Ziemsvētku filma “Garais ceļš līdz baznīcai”

“Man teica: kur ir cilvēki, tur ir arī Dievs. Bet kā lai atpazīst Dievu, ja pat cilvēkus nevar atpazīt?” filmas “Garais ceļš līdz baznīcai” ievadā saka Mārtiņš Urdze. Uz Ziemsvētku pārdomām, meklējumiem, lūgšanām, dziesmām aicina filmas veidotāji no Liepājas Krusta ev. lut. draudzes. Muzicē un dzied – Helga Mazure un Atis Krieviņš (māsa un brālis).