Diakonijas diena Rucavā

2014.gada 31.maijā Rucavas evaņģēliski luteriskajā draudzē notika Diakonijas diena. Dievkalpojumu vadīja Rucavas draudzes gans, LELB Grobiņas iecirkņa prāvests Ainars Jaunskalže un Liepājas Krusta draudzes gans un Diakonijas centra vadītājs Mārtiņš Urdze.

Pēc dievkalpojuma notika sadraudzība un citas aktivitātes.

Lasīt tālāk

Liepājas Krusta draudzes dievkalpojumā ziedojam pārtiku

Krusta draudzē tagad tiek pieņemti arī pārtikas ziedojumi, lai izdalītu tiem, kam tās trūkst. Ikviens tiek aicināts iespēju robežās atbalstīt  šo aktivitāti – ar pārtiku, kurai nav beidzies derīguma termiņš, ņemot to līdzi arī uz dievkalpojumu.

Projekts “Pilsētas un lauku kultūras apmaiņa”

Liepājas Diakonijas centrs sadarbībā ar Sannas kultūras centru Igaunijā organizē cilvēkiem vecumā virs 50 gadiem  Senioru brīvprātīgo projektu “Pilsētas un lauku kultūras apmaiņa”. Brīvprātīgie dzīvo un strādā Sannas muižā Igaunijas dienvidaustrumos. Galvenās aktivitātes ir: palīdzēt noorganizēt dažādas nodarbības – keramikas, rokdarbu, aušanas, velosipēdu u. c. Tāpat jāpalīdz muižā notiekošo aktivitāšu, notikumu un semināru rīkošanā. Permakultūras dārza aktivitātes sākas īsi pirms brīvprātīgā ierašanās, tādēļ viņiem ir lieliska iespēja piedalīties procesā gandrīz no paša sākuma. Brīvprātīgie dod ieguldījumu arī prezentējot un īstenojot savu kultūru.

Interesenti var sazināties ar projekta vadītāju Agatu Babinu, tel. 29868717, e-pasts: agata@radividipats.lv .

Cilvēku atsaucība ir laba. Projekta dalībnieki ir apmierināti. Šogad arī Liepājas Diakonijas centrs šī projekta ietvaros jau uzņēmis vairākus seniorus no Igaunijas, kas šeit piedalījās līdzīgās aktivitātēs – apguva rokdarbus (šūt, aust, apstrādāt mālu u.tml.), kopa un apzaļumoja Diakonijas apkārtni, piedalījās viesu uzņemšanā un apkalpošanā, “Domino tirdziņa” iekārtošanā u.c. Kā arī pasniedza igauņu valodu un mācījās latviešu. Igauņu seniori līdz šim pie mums pavadījuši 186 cilvēkdienas kopā. 

Pirms došanās mājās igauniete Hilja Jōks pateicībā rakstīja: 

Dārgie lavieši!

Ir pienācis laiks no jums šķirties. Laiks, ko pavadījām pie jums, bija brīnišķīgs un interesants. Jūs mums piedāvājāt interesantus braucienus, nodarbības un darbu dārzā.

Paldies par viesmīlību! Grūti atrast pareizos vārdus, kā jums pateikties. Šis laiks mūs savienoja.

Es pateicos, ka varēju būt brīvprātīgā Latvijā.

Paldies, paldies!

25.04.2014. 

Ismaēls no Spānijas par pirmajiem iespaidiem Liepājā

Nu jau vairākus mēnešus ES programmas “Jaunatne darbībā” ietvaros Liepājā dzīvo un Diakonijas centrā aktīvi darbojas spāņu brīvprātīgais jaunietis Ismaēls. Viņš raksta: Sveika, Latvija! Mani sauc Ismaēls. Esmu spāņu advokāts, kurš ir pabeidzis studijas un izlēmis pavadīt kādu laiku ārpus Spānijas, lai redzētu lietas no cita skatu punkta un iepazītu citas kultūras.

Jau kādu laiku man bija doma par brīvprātīgo darbu, un tieši tagad tam bija piemērots laiks. Es sazinājos ar kādu organizāciju savā pilsētā, kur es veicu visus sagatavošanas darbus un kur pēc tam varēšu konsultēties, lai meklētu savu turpmāko likteni. Vienmēr esmu bijis ieinteresēts dzīvot kādu laiku Baltijas valstīs, tāpēc projekts Liepājā Latvijā mani ieinteresēja ar visu to, ko tas piedāvāja, un lika man pieņemt lēmumu par šo vietu. Iepriekš vāktā dažādā informācija par valsti un dažas apgūtās pamatfrāzes mani atveda uz Latviju – valsti, kur pavadīšu nākamos septiņus mēnešus. Tas, ko es gaidu, ir labvēlīga uzturēšanās šeit.  

No spāņu valodas tulkoja Lelde Skalde. Vairāk par Ismaēla aktivitātēm Latvijā sk. viņa blogā, kalpot.lv.

Projekts, kurā Ismaēls piedalās, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.  

Ielūgums uz Ābolsvētkiem

 

Labdarības pasākums

 

ĀBOLSVĒTKI

 

4.oktobrī

 

Kr. Valdemāra ielā 7

 

9.30                  Svētbrīdis Liepājas ev. lut. Krusta baznīcā

 

10.00 – 14.00   Augļi un dārzeņi no zemnieku saimniecībām                                      

                         pret ziedojumiem;

                         darbnīcas bērniem;

                         novuss, dambrete

10.00 – 12.30   Ābolu rauši, tēja, kafija

10.00                Kristīgā b/d dejotāju grupa „Mazputniņi”

10.30                Cirka studija „Bez temata”

11.00                Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis

          

11.30                Loterija

12.00                Izsole

12.30                Izloze

        

13.00                Sadraudzības mielasts

14.00                Nobeigums

 

Aicināts ikviens interesents, kam ir nepieciešamība un interese!

Pasākumā iegūtie līdzekļi tiks izlietoti labdarībai.

Lietus gadījumā pasākums notiks Krusta baznīcā un Diakonijas centrā.

 

Ar pasākumā iegūtiem līdzekļiem atbalstīsim palīdzības darbu:

– Ukrainas vācu ev. lut. draudzes darbu Dņepropetrovskā;

– Bērnu un jauniešu centru “Dzīvā cerība” Odesā.

 

Pasākumu rīko biedrība „Liepājas Diakonijas centrs” sadarbībā ar Liepājas apkārtnes zemniekiem un rokdarbniekiem

Ābolsvētku virpulī

Sestdien, 2014.gada 4.oktobrī pie mums notika tradicionālais labdarības pasākums Ābolsvētki, kas kā arvien satricināja gaisu ar saldām, veselīgām, vitamīniem piesātinātas rudens ražas smaržām, līksmām dziesmām, jautrām atrakcijām, iespēju tikties ar draugiem un veltīt laiku viens otram, kopā piedaloties dažnedažādās aktivitātēs.   

Pateicoties vasarīgajam laikam un neskatoties uz LR 12. Saeimas vēlēšanu karstumu, kas arī iekrita šajā dienā, Ābolsvētki bija apmeklēti, dzīvi un sirsnīgi. Tie sākās ar svētbrīdi Liepājas Krusta baznīcā. Pēc tam ikviens par ziedojumiem varēja iegādāties augļus un dārzeņus no zemnieku saimniecībām. 

Notika radošās darbnīcas bērniem. 

Apmeklētājus ar priekšnesumiem priecēja Kristīgā b/d dejotāju grupa „Mazputniņi”, cirka studija „Bez temata”, Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis, reperis Romka, dziedāja arī Ainars Zēbergs. 

Notika loterija un ikgadējā izsole. Labu atsaucību guva arī novusa un dambretes spēles. 

Visas dienas gaitā aktivitāšu dalībnieki varēja iestiprināties ar ābolu raušiem pie tējas vai kafijas un baudīt sadraudzības mielastu svētku noslēgumā. 

Pasākumu rīkoja biedrība „Liepājas Diakonijas centrs” sadarbībā ar Liepājas apkārtnes zemniekiem un rokdarbniekiem. Ar saziedotajiem līdzekļiem paredzēts atbalstīt: Ukrainas vācu ev. lut. draudzes darbu Dņepropetrovskā un Bērnu un jauniešu centru “Dzīvā cerība” Odesā.

Pateicamies visiem atsaucīgajiem dalībniekiem un ziedotājiem!

Liepājas Krusta draudze piedalās Tezē lūgšanu vakaros

No 2014. gada 26. līdz 28. septembrim Rīgā notika Tezē Baltijas reģionālā tikšanās “Kļūstot par zemes sāli”. Arī mūsu draudzes ansambļa “Per aspera” dalībnieki regulāri piedalās Tezē lūgšanu vakaros Liepājā kā mūziķi un dziedātāji. Šādu lūgšanu vakaru iniciatore ir Edīte Tankelsone. Lūgšanas notiek reizi 2 mēnešos dažādu konfesiju dievnamos. Liepājas Krusta draudzi šajās tikšanās pārstāvēja ansambļa dalībnieki – Megija, Signe, Ādolfija, Krīna un Mārtiņš Krieviņš.

 

Tezē kopienas brāļi ik gadu organizē dažāda mēroga jauniešu tikšanās Āfrikā, Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā, Āzijā un Eiropā, kas gadu gaitā kļuvušas par uzticības svētceļojumu uz zemes. Dodoties no pilsētas uz pilsētu, Tezē kopienas brāļi kopā ar jauniešiem ik reizi atgādina pasaulei par evaņģēlija prieku un cerību.

Baltijas reģionālo tikšanos Rīgā iniciēja Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīca un Romas katoļu baznīca Latvijā un, sekojot Tezē kopienas priora brāļa Aloiza 2012.-2015.gada vēstījumam “Pretim jaunai solidaritātei”, par tās vadmotīvu izvēlēti Svēto Rakstu vārdi “Kļūstot par zemes sāli”. 16 līdz 35 gadus veci jaunieši no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Skandināvijas valstīm, Somijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Krievijas un Polijas, kā arī no citām valstīm kopīgi ar Tezē kopienas brāļiem bija aicināti piedalīties lūgšanās, semināros un darbnīcās, kā arī piedzīvot Rīgas ģimeņu un draudžu viesmīlību. 2014.gadā Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta – Tezē tikšanās bija ticības liecība jauniem cilvēkiem.Citāts no http://taizeriga2014.lv/regionala-tiksanas/

Karīnas Krieviņas debija LiepU almanahā

Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārais institūts Dzejas dienās  izdevis Liepājas Universitātes studentu un absolventu (1954-2014) dzejas un īsprozas almanahu “Skanošs kā sudrabs ir mans laiks“. Tajā ar īsprozu “Kafejnīcas piezīmes”, “Rīgas brauciens” un “Leduslaikmets: valrieksts 2” debitē arī Karīna Krieviņa.

Iznācis Kalpot.lv Nr.8

Kalpot.lv nu jau 8.numurs, kas iznāca Ābolsvētkos 2014, bija ļoti gaidīts, jo atspoguļo daudzus svarīgus notikumus Liepājas Krusta draudzē un Diakonijā no šī gada sākuma. Ievadā mācītājs Mārtiņš Urdze aizskar pietiekami aktuālu tēmu par to, kādu ļaunumu cilvēki, kam patīk nemitīgi par visu sūdzēties, nodara paši sev, tāpēc viņš aicina uzticēties Dievam, kas atbrīvo no tukšām sūdzībām un palīdz risināt sasāpējušus jautājumus. Šajā numurā noslēdzas Karīnas Krieviņas intervija ar LELBāL Ernstu Elmāru Rozīti. Izdevumā iekļauti visu Liepājas Diakonijas centra aktuālo projektu jaunumi, t.sk., par Borisa un Ināras Teterevu fonda grantu projekta „Atbalsts un zināšanas darba meklētājiem Liepājā” un “Domino tirdziņa” aktualitātēm. Turpinām arī radošo lappusi. Izdevums pieejams Krusta baznīcā par ziedojumu. Eksemplāru skaits ir ierobežots.

Par projekta brīvprātīgo godināšanu 2014 X

2014.gada 24.oktobrī biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” (LDC) rīkoja godināšanas pasākumu brīvprātīgajiem, kas iesaistīti nodibinājuma „BORISA UN INĀRAS TETEREVU FONDS” grantu projekta „Atbalsts un zināšanas darba meklētājiem Liepājā” aktivitātēs, ko LDC īsteno no 2013.gada 1.oktobra.

Pasākums sākās ar projekta vadītāja Mārtiņa Urdzes uzrunu, kurā viņš informēja klātesošos par pasākuma mērķi, un Karīnas Krieviņas muzikālu priekšnesumu. Mīļus pateicības vārdus visiem sacīja Inese Biteniece, kas rūpējas, lai projekta mērķa grupas – cilvēku ar īpašām vajadzībām, pirmspensijas un pensija vecuma cilvēku izgatavotie izstrādājumi pēc iespējas nonāktu pie tiem, kas vēlas tos iegādāties (sk. ‘Domino projekts’).

Turpinājumā ikviens pasākuma dalībnieks tika aicināts pastāstīt par savām brīvprātīgā aktivitātēm.