Biedrības “Izaicinājums liktenim” tikšanās ar Liepājas pašvaldības darbinieku Didzi Jēriņu

DK8

DK8

Katra mēneša otrajā otrdienā plkst. 12.00 Liepājas Krusta baznīcā tiekas biedrības “Izaicinājums liktenim” biedri – cilvēki, kas pārvietojas ar ratiņkrēsliem un skūteriem, kā arī viņu atbalstītāji. Diemžēl ārkārtas situācijas laikā šīs sapulces nevar notikt.Iepriekšējā tikšanās notika 2020. gada 13. oktobrī. Biedrība aicināja uz sarunu Liepājas pašvaldības izpilddirektora vietnieku būvniecības jautājumos Didzi Jēriņu.

Lasīt tālāk

Pieminot Verneru Baikovu

VB1

VB1 Verners Baikovs (06. 06. 1939. – 30. 12. 2020.)

Verners Baikovs bija Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes loceklis neilgu laiku. Viņš iestājās mūsu draudzē 2019. gada vasarā un kopš tā laika svētdienās tikai retu reizi neparedzētas situācijas atturēja viņu no baznīcas apmeklējuma.

 

Neskatoties uz laika apstākļiem, Verners cauri visai pilsētai ar savu skūteri devās uz baznīcu. Viņš vienmēr priecājās par iespēju būt dievnamā, kopībā ar citiem, un ne tikai. Verners atrada iespēju arī aktīvi iesaistīties draudzes dzīvē.

 

 

Ārkārtas situācijas laikā, kad baznīca bija atvērta individuālajiem lūdzējiem, viņš to apmeklēja katru reizi, dalot paša pagatavoto ēdienu ar trūcīgajiem, kas nāca, lai saņemtu ko ēdamu no palīdzības groza.  

Lasīt tālāk

Vecgada vakara meditācija Zoom

Medit1

Medit1

Laipni aicināti 

 

uz Liepājas Krusta ev. lut. draudzes 

 

Vecgada vakara meditāciju

 

Zoom platformā, kas notiks

 

 

2020. gada 31. decembrī plkst. 20.00. Pieslēgties varēs no 19.45.

Lasīt tālāk

Ziemsvētku filma “Garais ceļš līdz baznīcai”

“Man teica: kur ir cilvēki, tur ir arī Dievs. Bet kā lai atpazīst Dievu, ja pat cilvēkus nevar atpazīt?” filmas “Garais ceļš līdz baznīcai” ievadā saka Mārtiņš Urdze. Uz Ziemsvētku pārdomām, meklējumiem, lūgšanām, dziesmām aicina filmas veidotāji no Liepājas Krusta ev. lut. draudzes. Muzicē un dzied – Helga Mazure un Atis Krieviņš (māsa un brālis).

 

Dievkalpojumi un meditācija 24.-31.12.2020.

Bzn

Bzn

 

24.12. plkst. 18.00 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums Zoomā.

27.12. plkst. 12.00 – dievkalpojums Zoomā.

31.12. plkst. 20.00 – Vecgada vakara meditācija Zoomā.

 

Piekļuves u.c. informācija tiks iepriekš publicēta. 

/Foto: K. Krieviņa

“Dvēseles enkurs” pārskats par 2020. gadu

Enk

Enk

Gads iet uz beigām, un es palūdzu mūsu jauko un vienmēr aktīvo skolotāju Ināru Ozolu uzrakstīt kopsavilkumu par 2020. gadu. Esam ļoti laimīgi, ka mums ir Ināra. Šogad, sakarā ar ārkārtējo situāciju, nebijām tik aktīvi, bet gads pagāja labi.

Palūdzu skolotāju Ināru padomāt par šādiem jautājumiem – kas pozitīvs bija 2020. gadā, kādi sasniegumi mums bijuši, ko mēs esam darījuši, kur bijām. Ināra labprāt atsaucās uzdevumam. Un šeit (pielikumā uz 4 lpp.) nu ir mūsu kopsavilkums par 2020. gadu.

Jautāja Fēlikss Kovaļišins 

Neklātienes dievkalpojums 1. Adventā, 29.11.2020.

Bzn21

Bzn21

2020. gada 29. novembrī

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē

neklātienes DIEVKALPOJUMS

Pirmajā Adventā

Par svētbrīdi mājās un M.Urdzes sprediķis – pielikumā; Dziesmu grāmata te>

 

Krusta draudzē tagad svētdienās plkst. 12.00 notiek dievkalpojums Zoom platformā (sk. Lasīt tālāk). 

Lasīt tālāk