Par konferenci “Veselības aprūpe cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”

picture10 818

2010. gada 10. decembrī Liepājas Krusta baznīcā notika Liepājas Diakonijas centra rīkota konference “Veselības aprūpe cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, kuras mērķis bija: veidot dialogu starp NVO pārstāvjiem un dažādiem ekspertiem veselības aprūpē, un kopīgi attīstīt redzējumu, kā uzlabot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iespējas saņemt cilvēka cienīgu veselības aprūpi. To vadīja ICD Riga valdes priekšsēdētājs Toms Urdze.

picture10 825

Pieredzē un aktuālitātēs dalījās eksperti – Dr. Krilova – Liepājas onkoloģiskā slimnīca, Dr. Pētersons – Veselības norēķinu centrs, A. Daija – Pacienta ombuds, Iveta Ķēniņa – “Sadarbība labākai kvalitātei” u.c. Piedalījās pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām.

Notika darbs grupās – īstermiņu mērķu un līdzekļu nospraušana un grupu darbu prezentācija un apspriešana. Tika izstrādāta rezolūcija „Par veselības aprūpes nodrošināšanu valstī”. 

picture10 818

Konferencē piedalījās pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām: biedrība “Cerība, Ticība, Mīlestība”, invalīdu biedrība ,,Kristīne”, krūts dziedzera vēža biedrība „Vita Liepāja”, Latvijas Kaulu, Locītavu un Saistaudu slimnieku biedrības Liepājas nodaļa, Latvijas Multiplās Sklerozes Asociācija Liepājas nodaļa, Liepājas Diabēta biedrība, Latvijas Sieviešu invalīdu biedrības “ASPAZIJA” Liepājas nodaļa, Liepājas Diakonijas centrs, Liepājas Epilepsijas biedrība, Liepājas Invalīdu kultūras klubs ,,Draugs”, Liepājas Neredzīgo biedrība, biedrība “Ugunskurs”, Nīca, diakonijas atbalsta grupas no Aizputes, Durbes, Nīcas, Saraiķiem un citi. 

Notika darbs grupās – īstermiņu mērķu un līdzekļu nospraušana un grupu darbu prezentācija un apspriešana. 

Ņemot vērā, ka tuvākajā laikā tiks pieņemts 2011. gada budžets un notiek darbs pie nozīmīgiem dokumentiem, kas skar veselības pieejamību valstī, Konference izstrādāja rezolūciju, adresētu: Latvijas Republikas Valsts prezidentam, LR Ministru kabinetam, LR Veselības ministrijai, LR Labklājības ministrijai, LR Finanšu ministrijai, LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājai Aijai Barčai, LR Saeimas deputātei Ingrīdai Circenei, Liepājas pilsētas domei, pašvaldībām, sabiedriskām organizācijām, masu medijiem un Latvijas sabiedrībai, kurā pieprasa pievērst uzmanību vairākiem vitāli svarīgiem jautājumiem. 

Rezolūcija un visi šīs konferences materiāli publicēti kalpot.lv. 

picture10 827