Drēbju kamera

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 11.00-13.00 trūcīgie un maznodrošinātie Liepājas pilsētas un apkaimes iedzīvotāji Drēbju kamerā par ziedojumiem var saņemt apģērbu un citas vajadzīgas lietas. 

! Vēršam uzmanību, ka viena persona var saņemt šo palīdzību ne biežāk kā reizi mēnesī. 

Drēbju kamera Diakonijas centrā darbojas jau daudzus gadus, pateicoties partneriem Vācijā:

– Sv. Stefāna draudzei Delmenhorstā;

– Oldenburgas Jāņa palīdzības ordenim (līdz 2023. gada nogalei);

– biedrībai “Bruecke nach aussen” Teklenburgā. 

Liels paldies arī visiem vietējiem liepājniekiem, kas atbalsta Drēbju kameru ar saviem ziedojumiem. Ja vien tas ir iespējams, lūdzam ziedot tikai izmazgātas un valkājamas drēbes. 

Agrāk regulāri, divas reizes gadā, mūsu draugi Herberts un Gīzela Roksīni (Herbert und Gisela Rocksien) veda humānās palīdzības kravu no Vācijas uz Liepāju.  

Herbert un Gisela Rocksien

No kreisās: Gīzela, Herberts un Benjamins

Par Diakonijas drēbju kameras darbu – laikraksts “Kurzemes Vārds”: “Palīdzība. Kur to saņemt?”