Notikumu hronoloģija Liepājas Krusta draudzē

Atslegu maina

Atslegu maina

2016.gada 10.martā Liepājas Krusta ev. lut. draudzes padome nosūtīja atklāto vēstuli  (sk. pielikumā) LELB arhibīskapam, bīskapiem, LELB Kapitulam, Virsvaldes prezidijam, LELBāL arhibīskapei Laumai Zušēvicai un laikrakstam “Svētdienas Rīts” par to, ka, ja Sinodē tiks pieņemts lēmums pret sieviešu ordināciju, tad draudze kopā ar mācītāju apsvērs iespējas  izstāties no  LELB. 

Lasīt tālāk

Paziņojums par situāciju Liepājas Krusta draudzē

Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskajā baznīcā 10. jūlijā notika draudzes kopsapulce, uz kuru sapulcējās vairāk kā 90 cilvēku. Daži klātesošie nevēlējās reģistrēties sapulces dalībnieku reģistrā, starp tiem – arī Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) ieceltās „Krusta draudzes pagaidu pārvaldes” locekle juriste Anitra Vanaga un revidents Aivars Kaņeps. Kopsapulces dalībnieki negribēja pieļaut, ka sapulces norise tiek traucēta un nolēma doties uz Vācu ev. lut. Baznīcas Latvijā Liepājas draudzes telpām Stendera ielā.

Lasīt tālāk

“Domino – darbs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” noslēguma konference

PC020937

PC020937

2016.gada 2.decembrī Liepājas Diakonijas centrs organizēja projekta “Domino – darbs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” noslēguma konferenci Krusta baznīcas mazajā zālē. Tās mērķis bija  iepazīstināt interesentus ar “Domino” projekta rezultātiem, veidot dialogu starp NVO pārstāvjiem un dažādu nozaru ekspertiem, kā arī  kopīgi attīstīt redzējumu, kā uzlabot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iespējas iesaistīties brīvā laika pasākumos.

Lasīt tālāk

Solidaritātes grupas Ukrainai ziņojums

Iniciatīva ‘Solidaritātes grupa Ukrainai’ ziņojums

 

Ar šo ziņojumu mēs vēlamies izteikt savu pateicību par jūsu domām un lūgšanām. Šis apraksts liecina, ka mēs esam ceļā, lai veicinātu mieru, cilvēka cieņu un taisnīgumu apspiestajiem un cietušajiem. Mēs aicinām jūs iet šo ceļu kopā ar mums. Tāpēc, lūdzu, padomājiet, kādu pienesumu jūs personīgi un jūsu organizācija var dot šai iniciatīvai. 

Mēs uzskatām šo tikšanos kā sākumu, lai varētu attīstīt tos projektus, kas ir minēti sadaļā “Darbība”. Tas var notikt divpusēji vai ar vairāku ieinteresētu partneru iesaistīšanos. 

Priecāsimies par katru ierosinājumu! 

Lasīt tālāk

19.augustā aicina uz sapulci “SEMPRE” projekta ietvaros

Liepājas Diakonijas centrs kopā ar Liepājas pilsētas Domes Sociālo dienestu aicina uz vietējā sadarbības tīkla sapulci “SEMPRE” projekta ietvaros. Sapulce notiks piektdien, 19. augustā, plkst. 11.00, Liepājas Sociālajā dienestā, E. Veidenbauma ielā 3, Liepājā.

SEMPRE projektā TAUST radošā darbnīca

taust2

taust2

TAUST radošā darbnīca ir otra aktivitāte, kuru 2016.gada 4.novembrī SEMPRE projekta  ietvaros  biedrība Liepājas Diakonijas centrs organizēja sadarbībā ar biedrību Radi Vidi Pats.  Nodarbības gaitā radošās  darbnīcas vadītāja Madara Ūlande p ersonīgi konsultēja katru dalībnieku, lai  TAUST  klades izdotos  visiem.

Lasīt tālāk

Par Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes gada kopsapulci 6.martā

2016.gada 6.martā notika Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes gada kopsapulce. Tajā par draudzes aktivitātēm un savu darbu 2015.gadā atskaitījās mācītājs Mārtiņš Urdze, draudzes priekšniece Anita Rupeika, grāmatvede nolasīja ziņojumu par gada pārskatu, par Svētdienas skolas darbu informēja Karīna Krieviņa, par ansambļa “Per Aspera” aktivitātēm – Megija Krieviņa, Inese Biteniece – par diakonijas aktivitātēm, par kluba “Atvasara” tikšanos – Dzidra Šneidere.
Draudze tika informēta arī par “Dzintariņu pasākumu” norisi un ienākumiem no katras svētdienas 3.kolektes, kā arī par palīdzības sniegšanu Ukrainai. 

Lasīt tālāk

Prāvests Kārlis Žols par situāciju Liepājas Krusta draudzē

Kā jau iepriekš vairākkārt ticis minēts, šī gada jūnija sākumā Liepājas Krusta draudze izstājās no Latvijas Ev. Lut. Baznīcas (LELB) un iestājās Latvijas Ev. Lut. Baznīcā Ārpus Latvijas (LELBĀL), kas šobrīd ir uzsākusi ceļu pretī sava nosaukuma maiņai, jo tā vairs nav tikai ārpus Latvijas.

Lasīt tālāk

Konference “Brīvā laika un pieejamības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” 15.aprīlī

Liepājas Diakonijas centrs aicina visus interesentus piedalīties konferencē “Brīvā laika un pieejamības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”

Konference notiks piektdien, 15. aprīlī, Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7, Liepājā. Sākums – plkst. 11.00.

Konferences mērķis:

• pievērst uzmanību galveniem šķēršļiem, kas neļauj cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
 iesaistīties pasākumos sociālā un kultūras jomā

• veidot dialogu starp NVO pārstāvjiem un dažādu nozaru ekspertiem

• kopīgi attīstīt redzējumu, kā uzlabot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iespējas iesaistīties brīvā laika pasākumos 

Lasīt tālāk