Pikniks cilvēkiem kas pārvietojas ratiņkrēslos

2010. gada 3. jūnijā bijām Otaņķos, meža ielokā, Bārtas upes krastā. Piedalījāmies 23 cilvēki. Cepām desiņas un šašlikus. Ēdām arī pīrāgus, maizītes u.c. Spēlējām spēles. Sauļojāmies. Pikniks izdevās lielisks!

Pateicamies: Šostaka k-gam un Vikštrēmas k-dzei – par sarūpēto mielastu, Liepājas ‘Neredzīgo biedrībai’ un ‘Sociālajam dienestam’ par transportu.

Zigrīda Ābele,
Liepājas Diakonijas Konsultāciju centrs

Dzejas pasākums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

2010. gada 28. aprīlī Liepājas Krusta baznīcā notika koncerts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. To rīkoja Liepājas Krusta draudze un Diakonijas centrs sadarbībā ar kristīgās dzejas interneta mājas lapu www.egineto.lv un kristīgās dzejas pasākumu Baltā stunda Liepājas dievnamos (LLRMK „Helikons”), pēc Diakonijas Konsultācijas un kontaktu centra vadītājas Zigrīdas Ābeles uzaicinājuma. 

Tā kā neviena no minēto dzejas pasākumu pastāvīgajām vadītājām šoreiz nevarēja būt klāt, viņu vārdā klausītājus uzrunāja dzejniece Rasma Vērniece.

Šis pasākums bija veltīts būtiskam notikumam mūsu kristīgās dzejas dzīvē, jaunās autores Janas Feiferes /Rojas ev. lut. draudze/ dzejas diska „Pavasari gaidot”, kuru izveidojis Einars Švānbergs /Liepājas Nācaretes baptistu draudze/, atvēršanai.

Koncertu ar lūgšanu ievadīja mācītājs un dzejnieks Raivo Bitenieks.

Dziedāja bērnu ansamblis Liepājas Krusta draudzes ērģelnieces Valdas Zēbergas vadībā.

Savu dzeju lasīja Jana Feifere, kā arī, noslēgumā, citi Liepājas kristīgie dzejnieki.

Jana par pasākumu:

Beidzot šī brīnišķīgā diena ir klāt. Diena, kad mūsu disks tiek parādīts plašākai publikai. Biju ļoti satraukusies, bet viss tiešām izdevās labi.  

Pasākumu atklāja mācītājs Raivo Bitenieks ar lūgšanu. Tad sekoja Egineto.lv+Baltā stunda ievadruna, pēc kuras es lasīju savu dzeju. Dziedāja bērnu ansamblītis. Skanēja ļoti skaisti, gluži kā mazi eņģelīši. Dziesmas tik brīnišķīgi saskanēja ar manu dzeju.

Saņēmu ziedus un šokolādi, un man veltītu dzeju. Bet noteikti lielo pusi no tā bija pelnījis mana diska izdevējs Einars Švānbergs, jo ieguldījis ļoti lielu darbu un laiku. Paldies Einaram un viņa dēlam Mārtiņam par diska izdošanu. Paldies visiem mīļajiem cilvēkiem, kas piedalījās šā pasākuma veidošanā.

Pēc priekšnesumiem sekoja lūgšana, tad sadraudzība, kur tika aicināts piedalīties ikviens. Pie galda aprunājāmies un vēl vairāk sadraudzējāmies.

Paldies Dievam, ka mēs kopā varam sludināt Kristus vēsti ne tikai katrs savā draudzē, bet arī ārpus tām.

*
Diakonijas centram dāvinājām: no Helikona – dzejas krājumus, no Baltās stundas – dzejas pasākumu DVD ierakstus, no LELB Bauskas Svētā Gara draudzes – Annas Elsbergas dzejas krājumu “Gloria in Excelsis Deo”, no www.egineto.lv – LELB Liepājas bīskapa Pāvila Brūvera liecību „Kā rodas disidenti” . Jana un Einars – disku „Pavasari gaidot”.

www.egineto.lv un Baltā stunda sirsnīgi pateicas Einaram un Mārtiņam Švānbergiem, Janai Feiferei, mācītājam Raivo Biteniekam, mācītājam Mārtiņam Urdzem, Zigrīdai Ābelei, Krusta draudzei un Diakonijas centram – par ielūgumu, mīļo uzņemšanu, garīgo un praktisko atbalstu un nodrošinājumu, – ikvienam, kurš pasākumā piedalījās un darīja to jauku un iespējamu!

Rakstu sagatavoja I. Audere

Ziemsvētku pasākums LDC darbiniekiem

macitajs uzruna klatesos

macitajs uzruna klatesos

2010. gada 28. decembrī Liepājas diakonijas centrā notika Ziemsvētku pasākums centra diakonijas darbiniekiem. Tas sākās ar lūgšanu un Ziemsvētku dziesmu kopīgu dziedāšanu.

dziedam

 Pēc tam visus sveica mācītājs Mārtiņš Urdze, stāstot rakstnieces Selmas Lāgerlēvas Ziemsvētku stāstu  par kāda bruņinieka varoņdarbu, laikā, kad krustneši iekaroja Jeruzālemi. Kā viņš, galvenais iekarotājs un cīņas uzvarētājs, neskatoties uz visām likstām un ceļā draudošajām briesmām un grūtībām, pildīja cīņas biedriem doto solījumu – aizdegtu svecīti no Jēzus kapa vietas aiznesa līdz savai dzimtajai vietai, pašai Florencei, kur to iedeva baznīcas bīskapam rokās. Kad bīskaps jautāja šim vīram, kur ir viņa liecinieki, baznīcā ielaidās liels putns, kas lidojumā strauji metās virsū svecei, tā, ka aizdegās viņa spārni, ar kuriem viņš aizdedza baznīcas sveces. Un bīskapam bija jāpiekrīt, ka tā ir Dieva zīme. 

Diakonijas pasākuma turpinājumā klātesošie nosauca savus vārdus, sveica viens otru, lasīja dzeju, piedalījās draudzīgās rotaļās un loterijā un baudīja garšīgos cienastus. Dāvanā katrs saņēma smaržīgu egles zariņu ar vaska svecīti – eņģelīti, kas ir cilvēku ar īpašām vajadzībām roku darbs. 

Sirsnīgi pateicamies visiem šo svētku organizētājiem un vēlam mīlestības un svētīgas rosības bagātu Jauno Gadu ikvienam! kalpot.lv 

priecigus ziemsvetkus

Par konferenci “Veselības aprūpe cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”

picture10 818

picture10 818

2010. gada 10. decembrī Liepājas Krusta baznīcā notika Liepājas Diakonijas centra rīkota konference “Veselības aprūpe cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, kuras mērķis bija: veidot dialogu starp NVO pārstāvjiem un dažādiem ekspertiem veselības aprūpē, un kopīgi attīstīt redzējumu, kā uzlabot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iespējas saņemt cilvēka cienīgu veselības aprūpi. To vadīja ICD Riga valdes priekšsēdētājs Toms Urdze.

picture10 825

Pieredzē un aktuālitātēs dalījās eksperti – Dr. Krilova – Liepājas onkoloģiskā slimnīca, Dr. Pētersons – Veselības norēķinu centrs, A. Daija – Pacienta ombuds, Iveta Ķēniņa – “Sadarbība labākai kvalitātei” u.c. Piedalījās pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām.

Notika darbs grupās – īstermiņu mērķu un līdzekļu nospraušana un grupu darbu prezentācija un apspriešana. Tika izstrādāta rezolūcija „Par veselības aprūpes nodrošināšanu valstī”. 

picture10 818

Konferencē piedalījās pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām: biedrība “Cerība, Ticība, Mīlestība”, invalīdu biedrība ,,Kristīne”, krūts dziedzera vēža biedrība „Vita Liepāja”, Latvijas Kaulu, Locītavu un Saistaudu slimnieku biedrības Liepājas nodaļa, Latvijas Multiplās Sklerozes Asociācija Liepājas nodaļa, Liepājas Diabēta biedrība, Latvijas Sieviešu invalīdu biedrības “ASPAZIJA” Liepājas nodaļa, Liepājas Diakonijas centrs, Liepājas Epilepsijas biedrība, Liepājas Invalīdu kultūras klubs ,,Draugs”, Liepājas Neredzīgo biedrība, biedrība “Ugunskurs”, Nīca, diakonijas atbalsta grupas no Aizputes, Durbes, Nīcas, Saraiķiem un citi. 

Notika darbs grupās – īstermiņu mērķu un līdzekļu nospraušana un grupu darbu prezentācija un apspriešana. 

Ņemot vērā, ka tuvākajā laikā tiks pieņemts 2011. gada budžets un notiek darbs pie nozīmīgiem dokumentiem, kas skar veselības pieejamību valstī, Konference izstrādāja rezolūciju, adresētu: Latvijas Republikas Valsts prezidentam, LR Ministru kabinetam, LR Veselības ministrijai, LR Labklājības ministrijai, LR Finanšu ministrijai, LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājai Aijai Barčai, LR Saeimas deputātei Ingrīdai Circenei, Liepājas pilsētas domei, pašvaldībām, sabiedriskām organizācijām, masu medijiem un Latvijas sabiedrībai, kurā pieprasa pievērst uzmanību vairākiem vitāli svarīgiem jautājumiem. 

Rezolūcija un visi šīs konferences materiāli publicēti kalpot.lv. 

picture10 827

Zīgenas delegācijas viesošanās

2010. gada 15. un 16. oktobrī Liepājas Diakonijas centrā un Saraiķu baznīcā viesojās delegācija no Vācijas, Zīgenes (Siegen) diakonijas, Gintera Hēnča (Günter Hensch) vadībā. Notika pārrunas par sadarbību. Viesi interesējās par iespējām izveidot ciešāku saiti starp diakoniju un draudzes darbu. Dienvidvestfāles diakonija darbojas ar Vācijas valsts būtisku finansiālo atbalstu un tās darbība līdz ar to ir ļoti plaši izvērsta, bet tiešas, redzamas, saiknes ar draudzēm bieži vien pietrūkst, tādēļ šis jautājums viņiem ir aktuāls. Zīgenas delegācijai bija paredzēts apmeklēt vairākas vietas. Pēc tikšanās ar LELB bīskapu kolēģijas pārstāvjiem, Rīgas, Ventspils, Kuldīgas un Liepājas diakonijas darbiniekiem, viņi viesojās arī Saraiķu draudzē. Delegāciju pavadīja LELB diakonijas centra  vadītāja Inta Putniņa.

Pļaujas svētki

picture10 529

picture10 529

2010.gada 3.oktobrī svinējām Pļaujas svētkus. Krusta baznīca bija skaisti izrotāta rudens krāsās – ar košiem ziediem, kļavu lapām un ražas veltēm. Uz altāra – maize un pašmāju vīna koka augļi.

Lasīt tālāk

Ābolsvētki 2010

Attls1

2010. gada 2. oktobrī, Liepājas Diakonijas centrā notika gadskārtējais labdarības pasākums Ābolsvētki. Tas sākās plkst. 10.00 ar svētbrīdi Krusta baznīcā. Pēc tam apmeklētāji varēja iegādāties augļus un dārzeņus no zemnieku saimniecībām, rokdarbus, amatnieku izstrādājumus, piedalīties gan loterijā, gan izsolē.  

 

attls1

 

Apaļās stundās muzicēja – bērnu ansamblis “Domiņas”, Diakonijas pūtēju ansamblis, etnogrāfiskais ansamblis “Dālijas”. Bija atvērts Diakonijas darba grupu prezentācijas stends. Notika nodarbības bērniem. 

 

Sestdien, 2. oktobrī, Liepājas Diakonijas centrā notika gadskārtējais labdarības pasākums Ābolsvētki. Tas sākās plkst. 10.00 ar svētbrīdi Krusta baznīcā. Pēc tam apmeklētāji varēja iegādāties augļus un dārzeņus no zemnieku saimniecībām, rokdarbus, amatnieku izstrādājumus, piedalīties gan loterijā, gan izsolē.  Apaļās stundās muzicēja – bērnu ansamblis “Domiņas”, Liepājas Diakonijas pūtēju ansamblis, etnogrāfiskais ansamblis “Dālijas”. 

attls2

Bija atvērts Diakonijas darba grupu prezentācijas stends.

attls3

Notika nodarbības bērniem.

attls4

Svētki bija labi apmeklēti. Liepājas apkārtnes zemnieku, rokdarbnieku un amatnieku veltes bija pieprasītas un samērā ātri tika realizētas.

attls5 

Atsauksmi guva arī izsole, kurā cilvēki ar prieku solīja un ieguva gan pašceptu lauku maizi, gan medu un citus vērtīgus produktus un lietas. Izsoli vadīja Ivars Rāts un Velta Maļika. 

attls6 

Tad notika sadraudzības mielasts.

attls7 

Pasākumā iegūtie līdzekļi tiks izlietoti Diakonijas atbalsta grupu – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – darbības nodrošināšanai: benzīnam, materiālu iegādei rokdarbu nodarbībām u.c.

Diakonijas centrs sirsnīgi pateicas visiem svētku atbalstītājiem – par nesavtību un līdzdalību to organizēšanā un norisē.

Pateicība draugiem par atbalstu lifta-pacēlāja iegādei

Lifta-pacēlāja atklāšana

Lifta-pacēlāja atklāšana

Diakonijas centrā lifts tika atklāts 2010. gada 24. augustā svinīgā pasākumā, kurā piedalījās Baronese fon Tīzenhauzena no Vācijas un citi viesi. 

Liepājas Diakonijas centrs saka lielu paldies visiem ziedotājiem par atbalstu lifta-pacēlāja iegādei:

– Dr. Verēna fon Veimane (Dr. Verena von Weymann) palīdzēja nodibināt kontaktu ar Rotari klubu Remāgen-Sincig (Remagen-Sinzig) un tās prezidentu V. Glaubi (Wolfgang Glaube). Rotari klubs Remagen-Sinzig ziedoja 8.000 EUR.

– Fon Ropa (von der Ropp) ģimenes nodibinājums un barons Goecs Fridrihs fon Rops (Goetz Friedrich Baron von der Ropp) ziedoja 3.000 EUR.

– Pateicoties māc. Redigera fon Šrēdera (Ruediger v. Schroeder) starpniecībai, biedrība “Bērni par labāku pasauli” (“Children for a better world”) ziedoja 2.000 EUR.

– Latviešu ev. diakonijas biedrība (Lettischer Evangelischer Diakonieverein) ziedoja 500 EUR.

– Biedrība “Tilts uz ārpusi” (“Bruecke nach Aussen”) ar tās priekšsēdētaju Kurtu Pfanereru (Kurt Pfannerer) atbalstīja nepieciešamos sagatavošanas darbus ar 5.000 EUR.

Atgādinām, ka lifts tika atklāts Diakonijas centrā, Fr. Brīvzemnieka ielā 54, Liepājā š.g. 24. augustā svinīgā pasākumā, kurā piedalījās Baronese fon Tīzenhauzena no Vācijas un daudzi citi viesi, t.sk. Liepājas sociālā dienesta vadītāja Iveta Pūķe, preses pārstāvji u.c.

Pasākumā mācītājs Mārtiņš Urdze aicināja klātesošos vienoties kopējā lūgšanā.

Baronese fon Tīzenhauzena uzstājās ar pateicības runu. Viņa svinīgi pārgrieza lentu pie ieejas liftā.

Atklāšana

 

Atklāšana

Pēc lifta izmēģināšanas, cilvēki ar īpašām vajadzībām ratiņkrēslos, kā arī viesi pulcējās Diakonijas centra otrajā stāvā, kur notika sadraudzība.

Atklāšana

Kā noskaidroja preses pārstāvji, pasākumā klātesošie cilvēki ratiņkrēslos līdz šim tik pat kā nav bijuši Diakonijas centra otrajā stāvā, jo viņiem nebija iespējas šeit nokļūt.

Atklāšana

Krusta draudzes locekle Inese no Diakonijas centra pasniedza baronesei fon Tīzenhauzenai un citiem viesiem dāvanas – krāšņus suvenīru maisiņus ar skaistu saturu – dekoratīvām svecītēm, kurus izgatavojuši cilvēki ar īpašām vajadzībām.

Atklāšana

Vēl par lifta atklāšanas pasākumu iespējams uzzināt laikraksta “Kurzemes Vārds” 25. augusta numura 3. lpp. D. Meisteres rakstā “Pacēlājs, kas rada jaunas iespējas” (raksta elektroniskajai versijai piekļūt var tikai “Kurzemes Vārds” mājas lapā reģistrēti lietotāji), vai noskatīties TV Kurzeme uzņemto sižetu: www.liepajniekiem.lv

 

Par konferenci “Iespējas uzlabot dzīves vietas situāciju pieaugušiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”

Toms Urdze, ICD Riga pārstāvis

2010. gada 19. augustā Krusta baznīcas mazajā zālē Liepājas Diakonijas centrs rīkoja konferenci “Iespējas uzlabot dzīves vietas situāciju pieaugušiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”. Tās mērķis bija: iepazīties ar labas prakses piemēriem un meklēt iespējas, kā uzlabot šiem cilvēkiem dzīves vietas situāciju Liepājas reģionā.

Konference notika ar Vācijas fonda Aktion Mensch (“Akcija cilvēks”) finansiālo atbalstu. To vadīja ICD Riga valdes priekšsēdētājs Toms Urdze.

Toms Urdze, ICD Riga pārstāvis

Piedalījās sociālie darbinieki, nevalstisko organizāciju, t.sk. draudžu diakonijas pārstāvji, vairāki cilvēki ar īpašām vajadzībām vai viņu piederīgie.

Konferences dalībnieki

Sākumā klātesošos uzrunāja mācītājs Mārtiņš Urdze. Pēc dalībnieku savstarpējās iepazīšanās, notika Liepājas Diakonijas centra mājas lapas: www.kalpot.lv prezentācija. Tā ir veidota kursu vadības sistēmā Moodle un tiek glabāta metodes.lv . To izstrādāja ICD Riga, ar Aktion Mensch finansiālo atbalstu. Mājas lapas administratore Inga Audere aicināja (un aicina) visus Liepājas Krusta draudzes un Diakonijas centra kalpošanu vadītājus, kā arī organizāciju un biedrību, kuras darbojas Diakonijas centrā, vadītājus iespēju robežās iesaistīties informācijas apmaiņā. (E-pasts: inga.audere1@inbox.lv, mob. 28262010, vai iesniegt ziņas Liepājas Diakonijas centrā.).

Konferences turpinājumā tika sniegti labas prakses piemēri. Tajos dalījās viesi no Vidzemes un Francijas: Camphill ciemata “Rožkalni” pārstāvis Vilnis Neimanis, L’Arche (Šķirsta) kopienas pārstāve Aija Kļava, Grašu bērna ciemata vadītājs Christophe Alexandre.

Pēc tam sekoja informācija par pusceļa māju Grobiņas novadā, un Liepājas Sociālā dienesta pārstāve informēja klātesošos par iegūto pieredzi ar grupu dzīvokļiem. Noslēdzot šo konferences daļu Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieki stāstīja par savu dzīves skolu, kas palīdz cilvēkiem, kuri nesen kļuvuši par invalīdiem, atgūt dzīvei nepieciešamās prasmes. Ar dažām prezentācijām, īsumā, var iepazīties arī TV Kurzeme uzņemtajā sižetā pirms konferences.

Sižets un konferences materiāli publicēti kalpot.lv. 

Pēc pusdienu pārtraukuma Labklājības ministrijas pārstāve Liene Bandere sniedza prezentāciju par jauno Invaliditātes likumu u.c. aktuāliem jautājumiem. Tad notika grupu darbs, kuru uzdevums bija izstrādāt vīziju – kādu konferences dalībnieki vēlētos redzēt dzīves situāciju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājas reģionā.

Liepājas Diakonijas centrs pateicas visiem konferences dalībniekiem un atbalstītājiem.

Dāvana LDC no Vācijas – autobuss invalīdu vajadzībām

2010. gada 5. jūlijā Māra Apela-Blūmiņa no Vācijas kopā ar savu vīru Volfgangu Apelu atveda Liepājas Diakonijas centram dāvinājumu – deviņvietīgu autobusu, kas piemērots cilvēku, kuri pārvietojas ratiņkrēslos, vajadzībām, un piecus ratiņkrēslus.

Autobusu Ford Transit/ Tourneo, 2005. g. izlaidums, pelēkā krāsā, Diakonijas centram bez atlīdzības nodeva īpašumā biedrība “Wirtschaftsgilde”, Vācijā.

Autobusā var iebraukt ar ratiņkrēslu, jo tajā ir uzbrauktuve, kā arī speciālas siksnas, lai nostiprinātu ratiņus.

Biedrībā “Wirtschaftsgilde” darbojas uzņēmēji, saimnieciskās darbības veicēji, tās mērķis ir – kopīgi uzņemoties atbildību, veidot mūsu ekonomiskās un sociālās iekārtas ētiskos pamatus un savu sadzīvi pēc kristīgiem principiem.

Vairāk info: Laikraksta “Kurzemes Vārds” 2010. gada 6. jūlija numurā Dainas Meisteres rakstā “Diakonjas centram – dāvinājums no Vācijas”, lpp.1 /piekļūt raksta elektroniskajai versijai var tikai reģistrēti laikraksta “Kurzemes Vārds” lietotāji./

Sirsnīgi pateicamies biedrībai “Wirtschaftsgilde” un tās vadītājam Hansam Joahimam Filleram (Hans Joachim Fūller) un Apelu pārim par palīdzību un labo sadarbību.