Konferences dienas kārtība

Dienas kārtība:

 

11.00             Atklāšana un iepazīšanās

 

11.20             Situācijas raksturojums no dažādu Liepājas reģiona NVO un iestādēm

 

12.40             Atbildes no ekspertiem – risinājumu iespējas, tiesības un attīstības perspektīvas

Lasīt tālāk

Par konferenci ‘Veselības aprūpe cilvēkiem ar īpašām vajadzībām’

Aija BarchaJPG

Aija BarchaJPG Dalībniekus uzrunā Aija Barča

 

2015. gada 27. novembrī Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā notika Liepājas Diakonijas centra rīkota konference “Veselības aprūpe personām ar īpašām vajadzībām”. Tā tika rīkota ar mērķi uzlabot personām ar īpašām vajadzībām iespēju  saņemt cilvēka cienīgu veselības aprūpi. Konferencē piedalījās pārstāvji no nevalstiskām organizācijām, medicīnas nozares speciālisti un eksperti, kuri tās gaitā izstrādāja un pieņēma Rezolūciju “Veselības aprūpe personām ar īpašām vajadzībām”.