Noslēgums projektam Kontaktu – un konsultāciju centra izveide cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājas reģionā

zigrida_abele

2011.gada 28.oktobrī Liepājas Diakonijas centrā notika noslēguma pasākums projektam “Kontaktu – un konsultāciju centra izveide cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājas reģionā”. Piedalījās Diakonijas darbinieki, apmeklētāji, preses pārstāvji u.c. Darbojās cilvēku ar īpašām vajadzībām rokdarbu izstāde. Pasākuma apmeklētāji varēja klausīties muzikālu sniegumu un iestiprināties. Diakonijas centra vadītājs Mārtiņš Urdze sniedza atskaiti par projekta norises gaitu, izpildi un biedrības turpmāko darbību: 

“Projektu atbalstīja vācu loterijas fonds “Aktion Mensch” (“akcija cilvēks”). Sadarbības partneris: Šlēsvig-Holštainas Diakonija Vācijā. Kopīgais budžets: 46.360 EUR laika posmā no 2008.gada 1.novembra līdz 2011.gada 31.oktobrim. Projektam bija vairākas daļas.

1. Dažādas nodarbības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

  • Atbalsta grupa cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ar rokdarbu nodarbībām (Ilze Jansone) – 1 reizi nedēļā;
  • psiholoģes Baibas Pavlovskas vadītās nodarbības 1 reizi mēnesī;
  • ārstnieciskā vingrošana medmāsas Skaidrītes Upenieces vadībā 1 reizi nedēļā. 

2. Konsultācijas un pasākumu organizēšana:

Zigrīda Ābele – katru darbadienu no plkst. 10.00 – 14.00.

3. Ceļvedis cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājas reģionā – izdoti 1200 eksemplāri.

4. Konferences:

  • 2009.gada 11.decembrī “No pašnodarbinātības līdz darbnīcām un tirdzniecībai – izveidot stratēģiju invalīdu nodarbinātībai Liepājas reģionā”. Mērķis: izstrādāt stratēģiju, lai izveidotu invalīdu dienas centru, darbnīcu un tirdzniecības tīklu Liepājas reģionā.
  • 2010.gada 19.augustā “Iespējas uzlabot dzīves vietas situāciju pieaugušiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”. Mērķis: iepazīties ar labas prakses piemēriem un meklēt iespējas, kā uzlabot šiem cilvēkiem dzīves vietas situāciju Liepājas reģionā.
  • 2010.gada 10.decembrī “Veselības aprūpe cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”. Mērķis: veidot dialogu starp NVO pārstāvjiem un dažādiem ekspertiem veselības aprūpē un kopīgi attīstīt redzējumu, kā uzlabot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iespējas saņemt cilvēka cienīgu veselības aprūpi. Rezultāts: kopīga rezolūcija „Par veselības aprūpes nodrošināšanu valstī”.

Turpmākā darbība kopā ar Liepājas Sociālo sadarbības tīklu. 2011.gada 9.februāra Atklātā vēstule par tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Labklājības ministrijai, Tiesībsargam. u.c. – parakstīja 19 NVO. 2011.gada 25.februāra Apaļā galda diskusija: par rezolūciju „Par veselības aprūpes nodrošināšanu valstī. Iesniedzām priekšlikumus MK noteikumu par tehniskiem palīglīdzekļiem grozījumiem. 2011.gada 8.aprīļa Atklātā vēstule par zobārstniecības pakalpojumiem cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. 2011.gada 27.jūnija Aicinājums ziedot Labklājības ministrijai tehnisko palīglīdzekļu iegādei. 2011.gada 5.decembrī piedalīsimies Tiesībsarga rīkotā konferencē, kur būs apaļais galds par tehniskajiem palīglīdzekļiem.

5. Ir izveidota mājas lapa www.kalpot.lv (Inga Audere).

6. Dažādi braucieni:

– 2011.g. martā 5 dienas hospitācija Vorwerker Diakonie Lībekā;

– novembra sākumā Diakonijas pārstāvji brauks uz Mārtiņa tirgu, lai pārdotu dažādus rokdarbus;

– 4 reizes partneru tikšanās ar Šlēsvig- Holštainas un Baltijas diakonijas pārstāvjiem.

Turpmākā darbība

  • ESF – projekts: Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana Liepājas Diakonijas centrā – esam izturējuši iesnieguma vērtēšanas pirmo posmu.
  • Top jauns „Aktion Mensch” projekts par darba iespēju radīšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.”