Priecīgus un sirsnīgus Ziemassvētkus!

KrB

KrB

 

 

Priecīgus, sirsnīgus Ziemassvētkus!


Veselību, izturību, Dieva svētību un žēlastību Jaunajā gadā!


Paldies par kalpošanu un sadarbību!Vēl Liepājas Krusta ev. lut. draudzes priekšniece

Karīna Krieviņa

 

 

 

 

 

 

K. Krieviņas foto

Ziemsvētku dievkalpojumi Liepājas Krusta draudzē

vainag

vainag

2021./2022. gada Ziemsvētkos Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notiks šādi dievkalpojumi: 

 

2021. gada 24. decembrī plkst. 13.00 – Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums klātienē Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7. Dievkalpojumu vadīs Liepājas Metodistu draudzes superintendants Edgars Šneiders. Tas būs ar Svēto Vakarēdienu

 

26. decembrī, Otrajos Ziemsvētkos, plkst. 12.00 dievkalpojums notiks neklātienē Zoom (pieslēgties varēs no plkst. 11.50). Sprediķi no mācītāja Mārtiņa Urdzes arhīva lasīs draudzes lektore Signe Paula 

 

Lasīt tālāk

Ziemsvētku Tirdziņš 2021: 20., 21., 22. decembrī

FB

FB

Liepājas Diakonijas centra (LDC) ikgadējais

Ziemsvētku Tirdziņš

notiek 2021. gada 20., 21., 22. decembrī plkst. 11.00-14.00

Liepājas Diakonijas centrā, F. Brīvzemnieka 54

 

Tirdziņa apmeklētāji par ziedojumiem var iegādāties dažādas krāšņas un noderīgas lietas, ko darinājuši
cilvēki ar īpašām vajadzībām “Talantu darbnīcā 2021” un citās LDC lietišķās mākslas un rokdarbu nodarbībās;
par to, lai jūsu iegādātās dāvanas tiktu skaisti iesaiņotas, rūpējas Daiga Grauduže

 

Ziedojumi paredzēti materiālu iegādei turpmākajām nodarbībām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

 

Ieeja tirdziņā ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus

Par Spēcināšanas pasākumu 12.11.2021.

dzirkstele

dzirkstele

2021. gada 12. novembrī Liepājas Diakonijas centra jaunā projekta “Dzirkstele” ietvaros, ko finansē vācu fonds “Aktion Mensch”, notika Spēcināšanas pasākums, kuru Zoom tiešsaistē nodrošināja un klātesošo dalību koordinēja Fēlikss Kovaļišins. Ar dziesmu “Spēku dod” pasākumu iesildīja Helga Mazure, kas pieslēdzās pasākumam pastaigas laikā kopā ar bērniem. “Arī Dievs ir teicis, ja mēs kaut ko nevaram, Viņa spēks mūsu nespēkā varens parādās,” Helga sacīja, “dažkārt to ir grūti saprast, bet ir neaprakstāma sajūta, ja nākas to piedzīvot.”

 

H. Mazure vēlēja pasākumam izdošanos, cerot, ka viņai iznāks piedalīties sarunā vēl turpmāk. Dalībniekus sveicināja arī Helgas tētis, kuram nebija beigusies darbadiena.

 

Turpinājumā Inga Audere nolasīja Astrīdas Ziemeles dzejoli stiprinājumam sarežģītā laikā. Viņa atcerējās sarunu ar mācītāju Mārtiņu Urdzi 2020. gada maijā uzreiz pēc ārkārtas situācijas noslēguma. Tā bija saistīta ar ieceri tikties radošā sarunā par dzeju, ne tikai ar tās lasījumiem. Mārtiņš piekrita: “Vienreiz vajadzētu visiem sanākt kopā.” Inga atzina, ka bija nolēmusi gaidīt piemērotu situāciju, varbūt līdzīga iniciatīva nāks vēl no kāda. Un, lūk, neilgi pēc dzejas pasākuma “KONCELEBRA” (kopīga svinēšana), kur Dzejas dienu mēnesī 25.09.2021. tikāmies Zoom, Karīnai Krieviņai radās ideja par radošu pasākumu ar dažādu tematiku, kurā šodien pulcējāmies. 

Pēc tam ievadvārdus pasākumam veltīja tā idejas autore K. Krieviņa.

Lasīt tālāk

Par Reformācijas svētku dievkalpojumu draudzē 31.10.2021.

luter

luter

 

Reformācijas svētkos, 2021. gada 31. oktobrī Liepājas Krusta draudzes dievkalpojumā, kas notika neklātienē, Zoom tiešsaistē, piedalījās un sprediķi lasīja mācītāja emerita Gita Putce.

“/../ Dažreiz mēs idealizējam vienu otru notikumu, vai arī nogludinām asākas šķautnes, vai arī vienkārši nepieminam to, kas ir bijis negatīvs. Bet ir arī notikumi, kurus vēlākos gados atzīmējam ar pateicību, un arvien vēl saņemam kā dāvanu.

Lasīt tālāk

1. Adventa dievkalpojums klātienē 28.11.2021.

Svece

Svece

2021. gada 28. novembrī

 

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē

 

1. Adventa dievkalpojums neklātienē

Pielikumā: dievkalpojuma kārtība un sprediķis no mācītāja Mārtiņa Urdzes arhīva, ko lasīs draudzes lektore Signe Paula 

 

Dievkalpojums Zoom tiešsaistē sāksies plkst. 12.00 – pieslēgties varēs no plkst. 11.50 (Lasīt tālāk)

Lasīt tālāk

2. Adventa dievkalpojums 28.11.2021.

altar advent 2021

altar advent 2021

2021. gada 5. decembrī

 

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē

 

2. Adventa dievkalpojums neklātienē

 

Pielikumā: dievkalpojuma kārtība un Gitas Putces sprediķis, kuru viņa lasīs 

 

Dievkalpojums Zoom tiešsaistē sāksies plkst. 12.00 – pieslēgties varēs no plkst. 11.50 (Lasīt tālāk)

Lasīt tālāk