Rekvizīti un ziedojumu konts

Liepājas Diakonijas centrs

F. Brīvzemnieka ielā 54, Liepājā, LV 3401

Reģ. Nr. 40008103059

Konta numurs LV08 HABA 0551 0156 7449 1

AS Swedbank, kods HABALV22

_______________________________________________________________

Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskā draudze

K. Valdemāra ielā 7, Liepājā, LV 3401

Reģ. nr. 90000116393

Konta numurs: LV09HABA000140J051655

AS Swedbank, kods: HABALV22