Rekvizīti un ziedojumu konts

Liepājas Diakonijas centrs

F. Brīvzemnieka ielā 54

Liepājā, LV 3401

Reģ. Nr. 40008103059

Konta numurs LV08 HABA 0551 0156 7449 1

AS Swedbank

Kods HABALV2


Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskā draudze

K. Valdemāra ielā 7

Liepājā, LV 3401

Reģ. nr. 90000116393

IBAN: LV09HABA000140J051655

AS Swedbank

Kods: HABA LV 22