Mācītājs Mārtiņš Urdze 1960-2021

Mu8

Kristību pants: “Nebīsties, jo Es tevi atpestīju; Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi Mans!” Jes. 43:4

Biogrāfija

1960. gada 27. augustā piedzimst Oldenburgā, Vācijā. Gitas un Pauļa Urdzes pirmais bērns, vēlāk ģimenē piedzimst Pēteris, Tabita un Toms.

Lasīt tālāk

Jausma Pučkare

Jausma

Jausma Pučkare LELB augtākā apbalvojuma “Uzticības vairogs” pasniegšanas dievkalpojumā Krusta draudzē. Intervē K. Krieviņa. 

Lasīt tālāk

Anita Rupeika

Prieksniece.Anita.Rupeika

 Anita Rupeika, Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniece no 2006. gada. līdz 2017.gada 26.martam. Anitas 70 gadu jubilejā viņu sveic un aptaujā labiem vārdiem raksturo draudze.  

Lasīt tālāk

Velta Maļika

Velta_Malika

Velta Maļika (no labās puses), draudzes kasiere, arī Nīcas etnogrāfiskā ansambļa pirmā saucēja. 

Velta ģimenē augusi kopā ar četrām māsām. Kristīta Nīcas evaņģēliski luteriskajā draudzē 1938. gadā, Ziemsvētkos.

Lasīt tālāk