Sociālais sadarbības tīkls

Sadarbības tīkls starp nevalstiskajām organizācijām ar sociālu profilu, piesaistot valsts, pašvaldības un dažādas citas institūcijas. Šajā sadaļā apkopoti sadarbības tīkla svarīgākie darba materiāli līdz 2014.gada septembrim, kurus arī citi, ja nepieciešams, drīkst lietot kā paraugus sociālu jautājumu risināšanā. Sadarbības tīkla aktivitātes joprojām turpinās dažādos projektos, sk. TE>

Diskusijas par rezolūciju 25.02.2011. materiāli

Tā kā apaļā galda diskusija par “Veselības aprūpe cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” aktuālajiem jautājumiem, kas tika uzsākta 2011.gada 25.februārī, turpinās, materiāli par tās norisi tiek apkopoti un pakāpeniski pievienoti (sk. zemāk), informējot par norises gaitu visus diskusijā iesaistītos dalībniekus u.c. sabiedrības pārstāvjus.

Lasīt tālāk

Apaļā galda diskusija 25.02.2011.

2011. gada 25. februārī Liepājas Krusta baznīcā notika apaļā galda diskusija, kur tika izskatīti jautājumi par veselības aprūpi valstī  un iespējamie risinājumi, lai cilvēkus ar īpašām vajadzībām varētu ar to nodrošināt. Mācītājs un Liepājas Diakonijas centra vadītājs Mārtiņš Urdze kā galvenos uzsvēra sekojošus jautājumus: Kā notiks veselības aprūpe trūcīgiem cilvēkiem 2012. gadā, vai pakalpojumi arī turpmāk tiks kompensēti? Un – par tehniskajiem palīglīdzekļiem, lai nebūtu jāgaida tik ilgs laiks – nereti pat pusotrs gads līdz to saņemšanai. Pasākumā piedalījās arī LR Saeimas pārstāves – deputāte Ingrīda Circene un sociālo un darba lietu komisijas vadītāja Aija Barča. Vairāk par diskusiju var uzzināt, noskatoties TV Kurzeme sižetu. Diskutē par veselības aprūpi te> 

Valdībai un sabiedrībai iesniegta rezolūcija tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājuma cilvēkiem ar īpašām vajadzībām jautājumos, sk. pielikumu. 

Atklātā vēstule 10.02.2011. par tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājumu

2011. gada 10. februārī Liepājas Diakonijas centrs kopā ar deviņpadsmit Liepājas reģiona nevalstiskajām organizācijām sagatavoja, un nosūtīja atklātu vēstuli par tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kurā izteica nelokāmu viedokli par LR Labklājības ministres I. Jurševskas 2011. gada 1. februāra atbildes vēstulē Nr. 16.7-05/242 uz Diakonijas centra 2010. gada 10. decembra konferences “Veselības aprūpe cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” rezolūcijā pausto. 

Lasīt tālāk

Aicinājums ziedot tehn. palīglīdzekļiem

Mūsu valsts ir nonākusi neapskaužamā situācijā. Krīzes rezultātā tā vairs nevar atrast līdzekļus elementārām lietām. Tā rezultātā cieš visvairāk tie, kuriem ienākumi ir zem iztikas minimuma un kuri bez atbalsta no sabiedrības un valsts puses nevar dzīvot, piemēram, cilvēki ar īpašām vajadzībām.

Lasīt tālāk

Pārstāvis Tiesībsarga konferencei 2011.g. X

Māra Leja no biedrības “Draugs” pārstāvēs Liepājas sociālo organizāciju sadarbības tīklu gadskārtējā konferencē, kas šogad būs veltīta arī tehnisko palīglīdzekļu pieejamības problēmām.

Vairāk informācijas rekurzeme.lv te>

Sociālās sadarbības tīkla sapulce 01.12.2011.

Ceturtdien, 2011. gada 1. decembrī notika Sociālās sadarbības tīkla sapulce, kur dienas kārtībā tika apskatīts: Tiesībsarga konference, 07.12.2011; (pielikumā – uzmetums prezentācijai); aptaujas rezultāti par situāciju ar tehniskiem palīglīdzekļiem Liepājas reģionā; Dažādi jautājumi.

Par dalību Tiesībsarga konferencē 2011.gada decembrī

“Trīs dienas aizvadītās nedēļas nogalē (01.12. – 03.12.2011.) Rīgā noritēja Tiesībsarga konference, kurā piedalījās arī Liepājas Invalīdu kultūras kluba „Draugs” vadītāja Māra Leja, kas piecpadsmit gadus veltījusi sociālajam darbam un iepazinusi cilvēku ar īpašām vajadzībām dzīves apstākļus mūsu valstī. Uz konferenci M.Leja devās, lai runātu par viņu vajadzībām pēc elementāriem tehniskiem palīglīdzekļiem, kurus valstij būtu jānodrošina.”

Aicina ziedot palīglīdzekļus, kam tie nepieciešami

“Ir jāmaina valsts attieksme pret tādu vērtību kā cilvēks un viņa veselība. Tā uzskata Liepājas novadu nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuri šogad valsts amatpersonām un Tiesībsargam adresēja vēstuli par invalīdu palīdzības nodrošinājuma stāvokli un finansējuma nepietiekamību.”

 

Vairāk informācijas: http://www.liepajniekiem.lv/lat/tv-kurzeme/aktualie-sizeti/2011/12/15/aicina-ziedot-paliglidzeklus–kam-tie-nepieciesami/

 

Par tikšanos 09.02.2012.

2012. gada 9. februārī notika sociālā sadarbības tīkla tikšanās, kur dienas kārtībā tika apskatīts: Tiesībsarga atzinums; Grozījumu MK noteikumos 1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” projekts; Dažādi jautājumi.