15.jubilejas svinības

10. jubilejas svinībās 2008.g.

Svētdienas skola Liepājas Krusta draudzē pastāv kopš 1998.gada. Savu darbību tā uzsāka toreizējā Diakonijas centrā, kas atradās Jūrmalas ielā 14, skolotājas Marutas Zvirbules (ex. Kleinovskas) vadībā.

Darbība turpinājās tagadējā Diakonijas centrā Fr. Brīvzemnieka ielā 54, iesaistot kalpošanā arī skolotāju Eviju Dzintari-Alilujevu, vēlāk Karīnu Krieviņu, kas nu jau 10 gadus ir šīs skolas vadītāja. Te kalpojušas arī skolotājas Aina Liepiņa, Ināra Laure, Mairita Fogele, Zane Fogele, Kārlis Kramēns, Dzintra Skalde, Lelde Skalde. Kā palīgi un asistenti Svētdienas skolas darbā kalpojuši Eiropas brīvprātīgie jaunieši Benjamins Rēders (Benjamin Röder), Patrīcija Cebrekosa (Patricia Cebrecos), Aike Smits (Eike Smidt) un Jonass Švarcers (Jonas Schwärzer).

Pašlaik Svētdienas skolā kalpo skolotājas: Maruta Zvirbule, Karīna Krieviņa, Arita Ķuņķe, Agra Dārzniece un Signe Paula. Jau otro gadu – rokdarbu skolotāja Ingrīda Bluķe. Kā palīgi un asistenti – Helga un Atis Krieviņi.

Šo gadu laikā ir izveidojušās savas tradīcijas. Kā vienu no tām, piemēram, var minēt Svētdienas skolas dienasgrāmatu, kurā skolotājas veic ierakstus par katru nodarbību, īsi aprakstot nodarbību norisi, atzīmē, kuri bērni ir ieradušies, kas nodarbību vadīja, pieraksta ziedojumus. Šogad ir aizsākta jau 4.dienasgrāmata. Katrā dienasgrāmatā aprakstīti 3 mācību gadi. Aizpildītās dienasgrāmatas tiek saglabātas draudzes Svētdienas skolas vēstures arhīvā.

10_2
Svētdienas skolas bērni kopā ar mācītājiem Mārtiņu, Jurgenu un ciemiņiem no Delmenhorstas

Tradīcija ir arī piparkūku cepšana draudzei Sv. Niklāva dienai, ābolu ievārījuma vārīšana pēc Ābolsvētkiem (šogad tas bija ķirbju – apelsīnu – citronu ievārījums), dzimšanas un vārda dienu kopīga svinēšana. Svētdienas skolas bērni piedalās Baznīcas svētku dievkalpojumos ar priekšnesumiem. Vasarās, pateicoties skolas ilggadējiem atbalstītājiem, bērniem ir iespēja piedalīties Bībeles draugu līgas rīkotajās vasaras nometnēs, kas ir padziļinājušas bērnu interesi par Bībeles lasīšanu, par ticības dzīves praktizēšanu ne tikai svētdienās, bet arī ikdienā, un ir nesušas augļus caur to, ka, sasniedzot jauniešu vecumu, bērni izvēlas kalpot šajās nometnēs kā palīgvadītāji un vēlāk jau arī kā vadītāji, uzņemoties atbildību par savas grupiņas bērniem. Vasarā vienas dienas ietvaros parasti tiek rīkots Svētdienas skolas vasaras izbraukums, kur bērniem ir iespēja būt kopā un pavadīt laiku ar ģimenēm. Tādi izbraukumi pa šiem gadiem ir bijuši uz Ziemupi, Jūrmalciemu, Virgu.

Arī skolotājiem izveidojušās savas tradīcijas. Ir kopīgi pavadīts laiks, spēlējot boulingu un biljardu, notikusi sadraudzība un bijusi atpūta, rīkojot tematiskus pasākumus, piemēram, retro vakari 50. un 80.gadu stilā, krievu vakars, kurā aktīvu līdzdalību ņēma un iejutās brīvprātīgais jaunietis Benjamins, kolhoznieku balle un citas aktivitātes. Svētdienas skolas skolotāji vairākas reizes ar uzvedumiem un dziesmām ir bijuši arī Liepājas bērnu namā. Adventa laikā Svētdienas skolas pārstāvji ar muzikālu sniegumu un nelielām dāvaniņām viesojas pie draudzes senioru kopas „Atvasara”. Tāpat jau vairāku gadu garumā bērni kopā ar draudzi piedalās Bībeles biedrības rīkotajā akcijā „Mana Adventa dāvana”.

Svētdienas skolai ir savs metodiskais kabinets, kurā savākts diezgan plašs metodisko materiālu klāsts. Ir iespēja nodarbībās izmatot datoru un videoprojektoru. Pamazām tiek iegādāti arī mūzikas instrumenti. Šogad nopirktas klavieres. Draudze Svētdienas skolai 15 gadu jubilejā uzdāvināja līdzekļus ģitāras iegādei – drīzumā būs arī tā. Pateicoties draudzes un mācītāja atbalstam, ir nodrošinātas iespējas Svētdienas skolas sekmīgai darbībai un attīstībai. Jānovēl visiem skolotājiem būt atvērtiem jaunām idejām, neapstāties mācīšanās procesā, dzīvot un pieaugt ticībā katru dienu!

Svētdienas skolas vadītāja Karīna Krieviņa, 2013.gada decembrī