Konference “Par iespējām uzlabot dzīvesvietas situāciju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”

aha

aha

2015. gada 14. augustā Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā notika Liepājas Diakonijas centra rīkota konference “Iespējas uzlabot dzīvesvietas situāciju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”. Konferencē piedalījās nozares biedrības un eksperti ar mērķi apzināt esošo situāciju dzīvesvietās mājās, aprūpes centros u.c., apspriest galvenās grūtības un meklēt iespējamos risinājumus, ko citu starpā piedāvā Rīcības plāns deinstitucionalizācijas (DI) īstenošanai 2015 – 2020 gadam.  

Lasīt tālāk

Rezolūcija “Par iespējām uzlabot dzīvesvietas situāciju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”

2015.gada 14.augusta Konferences “Iespējas uzlabot dzīves vietas situāciju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” dalībnieki savas prasības apkopoja Rezulūcijā, kuru adresēja Latvijas Republikas Valsts prezidentam, LR Ministru kabinetam, LR Labklājības ministram, LR Finanšu ministram, Kurzemes plānošanas reģionam, LR Veselības ministram, LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājai Aijai Barčai, LR Tiesībsargam, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājam, Piejūras slimnīcas psihiatriskās klīnikas vadītājam, Liepājas Sociālā dienesta vadītājai, nevalstiskām organizācijām, masu medijiem un Latvijas sabiedrībai. 

LR Veselības ministrijas atbilde uz Rezolūciju

2015.gada 30.septembrī saņemto atbildi no LR Veselības ministrijas uz 14.augusta konferencē “Iespējas uzlabot dzīves vietas situāciju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” sagatavoto Rezolūciju.

Sagatavošanā arī fragments no LR Labklājības ministrijas atbildes uz Rezolūciju.