Ceļvedis cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Ceļvedis

Šis izdevums ir tapis pateicoties vācu fonda „Aktion Mensch” („Akcija cilvēks”) un Liepājas pilsētas Domes atbalstam. Ceļvedis domāts vispirms cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tad arī viņu piederīgajiem un draugiem, iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, ārstiem un citiem, kam rūp cilvēki ar īpašām vajadzībām. Ar ceļveža palīdzību varēs iegūt informāciju par iespējām saņemt sev nepieciešamo palīdzību un atbalstu, par brīvā laika pavadīšanas iespējām un apmācībām. Tajā ir informācija par organizācijām Liepājas pilsētā un apkārtējos novados, kas dažādos veidos strādā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Noslēguma daļā ir galveno tiesību apraksts un noderīgas interneta adreses. Ceļvedis nepretendē uz visaptverošu informācijas un visu tiesību apkopojumu. Aicinām ikvienu sekot līdzi izmaiņām valsts līmenī un izteikt savu viedokli politiķiem un amatpersonām, lai, taupības nolūkos, netiktu vēl vairāk samazināti līdzekļi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Buklets “Mājapmeklējumi”

Draudzē  ir cilvēki, kuri dažādu iemeslu dēļ nevar regulāri atnākt uz dievkalpojumu vai citādi iesaistīties draudzes dzīvē. Liepājas Diakonijas centrs ir izstrādājis bukletu, kur apkopota informācija, kas sniedz svarīgākās atbildes uz jautājumiem tiem draudzes locekļiem, kuru kalpošana saistās ar mājapmeklējumiem.

Buklets “Mājapmeklējumi” pieejams šajā vietnē elektroniski, sk. pielikumu zemāk., kā arī iespiests uz papīra – jautāt Liepājas Krusta draudzē un Diakonijas centrā.