Jausma Pučkare

Jausma Pučkare LELB augtākā apbalvojuma “Uzticības vairogs” pasniegšanas dievkalpojumā Krusta draudzē. Intervē K. Krieviņa. 

J. Pučkare dzimusi 1932.gada 24.maijā Priekulē. No 1960.g. – 1987.g. viņa strādāja Šūšanas fabrikā Liepājā un Metālizstrādajumu rūpnīcā “Liepāja” par galveno grāmatvedi. Kopš 1998.gada viņa ir Liepājas Krusta draudzes grāmatvede. 2006. gada viņa kļuva par biedrības “Liepājas Diakonijas centrs” grāmatvedi. 

Jausma ir viena no ilggadīgākajām darbiniecēm Liepājas Diakonijas centrā. Viņa uzsāka savu darbību 1992.gadā, kad iesaistījās par grāmatvedi Diakonijā. Kopš tā laika viņa ir uzticīgi pildījusi šos pienākumus, vēlāk viņa pārņēma Liepājas Krusta draudzes un Liepājas Diakonijas centra grāmatvedību. Viņa ir cilvēks ar lielu atbildības sajūtu, kas nekad nestāv malā, ja ir jāstrādā un jārisina praktiski jautājumi. Diakonijas un draudzes darbā Jausma Pučkare uzņēmās vadīt arī saimniecisko darbu. Aiz visām Diakonijas aktivitātēm lielā mērā stāv arī viņas darbība, rūpējoties par to, lai tīri praktiski tiktu nodrošināta Diakonijas un draudzes darbība – lai sekmīgi varētu notikt pasākumi. Piemēram, viņa kārto visu, kas ir saistīts ar humāno palīdzību (noliktavas un transporta jautājumus, drēbju dalīšanu draudzēm, tehnisko palīglīdzekļu nomas punkta aktivitātes u.c). Katru darbu dienu viņa ir uz vietas, lai organizētu visu ikdienā nepieciešamo. Jausma skatās, lai Diakonijā viss būtu kārtībā. Viņa savu darbu lielā mērā veic brīvprātīgi, ar lielu apzinīgumu. Jausmas kalpošanu var salīdzināt ar Martas kalpošanu Bībeles stāstā par Martu un Mariju, jo viņa prot plānot un organizēt, paredzēt uz priekšu un rīkoties atbilstoši situācijai, nekad neapjūk, bet spēj rast labāko risinājumu negaidītās situācijās. Jausmas labākās un vērtīgākās rakstura īpašības ir drosme, kārtība visās lietās un patiesības mīlestība – viņa ir tieša un atklāta, neglaimo, nenoklusē, bet runā patiesību, nosaucot lietas īstajos vārdos. Par to viņu mīl un ciena draudzes locekļi. Jausma ir labs paraugs draudzes darbiniekiem.  

Gadu gaitā aiz it kā virspusēja skarbuma Jausma ir iepazīta kā sirsnīgs un iejūtīgs cilvēks, uz kuru var paļauties. Vienmēr enerģiska un humorpilna. Enerģiju un dzīvesprieku viņa rod brīvajā laikā kopā ar dzīvesbiedru Edgaru strādājot dārzā un audzējot puķes, ogas un dārzeņus pašu priekam un vajadzībām.  

2012. gada 20. maijā Jausma Pučkare saņēma LELB augstāko apbalvojumu “Uzticības vairogs” par ilggadēju kalpošanu, ko viņai pasniedza Liepājas bīskaps Pāvils Brūvers. 

Vairāk par notikumu – te>

Foto: Karīna Krieviņa