Par tikšanos 09.02.2012.

2012. gada 9. februārī notika sociālā sadarbības tīkla tikšanās, kur dienas kārtībā tika apskatīts: Tiesībsarga atzinums; Grozījumu MK noteikumos 1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” projekts; Dažādi jautājumi.