Dievkalpojums klātienē 27.08.2023. (papildināts)

2023. gada 27. augustā plkst. 15.00 Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskajā draudzē notiks dievkalpojums klātienē. Kalpos LELBP mācītāja emerita Gita Putce. Dievkalpojums būs ar Svēto Vakarēdienu. Notiks jaunu draudzes cilvēku iesvētības.

27. augusts ir Krusta draudzes mācītāja Mārtiņa Urdzes (27.08.1960.- 23.04.2021.) dzimšanas diena – dievkalpojums būs veltīts viņa piemiņai. Visi mīļi gaidīti!

M. Urdzes sprediķis zemāk.

Lasīt tālāk

Stiprinājuma vārdi

Mums ir tik grūti mainīties un laist vaļā to, ko esam iekārojuši, un mums liekas, ka no tā ir atkarīgs mūsu dzīves piepildījums. Jēzus mums piedāvā citu ceļu. Viņš saka:

Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, un Es jūs gribu atvieglināt. Uzņemieties Manu jūgu un mācieties no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs, tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm; jo Mans jūgs ir patīkams un Mana nasta viegla.Mat. 11:28–30.

Tikai tad, kad notiek kaut kas ārkārtējs, ja notiek kāda nelaime, vai ir jātiek galā ar grūtībām, es pamostos un sāku meklēt Dievu nopietnāk. Jēzus aicina nākt pie Viņa un laist vaļā to, kas nospiež, – pagātnes brūces, naidu, konfliktus, aizvainojumus, rūpes un bēdas.

Lasīt tālāk

Jēzus statuja Limbiķu kapos – Atklāšanas svētki 26. augustā plkst. 14:00 (!!! pārcelti uz 2024. gada pavasari)

Aicinām uz īpašiem svētkiem Limbiķu kapos šī gada 26. augustā! Sanāksim kopā pie jaunuzstādītās statujas, lai svinētu Jēzus solījumu dot atvieglinājumu visiem, kas ir nospiesti un bēdīgi. Šajā dienā būs piepildījusies mācītāja Mārtiņa Urdzes pēdējā vēlēšanās.

Svētku oficiālajā daļā tēlnieks Ojārs Feldbergs iepazīstinās ar Jēzus statujas tapšanas gaitu un mācītājs Jirgens Filipss (Vācija) dalīsies ar pārdomām par Bībeles pantu, kas ir ieceres pamatā:

“Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt.” (Mat. 11:28)

Īpaša vieta tiks dota cilvēkiem, kuriem šis piemineklis ir veltīts – visiem, kas jūtas noskumuši, izmisuši, vientuļi, pazuduši.

Atklāšanu noslēgsim, izsakot pateicību visiem tiem, kas palīdzēja īstenot šo projektu un izlūdzoties Dieva svētību tālākai gaitai.

Svētku turpinājumā pabūsim kopā pie uzkodām un atspirdzinājumiem.

Par mūziku gādās:

  • Dita Barona un Beāta Zariņa-Blaščinska
  • Niks, Makss un Benedikts Kadeģis
  • Nils Goiževskis
  • Un citi

Ja plānojat piedalīties svētkos, lūgums to apstiprināt, sūtot e-pastu uz toms.urdze@gmail.com.

Detalizēta informācija par to, kā un kāpēc tapa šis piemineklis, ir atrodama vietnē martins.urdze.lv sadaļā “Jēzus statuja Limbiķu kapos”.

Liepājas Diakonijas centrs un Mārtiņa Urdzes ģimene

Klātienes dievkalpojums Liepājas Krusta draudzē 02.07.2023.

2023. gada 2. jūlijā plkst. 15.00 Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notiks klātienes dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Kalpos metodistu mācītājs Jānis Grunte. Visi laipni gaidīti!

Turpmākie dievkalpojumi Krusta draudzē jūlijā notiks neklātienē Zoom plkst. 12.00 un Agape mielasts klātienē Liepājas Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7, plkst. 14.00; baznīca būs atvērta no plkst. 13.30-15.00. Informācijai varat sekot līdzi šīs vietnes sākumlapā, aktivitāšu un neklātienes dievkalpojumu sadaļās, kā arī vietnē: https://www.facebook.com/kalpot.lv/.

Jūlijā Liepājas Diakonijas centrs būs atvaļinājumā

Jūlija mēnesī Liepājas Diakonijas centrs dodas atvaļinājumā. Visas aktivitātes uz mēnesi būs slēgtas. Kopā sanāks tikai senioru klubs “Atvasara”, kā ierasts, divas reizes mēnesī un “Anonīmie alkoholiķi”- pirmdienās.

Jauku atpūtu un skaistu vasaru!

Par Vasarsvētku dievkalpojumu 28.05.2023.

28. maijā, Pirmajos Vasarsvētkos, Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notika dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Kalpoja metodistu mācītāja Gunta Grīna-Sologuba. Svētrunā viņa sacīja, ka Dievs labprāt vēlas dāvāt Savu Svēto Garu ikvienam, bet mums Viņam tas ir jālūdz – jāapliecina, ka to vēlamies. Bez Svētā Gara nevar, jo tas ir nepieciešams katram – kā spēka devējs un aizstāvis.