Ceļā uz konvivenci. Jaunas vēsmas diakonijas darbam draudzēs

Kopš 2011.gada Pasaules luterāņu federācijā (PLF) ir izveidota darba grupa no dažādām PLF dalībbaznīcām Eiropā, lai meklētu jaunas pieejas diakonijas darbā sakarā ar aizvien pieaugošo nabadzību un atstumtību. Diakonijas darbs neaprobežojas ar palīdzības sniegšanu trūcīgiem, tas ir saistīts ar visas draudzes kalpošanu un savstarpējām attiecībām. Atšķirībā no sociālā darba principiem, diakonijas darbam ir būtisks cilvēka skatījums, kas izriet no Jēzus kalpošanas. Vārds, kas šo pieeju labi raksturo, ir “konvivence” – dažādu cilvēku grupu sadraudzība, kas ietver savstarpēju atbalstu un dalīšanos, aizstāvību no ienaidniekiem, kopīgu problēmu risināšanu un svinēšanu. 

No 2015.gada 8.-9. maijam Liepājas Diakonijas centrs, sadarbībā ar LELB atbildīgo bīskapu par Diakonijas nozari Eināru Alpi rīkoja semināru par tēmu “Ceļā uz konvivenci. Jaunas vēsmas diakonijas darbam draudzēs.” Seminārs notika Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā, K. Valdemāra ielā 7.

Semināra mērķi:

  • iepazīstināt dalībniekus ar diakoniskās draudzes modeli un praksi;
  • izvērtēt, kā tiek īstenota konvivence dalībnieku draudzēs;
  • izstrādāt projektu, kā varētu veicināt konvivenci. Labāko 5 projekta realizācijai tiks piešķirts finansiāls atbalsts.  

Aicinātie dalībnieki: iecirkņu diakonijas koordinatori, mācītāji, diakonijas darbinieki u.c interesenti.

Pieteikšanās: Liepājas Diakonijas centrs, tel. 634 26707, e-pasts: diakonija.liepaja@gmail.com, vai pie Ineses Bitenieces, tel. 28354740. Ja ir vajadzīga palīdzība atrast naktsmājas, lūdzu padodiet ziņu. 

Semināru atbalsta Pasaules luterāņu federācija. 

Programma: 

Piektdien, 8. maijs 

līdz plkst. 17.00 ierašanās

17.00 ievads un iepazīšanās

17.30 konvivences process PLF

18.00 sadraudzības vakars (vakariņas, dziesmas, priekšnesumi, spēles)

Naktsmājas: Diakonijas centrā, privāti, citur.

 

Sestdien, 9. maijs 

8.00: brokastis

8.40: svētbrīdis

9.00: diakoniskā draudze (10x 10 min)

prezentācijas – arī grūtības

– dievkalpojums

– Svētdienas skola un darbs ar bērniem un jauniešiem

– Pārrunu grupa par Bībeli un dzīvi

– atvērtā Baznīca

– darbs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (apmācības un tirdziņš)

– palīdzība Ukrainai

– ansamblis

– drēbju kamera

– sadarbība ar biedrībām un pašpalīdzības grupām

– ābolsvētki

11.00 kafijas pauze

11.15 darbs grupās (5×5) – jautājumi izvērtēšanai

– Kas jūs īpaši uzrunāja? Kur jums ir jautājumi vai kritika?

– Kā tiek veidota sadraudzība un konvivence?

– kā tiek stiprināti vājie un kā kalpo stiprie?

– Kādā veidā atšķiras diakonijas darbs no sociālā darba? Kas ir kopīgs?

– kādā veidā tiek risināti iemesli nabadzībai un grūtībām?

– Kādā veidā diakonija un draudze sadarbojas ar sabiedrību?

– kā tiek risināti finansiālie jautājumi draudzē?

– kādi ir galvenie teoloģiskie jautājumi un kādas ir iespējamās atbildes?

– Kas ir kopīgs, kas atšķirīgs, salīdzinot ar jūsu draudzi?

– Kā Jūs savā draudzē / iecirknī veiciniet sadraudzību? Pieredzes apmaiņa.

– Kur Jūs saskaties galvenās grūtības savā kalpošanā? Kā tās varētu risināt?

13.00 pusdienas pārtraukums

14.00 dalīšanās (5x 10 min)

14.50 Kopīgās problēmas, kā risināt?

15.15 prāta vētra

– idejas, kā īstenot konvivenci savās draudzēs, iecirknī (tostarp palīdzība Ukrainai)

15.30 – 16.00 5 galvenās idejas – novērtēt un izvēlēties

16.00-16.15 – kafijas pauze

16.15 – 17.00 darbs grupās. Darbs pie konkrēta projekta, kā stiprināt konvivenci.

– saraksts ar finansējumu iespējām.

17.00 – projektu prezentācija (5 x10 min)

17.45 – skats atpakaļ, novērtējums, aizlūgumi

18.30 – 19.30 dievkalpojums ar dievgaldu (piedalīsies bīskaps E. Alpe)

19.45 – vakariņas

Atvērts vakars