Mācītājs Mārtiņš Urdze 1960-2021

Kristību pants: “Nebīsties, jo Es tevi atpestīju; Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi Mans!” Jes. 43:4

Biogrāfija

1960. gada 27. augustā piedzimst Oldenburgā, Vācijā. Gitas un Pauļa Urdzes pirmais bērns, vēlāk ģimenē piedzimst Pēteris, Tabita un Toms.

1982. gadā brālis Pēteris mirst auto katastrofā Anglijā.
No 1981. – 1988. gadam Mārtiņš studē teoloģiju Vācijas augstskolās Neuendettelsau, Berlīnē un Hamburgā.
1990. gadā tiek ordinēts par mācītāju Latvijas ev. lut. baznīcā ārpus Latvijas.
No 1991. – 1993. gadam izmācās par sertificētu veco ļaužu kopēju.
No 1993. – 1995. gadam strādā par veco ļaužu kopēju pansionātā Oldenburgā.
1995. gadā pārceļas uz dzīvi Latvijā un kļūst par Liepājas Diakonijas centra mācītāju.
1999. gadā kļūst par Liepājas Krusta ev. lut. draudzes mācītāju.
1999. gadā salaulājas ar Aiju Druvaskalni.
2002. gadā uzņemas arī mācītāja pienākumus Saraiķu ev. lut. draudzē.
No 2006. gada iecelts par valdes priekšsēdētāju Liepājas Diakonijas centram.
2010. gadā aiziet mūžībā sieva Aija Druvaskalne-Urdze.
2016. gadā M. Urdze kopā ar draudzi izstājas no Latvijas ev. lut. baznīcas, tā izsakot savu protestu pret tās lēmumu – neļaut par mācītājām ordinēt sievietes.
2017. gadā Mārtiņš Urdze saņem goda titulu “Gada Liepājnieks” kā atzinību par viņa ieguldījumu, organizējot un vadot sociālos projektus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
2020. gadā svin savu 60. dzimšanas dienu.
2021. gada 23. aprīlī, pēc smagas, bet īsas slimošanas, mirst savās mājās Liepājā.
2021. gada 1. maijā apbedīts Limbiķu kapos.

Pēdējā vēlēšanās un kapa vieta

2021. gada 1. maijā Mārtiņš tika apbedīts Limbiķu kapos. Limbiķu kapsētas tuvumā atrodas sociālās aprūpes centrs “Iļģi”, par kura iedzīvotājiem Mārtiņš daudzus gadus rūpējās. Viņš sev izvēlējās vietu kapsētas tālākajā, pamestajā daļā, kur tiek apbedīti “Iļģi” iemītnieki.

Pēdējais projekts, ko viņš mums uzdevis, ir uzstādīt pieminekli šiem cilvēkiem. Piemineklis atveidos Jēzu ar atvērtām rokām. Uzraksts būs:

“Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt.” (Mat. 11:28)

Ziedojumu konts

BANKA: SWEDBANK
BIC: HABALV22
IBAN: LV02HABA0551041046695
Liepājas Diakonijas centrs
Reģ. Nr. 40008103059
Ar norādi: Ziedojums Mārtiņa Urdzes piemineklim 

Mārtiņa Urdzes mājaslapa

Vairāk par Jēzus statuju Limbiķu kapos un Mārtiņa Urdzes piemiņu varat lasīt viņa piemiņai radītajai mājaslapāmartins.urdze.lv


Tēva Pauļa Urdzes mājaslapa

paulis.urdze.lv

Dzīvesbiedres Aijas Druvaskalnes-Urdzes mājaslapa

aijaart.lv


Saites

Nekrologs

https://kalpot.lv/aktualakie-2021/macitajs-martins-urdze-1960-2022

Atvadīšanās no Mārtiņa

https://kalpot.lv/aktualakie-2021/atvadisanas-no-macitaja-martina-urdzes

Pateicība no Mārtiņa Urdzes ģimenes

https://kalpot.lv/aktualakie-2021/pateiciba-no-martina-urdzes-gimenes


Mārtiņa Urdzes sprediķi un garīgi raksti

https://kalpot.lv/raksti-sprediki-un-citi-materiali/

Intervija ar Mārtiņu Urdzi par kalpošanu

https://kalpot.lv/aktualakie-2020/intervija-ar-martinu-urdzi-par-diakoniju-un-projektiem-3