Liepājas Diakonijas centrs

Altāra glezna

Vārds ‘diakonija’ nāk no grieķu valodas un nozīmē – kalpošana. Diakonija ir baznīcas rūpes par cilvēku visā veselumā: par miesu, dvēseli un garu. Pirmais diakons Jēzus aicina sekot Viņa piemēram: “Ķēniņi valda pār tautām, un varenos sauc par labdariem. Bet jūs tā ne. Bet lielākajam jūsu vidū būs būt kā jaunākajam, un vadonim kā tādam, kas kalpo. Jo kas ir lielāks: vai tas, kas sēž pie galda, vai tas, kas kalpo? Vai ne tas, kas sēž pie galda? Bet Es esmu jūsu vidū kā tāds, kas kalpo.” /Lk 22; 25-27/

Liepājas Diakonijas centra (LDC) ilggadējs vadītājs Mārtiņš Urdze (no 23.04.2021. mūžībā) uzskatīja:

“Jebkurā sabiedrībā vienmēr sastopami cilvēki, kas ir slimi vai kam grūti pašiem tikt galā ar materiālajām problēmām, tāpēc vajadzīgi palīgi. Protams, būtu lieliski, ja valsts ekonomika un sociālās palīdzības sistēma tiktu sakārtotas tā, lai labi dzīvotu visi. Taču tā ir utopija. Tas nenozīmē, ka klusējot jāpiekrīt vienaldzībai, netaisnībai un cietsirdībai. Diakonijas centrs cenšas reaģēt ne tikai uz īslaicīgiem izaicinājumiem – kā dažādas krīzes, bet turpina attīstīt savu darbību, lai palīdzība būtu pārdomāta, ar skaidriem mērķiem.”

Biedrību ‘Liepājas Diakonijas centrs’ nodibināja (UR reģ. 05.06.2006.), lai ciešā sadarbībā ar Liepājas Krusta evaņģēliski luterisko draudzi un citiem atbalstītājiem labāk realizētu sekojošus mērķus:

  • sociāli mazaizsargāto grupu locekļiem, t.sk., cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Liepājas pilsētā un tās apkārtnē sniegt garīgu, medicīnisku un materiālu palīdzību;
  • stiprināt iedzīvotāju kopību un pašpalīdzību;
  • atbalstīt un veicināt diakonijas darbu kristīgajās draudzēs; koordinēt apmācības, kopīgus projektus un lietderīgi izmantot resursus.

Uzzināt vairāk par LDC aktivitātēm var – tajās iesaistoties. Mīļi gaidīti visi, kas izjūt aicinājumu kalpot!


Liepājas Diakonijas centra buklets