Noslēgums projektam Kontaktu – un konsultāciju centra izveide cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājas reģionā

zigrida_abele

zigrida_abele

2011.gada 28.oktobrī Liepājas Diakonijas centrā notika noslēguma pasākums projektam “Kontaktu – un konsultāciju centra izveide cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājas reģionā”. Piedalījās Diakonijas darbinieki, apmeklētāji, preses pārstāvji u.c. Darbojās cilvēku ar īpašām vajadzībām rokdarbu izstāde. Pasākuma apmeklētāji varēja klausīties muzikālu sniegumu un iestiprināties. Diakonijas centra vadītājs Mārtiņš Urdze sniedza atskaiti par projekta norises gaitu, izpildi un biedrības turpmāko darbību: 

“Projektu atbalstīja vācu loterijas fonds “Aktion Mensch” (“akcija cilvēks”). Sadarbības partneris: Šlēsvig-Holštainas Diakonija Vācijā. Kopīgais budžets: 46.360 EUR laika posmā no 2008.gada 1.novembra līdz 2011.gada 31.oktobrim. Projektam bija vairākas daļas.

1. Dažādas nodarbības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

  • Atbalsta grupa cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ar rokdarbu nodarbībām (Ilze Jansone) – 1 reizi nedēļā;
  • psiholoģes Baibas Pavlovskas vadītās nodarbības 1 reizi mēnesī;
  • ārstnieciskā vingrošana medmāsas Skaidrītes Upenieces vadībā 1 reizi nedēļā. 

2. Konsultācijas un pasākumu organizēšana:

Zigrīda Ābele – katru darbadienu no plkst. 10.00 – 14.00.

3. Ceļvedis cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājas reģionā – izdoti 1200 eksemplāri.

4. Konferences:

  • 2009.gada 11.decembrī “No pašnodarbinātības līdz darbnīcām un tirdzniecībai – izveidot stratēģiju invalīdu nodarbinātībai Liepājas reģionā”. Mērķis: izstrādāt stratēģiju, lai izveidotu invalīdu dienas centru, darbnīcu un tirdzniecības tīklu Liepājas reģionā.
  • 2010.gada 19.augustā “Iespējas uzlabot dzīves vietas situāciju pieaugušiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”. Mērķis: iepazīties ar labas prakses piemēriem un meklēt iespējas, kā uzlabot šiem cilvēkiem dzīves vietas situāciju Liepājas reģionā.
  • 2010.gada 10.decembrī “Veselības aprūpe cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”. Mērķis: veidot dialogu starp NVO pārstāvjiem un dažādiem ekspertiem veselības aprūpē un kopīgi attīstīt redzējumu, kā uzlabot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iespējas saņemt cilvēka cienīgu veselības aprūpi. Rezultāts: kopīga rezolūcija „Par veselības aprūpes nodrošināšanu valstī”.

Turpmākā darbība kopā ar Liepājas Sociālo sadarbības tīklu. 2011.gada 9.februāra Atklātā vēstule par tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Labklājības ministrijai, Tiesībsargam. u.c. – parakstīja 19 NVO. 2011.gada 25.februāra Apaļā galda diskusija: par rezolūciju „Par veselības aprūpes nodrošināšanu valstī. Iesniedzām priekšlikumus MK noteikumu par tehniskiem palīglīdzekļiem grozījumiem. 2011.gada 8.aprīļa Atklātā vēstule par zobārstniecības pakalpojumiem cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. 2011.gada 27.jūnija Aicinājums ziedot Labklājības ministrijai tehnisko palīglīdzekļu iegādei. 2011.gada 5.decembrī piedalīsimies Tiesībsarga rīkotā konferencē, kur būs apaļais galds par tehniskajiem palīglīdzekļiem.

5. Ir izveidota mājas lapa www.kalpot.lv (Inga Audere).

6. Dažādi braucieni:

– 2011.g. martā 5 dienas hospitācija Vorwerker Diakonie Lībekā;

– novembra sākumā Diakonijas pārstāvji brauks uz Mārtiņa tirgu, lai pārdotu dažādus rokdarbus;

– 4 reizes partneru tikšanās ar Šlēsvig- Holštainas un Baltijas diakonijas pārstāvjiem.

Turpmākā darbība

  • ESF – projekts: Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana Liepājas Diakonijas centrā – esam izturējuši iesnieguma vērtēšanas pirmo posmu.
  • Top jauns „Aktion Mensch” projekts par darba iespēju radīšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.”

Ābolsvētki 2011

abolsvetki.2011.1

  abolsvetki.2011.1 

Sestdien, 1.oktobrī, „Liepājas Diakonijas centra” sadarbībā ar Liepājas apkārtnes zemniekiem, rokdarbniekiem, amatniekiem rīkotie ikgadējie “Ābolsvētki” izdevās krāšņi, raženi un skanīgi. Pēc svētbrīža, kas notika Liepājas ev. lut. Krusta baznīcā, laukumā pie baznīcas tika atvērts bagātīgs tirgus, kur pret ziedojumu varēja iegādāties augļus un dārzeņus no zemnieku saimniecībām, kā arī cilvēku ar īpašām vajadzībām rokdarbus. Kā visus gadus notika nodarbības bērniem, loterija, izsole. Muzicēja pūtēju ansamblis A.Vizbuļa kunga vadībā, bērnu ansamblis “Domiņas” un etnogrāfiskais ansamblis “Dālijas”. Pēc labi padarīta darba visi varēja iestiprināties sadraudzības mielastā. Pasākuma laikā savāktie ziedojumi tiks izlietoti cilvēku ar īpašām vajadzībām atbalstam – benzīna iegādei, rokdarbiem u.c. Sirsnīgi pateicamies visiem pasākuma atbalstītājiem! Lai Dievs Jūs bagātīgi svētī!

Vairāk par pasākumu sekojošos mediju rakstos: 

Ko brīvprātīgie dara Liepājā

aike un patricija

 

aike un patricija

 

Kopš šā gada 1. septembra Liepājas Diakonijas centrā uz gadu ieradušies divi brīvprātīgie.

Diakonijas centrā viņi vada svešvalodu apmācības:

vācu valodu trešdienās plkst. 17.00 pasniedz Aike Smits (Eike Smidt) no Vācijas;

spāņu valodu piektdienās plkst. 17.00 – Patrīcija Cebrekosa (Patricia Cebrecos) no Spānijas.

Dievkalpojums Lieldienās 2011

p4240001

 

 p4240001

 

Šogad Liepājas Krusta draudzes dievkalpojumā piedalījās draudzes ansamblis, Svētdienas skolas bērni ar Lieldienu uzvedumu un jauniešu pūtēju orķestris A. Vizbuļa vadībā. Pēc dievkalpojuma Svētdienas skolas bērniem baznīcas dārzā bija sagatavota loterija un citi jauki pārsteigumi.

Lasīt tālāk

Diskusijas par rezolūciju Veselības aprūpe cilvēkiem ar īpašām vajadzībām materiāli

2011. gada 25. februārī Liepājas Krusta baznīcā notika apaļā galda diskusija, kur tika izskatīti jautājumi par veselības aprūpi valstī  un iespējamie risinājumi, lai cilvēkus ar īpašām vajadzībām varētu ar to nodrošināt. Mācītājs un Liepājas Diakonijas centra vadītājs Mārtiņš Urdze kā galvenos uzsvēra sekojošus jautājumus: Kā notiks veselības aprūpe trūcīgiem cilvēkiem 2012. gadā, vai pakalpojumi arī turpmāk tiks kompensēti? Un – par tehniskajiem palīglīdzekļiem, lai nebūtu jāgaida tik ilgs laiks – nereti pat pusotrs gads līdz to saņemšanai. Pasākumā piedalījās arī LR Saeimas pārstāves – deputāte Ingrīda Circene un sociālo un darba lietu komisijas vadītāja Aija Barča. Vairāk par diskusiju var uzzināt, noskatoties TV Kurzeme sižetu, publikācijā: Diskutē par veselības aprūpi, www.liepajniekiem.lv. 

Diskusija bija turpinājums Diakonijas centra 2010. gada 10. decembra konferencei, kuras laikā tika izstrādāta un LR valdībai un sabiedrībai iesniegta rezolūcija: Veselības aprūpe cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Pateicas Ābolsvētku atbalstītājiem

Neliedzies labu darīt ikvienam, kam tas nepieciešams, jo tavai rokai Dievs piešķīris visu, lai tā to darītu.”

(Sal. pam. 3:27, bibele.lv)

 

28.oktobra pēcpusdienā Diakonijas centrs rīkoja pateicības pasākumu Ābolsvētku organizētājiem un atbalstītājiem. To atklāja mācītājs Mārtiņš Urdze ar Psalmu lasījumu un aizlūgšanu. Pateicības vārdus sacīja pasākuma vadītāja Inese Biteniece.

 

Viņa informēja, ka Ābolsvētkos saņemtie ziedojumi par kopējo summu 380 lati tiks sadalīti starp Diakonijas centra atbalsta grupām un izlietoti cilvēku ar īpašām vajadzībām labā. Atbalstītājiem tika pasniegtas dāvaniņas.

 

Iespaidos par pirmajiem Liepājā nodzīvotajiem un diakonijas kalpošanā pavadītājiem mēnešiem dalījās brīvprātīgie – spāniete Patrīcija Cebrekosa un vācietis Aike Smits, kuram šajā dienā palika 20 gadi. Sveicām viņu jubilejā. Patrīcija iepazīstināja ar būtiskajām atšķirībām Spānijas un Latvijas kultūras tradīcijās.

 

Ar to, ka viņas dzimtajā pusē cilvēku starpā ir vairāk fiziska kontakta – sasveicinoties viens otru noskūpsta uz vaiga, spāņi retāk dzer tēju – augstākais divas reizes dienā, pusstundu pēc pusdienām nosnaužas u.c. Aike pastāstīja, kā nejaušība viņu atvedusi uz Latviju un apstiprināja, ka to nenožēlo.

 

Pasākuma gaitā ar skanīgām dziesmām mūs iepriecināja mūziķi. Knapšu ģimenes sniegumā klausījāmies dažas LNT Dziedošo ģimeņu raidījumā viņu dziedātās dziesmas.

 

Miervaldis Ziemelis (no labās) un solists Juris Ceriņš izpildīja vairākas pasaulē pazīstamas dziesmas ar pašu sacerētiem vārdiem latviešu valodā.

 

Daudziem labi zināmo dziesmu Alleluja, M.Ziemeļa pavadījumā, dziedājām kopā. Tāpat arī – Liepājas himnu. ♦

 

 

Pateicība

 

Paldies par mirkli šo,

ka apstājāties no ikdienas steigas,

no darbiem, kuri vēl jāpadara,

ka varam pabūt mazliet kopā,

par visu jums lai pateiktos.

 

Jau kļavu lapas ceļa malā

plēn sārtās ugunīs,

ir viršu brūnais un rūgtenais medus,

rets dzērvju kāsis izbal tālē,

vēl dzimtenei ardievas teic.

Un miķelīšu zilās acis,

kas raugās rudens debesīs.

 

Jums lielu paldies gribam teikt:

par sastrādātām rokām,

agriem rītiem tīrumā un pļavā,

par atsaucīgām, dāsnām sirdīm,

kas mīlestībā deg

par tiem, kam grūti iet.

 

Drīz zemi apsegs baltā sniega sega,

bet darbi mājās nerimsies tāpat,

uz mūrīša kad kaķis maigi dziesmu murrās,

jau cimdu, zeķu pāri čaklās rokās taps –

gan bērniem, mazbērniem, gan radiem –

lai ziemas saltās dienās tie jūsu mīlestībā sildītos.

 

Lai baltos sniegos uzplaukst ziedi balti,

lai sirdij nav ne mirkli salti…

jo pavasarī atkal jauni darbi sauks.

 

 

Inese Biteniece 

LDC ar palīdzību Roksīni no Oldenburgas

Diakonijas centrā ar palīdzības kravu no Oldenburgas (Vācija) bija ieradušies mūsu draugi, vācu pensionāri Gizela un Herberts Roksīni. Viņi jau vairāk nekā desmit gadu ar Jāņa palīdzības ordeņa atbalstu gādā, lai mūsu grūtdieņiem būtu atspaids grūtajā dzīvē. Vairāk par palīdzību Dainas Meisteres, “Kurzemes Vārds” 22.11.2011. publikācijā.

 

 

Kalpot.lv avīzes pirmais numurs

Liepājas Diakonijas centr mīļi sveicot savus draugus un sadarbības partnerus Ziemsvētkos, ir izveidojis nelielu (8 lpp.)  informatīvu izdevumu Kalpot.lv par svarīgākajiem notikumiem Diakonijā un Krusta draudzē. Pirmā numura lappusēs – mūs uzrunā mācītājs un Diakonijas vadītājs Mārtiņš Urdze; draudzes seniorus Dzidru un Viesturu Šneiderus, kuru laulībai šogad aprit 45 gadi,  intervē Karīna Krieviņa, kas aktualitāšu sadaļā informē lasītājus par svētdienas skolas un jauniešu aktivitātēm u.c.  Izdevuma veidotāji M. Urdze, K. Krieviņa un I. Audere – ir arī Liepājas krusta draudzes vēstures izpētes darba grupas (izveidota 2011.gada jūlijā) dalībnieki. Iespiests izdevniecībā LiePA; Inga Ronče – dizains; Atis Krieviņš – makets. 

*
Kur mēs Viņu varam atrast? Tepat – mums līdzās, kad ieraugām Kristu savos līdzcilvēkos un paļaujamies uz Dieva apsolījumu. Un ikdiena pārvēršas svētkos. Priecīgus Ziemsvētkus! Mācītājs Mārtiņš Urdze un ‘Kalpot.lv’

 

Visi Kalpot.lv numuri TE>

Jaunieši

jauniesi

jauniesi

Par jauniešu kalpošanas vadītāju draudzē ievēlēta Helga Krieviņa. Iknedēļas tikšanās uz laiku ir atceltas, taču jaunieši joprojām aktīvi darbojas draudzes kalpošanās – ansamblī, Svētdienas skolā kā asistenti u.c. Uzzināt par draudzes jauniešu līdzšinējām aktivitātēm, lasīt intervijas un viedokļus, skatītos foto un video var, apmeklējot saiti uz e-telpu: Jaunieši