Par Svētdienas skolu

Svētdienas skola Liepājas Krusta draudzē pastāv kopš 1998.gada.

Skolotājas: Agra Dārzniece, Karīna Krieviņa (Sv. skolas vadītāja), Arita Ķuņķe, Signe Paula, Maruta Zvirbule (pirmā vadītāja) un Ingrīda Bluķe (rokdarbu skolotāja). Palīgi-asistenti: Helga un Atis Krieviņi.

Intervija ar skolotājām

9_1
2013.gadā Liepājas Krusta baznīca nosvinēja 85 gadu svētkus un Svētdienas skola savukārt svinēja 15 gadu pastāvēšanu. Šajā sakarā Sv. skolas vadītāja Karīna aptaujāja skolotājas par kalpošanu tajā.

Lasīt tālāk

15.jubilejas svinības

10_1Svskjubil
10. jubilejas svinībās 2008.g.

Svētdienas skola Liepājas Krusta draudzē pastāv kopš 1998.gada. Savu darbību tā uzsāka toreizējā Diakonijas centrā, kas atradās Jūrmalas ielā 14, skolotājas Marutas Zvirbules (ex. Kleinovskas) vadībā.

Lasīt tālāk