Domino projekts

aktion mensch

Kopš 2014.gada 1.februāra Liepājas Diakonijas centrā sākās jauns projekts “Domino – darbs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”. Projektu atbalstīja vācu palīdzības fonds “Aktion Mensch” un Šlēsvigas-Holšteinas Diakonijas centrs. Projekta kopīgās izmaksas ir 63.300 euro. Trīs gadu laikā bija paredzētas dažādas aktivitātes, kas veicinās un atbalstīs Liepājas reģiona cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļaušanu sabiedrībā. Galvenais uzsvars tika likts uz aktivitātēm, kas palīdzēs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām atrast sev piemērotu darba vietu. Domino tirdziņā cilvēki ar īpašām vajadzībām joprojām var tirgot savas pašdarinātās mantas un apzināt, un iegūt pieredzi tirgojoties ar saviem rokdarbiem.

Lasīt tālāk

Dalības maksa 6.maija konferencē Domino projekta atbalstam

2016.gada 6.maijā Liepājas Krusta baznīcā notika konference “Sieviešu ordinācija = par un pret”. Tajā piedalījās pārstāvji no LELB, LELBāL, Apvienotās Metodistu baznīcas, “Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība” (LLSTA), Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes, mācītāji, evaņģēlisti, Krusta draudzes locekļi.

Konferences dalības maksa bija – iegādāties vienu preci Domino tirdziņā. Gūtie ienākumi bija paredzēti par labu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Godināšanas pasākums brīvprātīgajiem

2014.gada 24.oktobrī biedrības “Liepājas Diakonijas centrs” (LDC) rīkotajā godināšanas pasākumā brīvprātīgajiem, kas iesaistīti arī nodibinājuma „BORISA UN INĀRAS TETEREVU FONDS” grantu projekta „Atbalsts un zināšanas darba meklētājiem Liepājā” aktivitātēs piedalījās “Domino projekta” pārstāve Inese Biteniece (no labās puses), kura sacīja mīļus pateicības vārdus visiem, kas rūpējas, lai šo projektu mērķa grupas – cilvēku ar īpašām vajadzībām, pirmspensijas un pensija vecuma cilvēku izgatavotie izstrādājumi pēc iespējas nonāktu pie tiem, kas vēlas tos iegādāties. Vairāk par pasākumu sk. te>

“Domino – darbs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” noslēguma konference

PC020937

PC020937

2016.gada 2.decembrī Liepājas Diakonijas centrs organizēja projekta “Domino – darbs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” noslēguma konferenci (programmu sk. te) Krusta baznīcas mazajā zālē. Tās mērķis bija iepazīstināt interesentus ar “Domino” projekta rezultātiem, veidot dialogu starp NVO pārstāvjiem un dažādu nozaru ekspertiem, kā arī kopīgi attīstīt redzējumu, kā uzlabot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iespējas iesaistīties brīvā laika pasākumos.

Lasīt tālāk

“Domino” tikšanās cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

“Domino projekta” ietvaros Liepājas Diakonijas centrā jau vairākas nedēļas katru piektdienu notiek tā mērķa grupas radošas tikšanās. “Mans pienākums ir apzināt cilvēkus ar īpašām vajadzībām, intervijās izzināt viņu vajadzības un intereses, lai varētu sekmēt šo cilvēku nodarbinātību,” paskaidro atbildīgā darbiniece Inese Biteniece. 14.novembrī aptauju dalībnieki, moži un radoši noskaņoti, pulcējas Diakonijas centra virtuvē, kur kopā ceps pankūkas. Visi ir atsaucīgi un labprāt iesaistās gan darbībā, gan sarunās.

Lasīt tālāk

Diakonijas centra izstāde “Iepazīsimies” Liepājas domē

Davids

Davids

Fotostāsts par cilvēkiem līdzās

Liepājas domes pirmā stāva vestibilā līdz 13.janvārim apskatāma izstāde “Iepazīstieties”, ko Liepājas Diakonijas centrs veidojis sadarbībā ar fotogrāfu Dāvidu Biruli. Tie ir stāsti par to, kā cilvēki ar īpašām vajadzībām meklē vietu dzīvē, kā viņi tajā jūtas.

Lasīt tālāk

Domino tirdziņš ar īpašiem viesiem Adventā

 

Adventa tirdziņš 6., 13. un 20.decembrī no plkst. 10.00 – 14.00

Katru sestdienu no plkst. 11.00 “Domino tirdziņš” ar īpašiem viesiem:

6.decembrī – cirks “Bez temata”

13.decembrī – VSAC “Ilģi” ansamblis

20.decembrī – dziedās māsiņas Sanita un Sanija

 

 

Par konferenci “Izglītības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”

2014. gada 28. novembrī Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā notika Liepājas Diakonijas centra rīkotā konference “Izglītības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tajā piedalījās nozares biedrības un eksperti ar mērķi  iepazīt esošo situāciju invalīdu izglītības jomā, apspriest galvenās grūtības un meklēt risinājumus, lai palielinātu iespēju  cilvēkiem ar  īpašām vajadzībām atrast sev piemērotu izglītību.  

Konference tika rīkota ar fonda “Aktion Mensch” un Šlēsvigas-Holšteinas Diakonijas centra atbalstu projekta “Domino – darbs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” ietvaros.

Vairāk informācijas, ieskaitot, prezentācijas, kas notika konferences laikā, var apskatīt te>

Galvenais trūkums – nav valsts politikas

Kādas ir iespējas iegūt izglītību cilvēkam, kuram ir īpašas vajadzības? Vēl būtiskāk – kur viņam pēc tam atrast darbu? Kas ir jādara, lai valsts nezaudētu darbspējīgus cilvēkus, kuriem tikai nepieciešms atbalsts, lai viņi varētu iekļauties sabiedrībā, strādāt un arī maksāt nodokļus?  

Tie ir jautājumi, pie kuriem patlaban strādā Liepājas Diakonijas centrs kopā ar nevalstiskajām organizācijām projekta “Domino” laikā. Diskusijas par tiem atklājušas vairākus sāpīgos punktus, piemēram, valsts līmenī patlaban virzītā iekļaujošās izglītības ideja nebūt ne vienmēr ir labākais risinājums.

Pagājušā gada nogalē par to visu plašāk runāja Liepājas Diakonijas centrā, kur notika konference, veltīta izglītības iespējām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Lasīt tālāk