Par semināru “Ceļā uz konvivenci. Jaunas vēsmas diakonijas darbam draudzēs”

kopbilde

Foto: A. Puisītis

No 2015.gada 8.-9.maijam Liepājas Diakonijas centrā (LDC) sadarbībā ar LELB atbildīgo bīskapu par diakonijas nozari Eināru Alpi notika seminārs “Ceļā uz konvivenci. Jaunas vēsmas diakonijas darbam draudzēs.”, kas tika rīkots ar organizācijas “Pasaules Luterāņu Federācija” (PLF) atbalstu. Tajā piedalījās interesenti no vairākām LELB Latvijas draudzēm, t.sk., no Liepājas, Grobiņas, Rucavas, Saldus, Talsiem, Dobeles, Rīgas. Ierašanās un iepazīšanās notika piektdien, 8.maija vakarā. Liepājas Krusta ev. lut. draudzes mācītājs Mārtiņš Urdze, kurš ir arī mūsu Baznīcas pārstāvis Pasaules Luterāņu Federācijas organizētā konvivences procesā, semināra ievadā nolasīja PLF Eiropas sekretāres Evas-Sibilles Fogeles-Mfato (Eva-Sibylle Vogel-Mfato) šim pasākumam adresēto vēstuli. Pēc tam viņš sniedza īsu ieskatu, ko nozīmē konvivence.¹ 

Lasīt tālāk

Ceļā uz konvivenci. Jaunas vēsmas diakonijas darbam draudzēs

Kopš 2011.gada Pasaules luterāņu federācijā (PLF) ir izveidota darba grupa no dažādām PLF dalībbaznīcām Eiropā, lai meklētu jaunas pieejas diakonijas darbā sakarā ar aizvien pieaugošo nabadzību un atstumtību. Diakonijas darbs neaprobežojas ar palīdzības sniegšanu trūcīgiem, tas ir saistīts ar visas draudzes kalpošanu un savstarpējām attiecībām. Atšķirībā no sociālā darba principiem, diakonijas darbam ir būtisks cilvēka skatījums, kas izriet no Jēzus kalpošanas. Vārds, kas šo pieeju labi raksturo, ir “konvivence” – dažādu cilvēku grupu sadraudzība, kas ietver savstarpēju atbalstu un dalīšanos, aizstāvību no ienaidniekiem, kopīgu problēmu risināšanu un svinēšanu. 

No 2015.gada 8.-9. maijam Liepājas Diakonijas centrs, sadarbībā ar LELB atbildīgo bīskapu par Diakonijas nozari Eināru Alpi rīkoja semināru par tēmu “Ceļā uz konvivenci. Jaunas vēsmas diakonijas darbam draudzēs.” Seminārs notika Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā, K. Valdemāra ielā 7.

Lasīt tālāk

Par konvivenci, 2015.gada 8.maija semināra ievads

Mārtiņš Urdze

1. Pasaules luterāņu federācijas konvivences process 

(pārņemts no LELB Baznīcas Gadagrāmatas 2015, 210.,211. lpp.) 

2011.gadā Pasaules luterāņu federācija (PLF) izveidoja darba grupu no dažādām PLF sakarā ar pieaugošo nabadzību un atstumtību Eiropā. Procesā piedalās Diakonijas darba pārstāvji no Ziemeļvalstīm, Centrāl- un Austrumeiropas, kā arī no Rietumeiropas. Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu (LELB) pārstāv mācītājs Mārtiņš Urdze. 

Reizi gadā notiek konference, kur sastopas 20 līdz 30 darba grupas dalībnieki, kas lielākoties ir cieši saistīti ar praktisko diakonijas darbu uz vietas. Konferences ir notikušas Somijā, Ukrainā, Vācijā un Anglijā.

Galvenais atslēgvārds šim procesam ir “konvivence”. 

Lasīt tālāk