Dažas pārdomas par sieviešu ordināciju

Sievietes – pirmās Jēzus augšāmcelšanās liecinieces 

Bet ejiet un pasakiet to viņa mācekļiem un Pēterim: viņš pirms jums aizies uz Galileju; tur jūs viņu redzēsit, kā viņš jums sacījis.” Iznākušas no kapa tās metās bēgt prom, tās trīcēja un bija satriektas, un nestāstīja nevienam neko, jo baidījās. (Marka ev. 16,7-8)

(Bībeles teksti, ja ne citādi minēti, ir no jaunā Bībeles 2012. gada tulkojuma) 

Pats galvenais notikums, uz ko es balstu savu viedokli par sieviešu ordināciju, ir Jēzus augšāmcelšanās.

Lasīt tālāk

Par sieviešu ordināciju – Sievas lai draudzē klusē

Sievas lai draudzē klusē 

2016. gada jūnijā ir paredzēta nākamā Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) sinode. Viens no apspriežamiem jautājumiem būs paredzētās izmaiņas LELB Satversmes 133. pantā, kas nosaka, ka par mācītāju varēs ordinēt tikai vīrieša kārtas pārstāvjus.

Šīs izmaiņas esot nepieciešamas trīs iemeslu dēļ: 1) lai parādītu Rietumu luterāņiem, ka noraidošā attieksme pret sieviešu ordinācija nav tikai arhibīskapa Jāņa Vanaga personīgs viedoklis, bet ka tā esot visas Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas nostāja;

Lasīt tālāk

Sieviešu ordinācija. Izmaiņas LELB Satversmes 133. pantā

2016. gada jūnijā ir paredzēta nākamā Latvijas ev. lut. baznīcas (LELB) sinode. Viens no apspriežamajiem jautājumiem būs paredzētās izmaiņas LELB Satversmes 133. pantā, kas nosaka, ka par mācītāju varēs ordinēt tikai vīrieša kārtas pārstāvjus.

Sievas lai draudzē klusē 

1. Lai parādītu Rietumu luterāņiem, ka noraidošā attieksme pret sieviešu ordinācija nav tikai arhibīskapa Jāņa Vanaga personīgs viedoklis, bet ka tā esot visas Latvijas ev. lut. baznīcas nostāja; 

Lasīt tālāk

Māc. Urdzes atbilde uz arh. Vanaga viedokli par sieviešu ordināciju

Nebūt ne viennozīmīgs jautājums

Arhibīskaps savā rakstā “Mūsu palīdzība ir Kunga vārdā” (11.05.2016, www.svetdienasrits.lv) skaidro savu nostāju sieviešu ordinācijas jautājumā. Paldies viņam par lietišķo un mierīgo veidu, kā viņš atbild. Manā izpratnē viņa raksts varētu būt labs sākums turpmākajām pārrunām. Diemžēl sinode tuvojas ar lieliem soļiem un ir palicis ļoti mazs laiks, lai iedziļinātos šajos jautājumos. Tas nozīmē, ka sinode lems par nepietiekami pārdomātu un apspriestu lēmuma projektu. Nudien, nepietiek ar vienu mācītāju konferenci, lai nonāktu līdz patiesībai.

Lasīt tālāk

Rezolūcija “Sieviešu ordinācija – par un pret”

2016.gada 6.maijā Liepājas Krusta baznīcā notika Krusta ev. lut. draudzes rīkota konference “Sieviešu ordinācija – par un pret” (programma te>). Tajā piedalījās pārstāvji no LELB, LELBāL, Apvienotās Metodistu baznīcas, “Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība” (LLSTA), Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes, mācītāji, evaņģēlisti, Krusta draudzes locekļi.
Konferences mērķis bija savest kopā cilvēkus ar atšķirīgiem uzskatiem par sieviešu ordināciju, rosināt domu apmaiņu un pārdomāt iespējas, kā turpināt dialogu par šo tēmu. Konferences gaitā tika izstrādāta Rezolūcija, kuras tekstu sk. pielikumā.

Lasīt tālāk