Rezolūcija Veselības aprūpe cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 2015

Rezolūciju sastādīja konferences ‘Veselības aprūpe cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 2015’ dalībnieki, nevalstisko organizāciju, medicīnas nozares speciālisti un eksperti, 2015.gada 27.novembrī.