Aptauja par veselības aprūpes pieejamību Latvijā

Aicinām piedalīties SUSTENTO aptaujā par veselības aprūpes pieejamību Latvijā. Šīs aptaujas rezultāti tiks iesniegti valdībā un kopā ar iepriekšējiem ļaus vērst tās uzmanību risināmajiem jautājumiem. Saite uz anketu (Word dokuments)

Aizpildītas anketas sūtiet uz sustento@sustento.lv vai pa pastu:
LCĪVSO SUSTENTO, Antonijas iela 24- 6, Rīga, LV 1010

Šeit varat atrast informāciju par SUSTENTO un Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas rīkoto 5. pacientu konferenci “Jauna sadarbība – jaunas iespējas”, kas notika 2010. gada 26. novembrī.