Ciešanu laika klusās lūgšanas un meditācijas 29. martā

No Pelnu dienas līdz Klusajai nedēļai katru trešdienu, 22.02.2023.-29.03.2023., plkst.16.00 Diakonijā, F. Brīvzemnieka 54, Liepājā, notiks Ciešanu laika klusās lūgšanas un meditācijas.

Kārtējā tikšanās 29. martā plkst. 16.00.

Būs iespēja pievienoties arī Zoom platformā, piekļuves dati (līdz katrai tikšanās reizei tiek atjaunoti).

Lasīt tālāk

Palīdzība Ukrainai

Velga – viena no čaklākajām rokdarbniecēm palīdz sakārtot rokdarbus nogādāšanai uz Ukrainu

Liepājas Diakonijas centrs izsaka pateicību visiem, kas atsaucās aicinājumam atbalstīt ukraiņu ļaudis ar siltiem adījumiem! Sirsnīgs paldies visiem rokdarbniekiem, jo īpaši Velgai, Mārītei, Anitai, Birutai, Zentai un citiem! Mīļš paldies Lilijai par filcētajiem un adītajiem speciālajiem rokdarbiem ievainotajiem! Paldies visiem, visiem, kas ziedoja savu laiku, roku darbu, dziju un sirds siltumu! Caur kristīgo labdarības organizāciju “Tabitas sirds” uz Ukrainu esam nosūtījuši ap 100 vienību – 70 pārus zeķu, čību, cimdu, šalles, cepures, siltās jakas.

Lasīt tālāk

Gada atskats – Krusta draudzes / Liepājas Diakonijas centra darbības 2022. gadā

Ievads

Krusta baznīcā un Liepājas Diakonijas centrā 2022. gadā pēc ierobežojumiem, kas saistīti ar pandēmiju, beidzot atkal varēja notikt daudzas aktivitātes; draudze, kurā ir 95 draudzes locekļi, turpina mācītāja Mārtiņa Urdzes iesākto darbu. Viens no viņa impulsiem ir īpaši efektīvs: uzņemties kopīgu atbildību par veiksmīgu draudzes dzīvi. Mācītāja vieta joprojām ir brīva. Diakonijas centra vadītāja Karīna Krieviņa un neliela komanda kopā ar viņu organizē ikdienas darbu draudzē, kā arī dievkalpojumus, projektus un citus pasākumus.

Lasīt tālāk

Svētā Valentīna diena

Vai februāris ir vienīgais mēnesis kad pierādīt savu mīlestību un atzīties tajā?

Šķiet, ka jau gadus 20 atzīmējam Sv. Valentīna dienu. Sirsniņas, ziedi, šokolādes, mīkstās mantiņas…

Kas bija Svētais Valentīns un ko viņš ir izdarījis, ka mēs viņu pieminam un atzīmējam viņa dienu?

Leģendas un stāsti ir dažādi, tie atšķiras. Internetā sameklēju informāciju, ar kuru gribu padalīties ar jums.

Svētais Valentīns (latīņu: Valentinus, miris ap 269. gadu) ir 3. gadsimta kristiešu svētais. Kopš viduslaikiem Svētā Valentīna vārds tiek saistīts ar romantisko mīlestību un mūsdienās izpaužas Valentīndienas tradīcijā.

Lasīt tālāk

Fēliksa Kovaļišina pārdomas jaunajā gadā “Nepagursim!”

Nu jau nodzīvots mēnesis jaunajā, 2023. gadā. Kāds būs šis gads man, manai ģimenei, mūsu draudzei, Diakonijai? 

Dzīvojam uz kara fona. Kaut gan karš nav pie mums, mēs to izjūtam emocionāli, ekonomiski.

Kas attiecas uz mūsu draudzi un Diakoniju – 14. februārī mums būs pirmās instances tiesa sakarā ar īpašumu. Kopā var būt tiesas 3 instancēs.

Lasīt tālāk

Par Ziemsvētku dievkalpojumu Krusta draudzē

Sneiders1

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē Ziemsvētku dievkalpojums 24. decembrī notika klātienē. To vadīja metodistu mācītājs Edgars Šneiders. Svētrunas tēma bija par to, ka cilvēki no visām tautām var godināt Dievu par glābšanu. Laiki mainās, bet pamatvērtības paliek. Dievs sūta Dēlu, lai mēs iepazītu Viņu.

Foto un info: Fēlikss Kovaļišins 

Ielūgums uz Raivo Bitenieka krājuma “ĀRA” PRĀTS atvēršanu

Raivo krajums

Projekta vadītāja un dzejas krājuma sastādītāja Ērika Birzkopa, “Helikons”; mākslinieks Uldis Baltutis; izdots ar Liepājas Kultūras pārvaldes un privātu ziedotāju atbalstu; info no Ievas Birules-Bobinskas. Paldies Liepājas Krusta ev. lut. draudzei un tās vadītājai Karīnai Krieviņai par aktīvu ziedojumu vākšanu!

Ziemassvētku dievkalpojumi Liepājas Krusta ev. lut. draudzē

altar

Liepājas Krusta draudzē notiks šādi Ziemassvētku dievkalpojumi:

Sestdien, 24. decembrī plkst. 13.00 Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu

Svētdien, 25. decembrī plkst. 14.00 1.Ziemassvētkos Svētbrīdis ar Agapes mielastu

Visi mīļi aicināti!