@sustento.lv vai pa pastu:
LCĪVSO SUSTENTO, Antonijas iela 24- 6, Rīga, LV 1010

Šeit varat atrast informāciju par SUSTENTO un Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas rīkoto 5. pacientu konferenci “Jauna sadarbība – jaunas iespējas”, kas notika 2010. gada 26. novembrī.