Dažādi notikumi 2016.gada novembrī – decembrī

PC040987

2016.gada novembris un jau decembra sākums arī Liepājas Krusta draudzē, kā arvien, bija notikumu pārpilns. 

 

Domājot par  Reformācijas 500.jubileju 6.novembrī sadraudzībā pēc dievkalpojuma draudzes aktīvists Persijs dalījās ar klātesošajiem plašā un bagātīgā stāstījumā par situāciju ar garīgumu Vācijā pirms Mārtiņa Lutera veiktās Reformācijas.

 

persijs

Domājot par  Reformācijas 500.jubileju 6.novembrī sadraudzībā pēc dievkalpojuma draudzes aktīvists Persijs dalījās ar klātesošajiem plašā un bagātīgā stāstījumā par situāciju ar garīgumu, t.sk. par indulgencēm, Vācijā pirms Mārtiņa Lutera veiktās Reformācijas.

muzibassvetdiena

20.novembrī, Mūžības svētdienā mirušo piemiņai veltītā sprediķī mācītājs Mārtiņš Urdze stāstīja līdzību par meitenīti, kuras tētis, lai pārliecinātos, cik stipri tā viņu mīl, lūdza atdot vismīļāko rotaļu lācīti. Kad tētim pēc trešā atkātotā lūguma tas izdevās, un meita viņam lācīti atdeva, viņš uzdāvināja tai dzīvu kucēnu piekodinot, ka par to būs jārūpējas. Šo līdzību M.Urdze skaidroja tā, ka dažkārt Dievs, pārbaudot mūsu ticību, mēdz atņemt kādu mums tuvu un dārgu būtni, bet kompensē to. Dievkalpojuma laikā, ar svecīšu aizdegšanu vainagā, tika pieminēti mūžībā aizgājušie Liepājas Krusta draudzes locekļi, kā arī ikviens klātesošais varēja aizdegt svecīti un pieminēt savus aizgājušos tuviniekus.

27.novembra rītā mācītājs M.Urdze vadīja svētbrīdi, kurā tika aizdegta 1.Adventa svece “Vācu namā” Liepājā 5.Vācbaltu kultūras dienu ietvaros. Vēlāk, Krusta draudzes dievkalpojumā arī tika atzīmēta Adventa pirmā svētdiena, ar kuru baznīcās sākas jaunais liturģiskais gads. Adventa otrajā svētdienā, 4.decembrī dievkalpojumu ar savām garīgām dziesmām bagātināja Kārlis Ikavnieks.

PC040987 Trešajā Adventā, 11.decembrī dievkalpojums būs savādāks, nekā ierasts. Draudzes pārrunu grupa “Par Bībeli un dzīvi” prezentēs sagatavoto materiālu par tēmu kā mīlēt savus ienaidniekus. Arī citiem būs iespēja dalīties pārdomās par šo svarīgo jautājumu.