Ar Robertu Pudži

Rob

Robertiņš jeb Roberts Pudže (pirmais no kreisās) – šo vārdu atpazīst Krusta draudzes vecākie draudzes locekļi, kā arī bijušā jauniešu ansambļa „Uguntiņa” dalībnieki. Intervē Karīna Krieviņa.

Lasīt tālāk

Ar mācītāju Gitu Putci

Gita_Puce

2013.gada februārī mūsu draudzi apmeklēja tāls un mīļš ciemiņš no Anglijas – Gita Putce, Bredfordas, Līdsas, Mančestras draudžu mācītāja un mūsu Mārtiņa Urdzes māmiņa. Viņas atbildes Karīnai Krieviņai uz intervijas jautājumiem sk. izdevuma Kalpot.lv Nr.5  4.-6. lpp.

Lasīt tālāk

Ar Tomu Urdzi

Toms Urdze. Vietnes kalpot.lv izveidotājs, autors un administrators. Dzimis un audzis Vācijā. Pēc Minsteres Latviešu ģimnāzijas beigšanas, pievērsies pieaugušo izglītības studijām Oldenburgas universitātē un iesaistījies sociāla rakstura projektos Latvijā.

Lasīt tālāk

Ar Ievu Ādolfiju

Ādolfija Ieva radoši darbojusies gan Krusta draudzes jauniešu ansamblī “Per Aspera”, gan NVO „Austras biedrība”, „Liepājas Vācu-latviešu tikšanās centra” jauniešu ansamblī „Liedags”, Namīna ģitāristos Ineses Sērdienes vadībā u.c. Intervē Inga Audere. 

Lasīt tālāk