Konferences rezolūcija 10.12.2010.

2010. gada 10. decembrī Liepājas Krusta baznīcā notika Liepājas Diakonijas centra rīkota konference “Veselības aprūpe cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”. Konferencē piedalījās nozares biedrību un ekspertu, ar mērķi veidot dialogu starp sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem un dažādiem ekspertiem veselības aprūpē, lai kopīgi attīstītu redzējumu, kā uzlabot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iespējas saņemt cilvēka cienīgu veselības aprūpi.

Ņemot vērā, ka tuvākajā laikā tiks pieņemts 2011. gada budžets un notiek darbs pie nozīmīgiem dokumentiem, kas skar veselības pieejamību valstī, Konference izstrādāja rezolūciju, kurā pieprasa pievērst uzmanību sekojošiem punktiem.

Lasīt tālāk

Labas prakses piemēri

Šeit ir publicētas Aijas Kļavas prezentācija par L’Arche (šķirsta) kopienu, Vilņa Neimaņa prezentācija par Camphill ciematu “Rožkalni” un Lienes Kauliņas-Banderes prezentācija par Invaliditātes likuma būtību un tajā noteiktajiem atbalsta pasākumiem personām ar invaliditāti.

Lasīt tālāk

Konferences dalībnieku redzējums

Attēls: Trīs stādi

Divās darba grupās konferences dalībnieki iedziļinājās jautājumā, kāda būtu vēlamā dzīves vietu situācija pieaugušiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājas pilsētā un rajonā 2015. gadā. Šajā dokumentā ir apkopoti dalībnieku pārdomu rezultāti.

Lasīt tālāk