Notikumu hronoloģija Liepājas Krusta draudzē

Atslegu maina

Atslegu maina

2016.gada 10.martā Liepājas Krusta ev. lut. draudzes padome nosūtīja atklāto vēstuli  (sk. pielikumā) LELB arhibīskapam, bīskapiem, LELB Kapitulam, Virsvaldes prezidijam, LELBāL arhibīskapei Laumai Zušēvicai un laikrakstam “Svētdienas Rīts” par to, ka, ja Sinodē tiks pieņemts lēmums pret sieviešu ordināciju, tad draudze kopā ar mācītāju apsvērs iespējas  izstāties no  LELB. 

Lasīt tālāk

Par prāvesta Kārļa Žola viesošanos Krusta draudzē 26.jūnijā

Zols1

Zols1

No kreisās puses: prāv. K.Žols un māc. M.Urdze, 26.06.2016., Liepājā 

2016.gada 26.jūnijā Liepājas Krusta draudzē viesojās LELBĀL Latvijas prāvests Kārlis Žols. Sprediķī viņš sniedza garīgu stiprinājumu draudzei tās sarežģītajā situācijā. Ziņojumu daļā mācītājs Mārtiņš Urdze paskaidroja situāciju arī plašāk (3.jūlija dievkalpojuma laiks un tikšanās vieta nav mainīti) un informēja par 10.jūlijā gaidāmo draudzes sapulci.

Lasīt tālāk

Jaunieši ar īpašām vajadzībām tiekas Diakonijā

Piektdienās Liepājas Diakonijas centrā (LDC) tiekas jaunieši ar īpašām vajadzībām. Pārsvarā viņi nāk no Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Grupu dzīvokļiem pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, no kuriem daļa pirms tam dzīvoja sociālās aprūpes centrā “Iļģi”, bet, saņemot atbilstošu palīdzību, spēj dzīvot paši savu dzīvi.

Lasīt tālāk

Liepājas Krusta draudze nepiekrīt lēmumam par draudzes vadības institūcijas nomaiņu

Paziņojums par Latvijas Uzņēmumu reģistra lēmumu attiecībā uz Liepājas Krusta ev. lut. draudzi 

2016. gada 30. jūnijā Liepājas Krusta ev. lut. draudzes priekšniece Anita Rupeika no Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas (LELB) Virsvaldes saņēma Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra (turpmāk – Reģistrs) 29.06.2016. lēmumu par Liepājas Krusta ev. lut. draudzes vadības institūcijas nomaiņu.

Mēs nepiekrītam šim lēmumam un uzskatām to par pilnībā prettiesisku, antikonstitucionālu.

Reģistrs pamato savu lēmumu ar draudzes 17.06.2016. iesniegto pieteikumu par izmaiņu ierakstīšanu reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā, tačuLiepājas Krusta ev. lut. draudze šādu pieteikumu nav ne sniegusi, ne kādu pilnvarojusi to darīt.

Lasīt tālāk

30.oktobra dievkalpojumā par Reformāciju

Reform

Reform

Svētdien, 30.oktobrī Liepājas Krusta draudzē notika Reformācijas dienai veltīts dievkalpojums. Pēc dieva vārda lasījuma, mācītājs Mārtiņš Urdze sprediķi iesāka ar vārdiem: “Mīļā draudze! 31.oktobrī Luteriskā baznīca visā pasaulē svin Reformācijas dienu. 499 gadi ir pagājuši, kopš Mārtiņš Luters 1517.gada 31.oktobrī pie Vitenbergas pils baznīcas durvīm pienagloja savas 95 tēzes. ..” Pēc dievkalpojuma sadraudzībā M. Urdze aicināja visus kopā padomāt un izteikt priekšlikumus, kā mēs gribētu atzīmēt Reformācijas 500.jubileju.

Lasīt tālāk

AICINĀJUMS UZ DRAUDZES KOPSAPULCI 10.jūlijā pl. 15.00

Liepājā, 22.06.2016.

Aicinām Jūs piedalīties Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes ārkārtas kopsapulcē, kas notiks svētdien, 10. jūlijā, plkst. 15.00. Gadījumā, ja nebūs iespējams lietot Krusta baznīcas telpas, kopsapulce notiks Stendera ielā 5, 2. stāvā, vācu draudzes telpās.

Pēc svētbrīža tiks pārrunāts un lemts par sapulces&nbsp.

Paziņojums par situāciju Liepājas Krusta draudzē

Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskajā baznīcā 10. jūlijā notika draudzes kopsapulce, uz kuru sapulcējās vairāk kā 90 cilvēku. Daži klātesošie nevēlējās reģistrēties sapulces dalībnieku reģistrā, starp tiem – arī Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) ieceltās „Krusta draudzes pagaidu pārvaldes” locekle juriste Anitra Vanaga un revidents Aivars Kaņeps. Kopsapulces dalībnieki negribēja pieļaut, ka sapulces norise tiek traucēta un nolēma doties uz Vācu ev. lut. Baznīcas Latvijā Liepājas draudzes telpām Stendera ielā.

Lasīt tālāk