Buklets “Mājapmeklējumi”

Draudzē  ir cilvēki, kuri dažādu iemeslu dēļ nevar regulāri atnākt uz dievkalpojumu vai citādi iesaistīties draudzes dzīvē. Liepājas Diakonijas centrs ir izstrādājis bukletu, kur apkopota informācija, kas sniedz svarīgākās atbildes uz jautājumiem tiem draudzes locekļiem, kuru kalpošana saistās ar mājapmeklējumiem.

Buklets “Mājapmeklējumi” pieejams šajā vietnē elektroniski, sk. pielikumu zemāk., kā arī iespiests uz papīra – jautāt Liepājas Krusta draudzē un Diakonijas centrā.