Rezolūcija 28.11.2014.

Konferences gaitā tās dalībnieki izstrādāja, noslēgumā parakstīja un dokumentā norādītajiem adresātiem nosūtīja Rezolūciju par izglītības iespējām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.