Par lūgšanu vakaru Krusta draudzē kopā ar viesiem no Tezē kopienas

2014.gada februārī Liepājas Krusta baznīcā lūgšanu vakarā pulcējās jaunieši no dažādām konfesijām un draudžu mācītāji.

Bija ieradušies viesi – Tezē kopienas (Francija) pārstāvji brālis Filips un brālis Matejs kopā ar Edīti Tankelsoni, kura ir Kristīgā radio raidījuma vadītāja. “Tas bija starpkonfesionāls vakars, kas pulcēja daudzus jauniešus un ticīgos. Galvenais bija vienošanās kopīgā dziesmā un meditatīvā lūgšana. Centrā bija klusuma brīdis,” pastāstīja Krusta baznīcas draudzes mācītājs Mārtiņš Urdze.

Ziņa no liepajniekiem.lv lūk>

Adventa tirdziņš Diakonijas centrā

Adventa tirdziņš 6., 13. un 20.decembrī no plkst. 10.00 – 14.00.

Katru sestdienu no plkst. 11.00 “Domino tirdziņš” ar īpašiem viesiem:

6.decembrī – cirks “Bez temata”

13.decembrī – VSAC “Ilģi” ansamblis

20.decembrī – dziedās māsiņas Sanita un Sanija

Diakonijas apmācību noslēgums, dalībnieki saņem apliecības

No 2013. gada janvāra līdz 2014. gada martam Liepājas diecēzes Grobiņas prāvesta iecirknī Liepājas Diakonijas centrs rīkoja Diakonijas darbinieku apmācības. Nodarbības noslēdzās 15.martā ar svinīgu dievkalpojumu un kopīgu Diakonijas dienu. Pēc dievkalpojuma 24 apmācību dalībnieki saņēma apliecības, un tagad ir tiesīgi būt par Diakonijas darba vadītājiem Liepājas Diecēzes draudzēs.

Lasīt tālāk

Dažādi notikumi 2014.gada nogalē īsumā

Adventa laikā Liepājas Krusta baznīcā notika kristības, viesojās metodistu mācītājs Ārijs Vīksna un koris “Kursa”, uzstājās Grobiņas ev.lut. draudzes koris “Upe”.

Ziemsvētku pasākumi Liepājas Diakonijas centrā (LDC) notika: 17.decembrī – LDC atbalsta grupām, bet 19.decembrī – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Domino projektā 6., 12. un 20.decembrī LDC darbojās Adventa tirdziņš, kur varēja iegādāties arī daudz ko jaunu. Preču klāstu bagātināja VSAC “Iļģi” iemītnieku darinātie krāšņie Adventa vainagi. Tirdziņā ik reizi uzstājās viesi – cirks “Beztemata”, VSAC “Ilģi” ansamblis un māsiņas Sanita un Sanija ar dziesmām.

16.decembrī Krusta draudzes un LDC brīvprātīgās Karīna Krieviņa un Inga Audere pēc Ilgas Vitāles ielūguma piedalījās biedrības “Dzīvības koks” Liepājas nodaļas rīkotā Ziemsvētku sagaidīšanas pasākumā, kur lasīja Livara Jankovska un savu dzeju. Karīna izpildīja arī mākslinieces Svetlanas Kopilovas dziesmas, kuras pārtulkojusi latviešu valodā. Pasākumā viņas noklausījās Ilzes Vainovskas stāstījumu par onkoloģijas pacientu, kas izārstēti no vēža, rehabilitācijas centra aktualitātēm Norvēģijā.

Bet pirms tam, 14.decembrī, Inga viesojās Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles draudzē, kur bija ielūgta uz sirsnīgu sarunu dzejā un par dzeju. Sarunu vadīja pasākuma iniciatore Ingrīda Rubeža. Piedalījās dekāns Pēteris Kalks un citi interesenti.

24.decembrī Ziemsvētku dievkalpojumā ar priekšnesumiem uzstājās Krusta draudzes Svētdienas skola un jaunieši.

Savukārt 29.decembrī LDC notika sadraudzības pasākums diakonijas kalpotājiem.

 

Konference “Darba vietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” 30.maijā

Konference par tēmu “Darba vietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” notiks piektdien, 30 maijā, no plkst. 11.00 – 16.15. Noslēgumā ir paredzēts kopīgi izstrādāt rezolūciju, kas tiks nosūtīta atbildīgām amatpersonām un medijiem. Vēlams, lai no katras biedrības ierastos ne vairāk par diviem pārstāvjiem.

Informē Mārtiņš Urdze

Domino tirdziņš atvērts

 

2014. gada 28. maijā Liepājas Diakonijas telpās durvis vēra “Domino tirdziņš”, kur kopš atvēršanas tiek pārdoti rokdarbi, kurus gatavojuši cilvēki ar īpašām vajadzībām, pirmspensijas  vecuma cilvēki un pensionāri.  

Pasākumu atklāja Diakonijas centra vadītājs Mārtiņš Urdze, pārdomās dalījās vairāku diakonijas projektu autore Aija Saldovere un tirdziņa darba vadītāja Inese Biteniece. 

Tirdziņa darba laiks – darba dienās no plkst. 11.00 – 15.00.

Ja Jums ir zināmi cilvēki ar īpašām vajadzībām, kas vēlas šeit pārdot savus darbus,  lūdzu sazināties ar mūsu darbinieci Inesi Bitenieci, mob. 28354740.

Vairāk informācijas sk. medijos: rekurzeme.diena.lv , Kalpot.lv nākamajā izdevumā un citur.

 

30.maija konferences “Par darba vietām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” rezolūcija

2014. gada 30. maijā Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā notika Liepājas Diakonijas centra rīkota konference “Darba vietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”. Konferencē piedalījās nozares biedrības un eksperti, ar mērķi iepazīt esošo situāciju invalīdu nodarbinātības jomā, apspriest galvenās grūtības un meklēt iespējamos risinājumus, lai palielinātu iespēju cilvēkiem ar īpašam vajadzībām atrast sev piemērotu darbu. Ņemot vērā, ka tuvākajā laikā tiks pieņemti noteikumi par Eiropas struktūrfondu izlietojumu 2014. – 2020. gadam, konferencē tika izstrādāta rezolūcija, kurā tika pievērsta uzmanība vairākiem ļoti būtiskiem jautājumiem.

Lasīt tālāk

Diakonijas diena Rucavā

2014.gada 31.maijā Rucavas evaņģēliski luteriskajā draudzē notika Diakonijas diena. Dievkalpojumu vadīja Rucavas draudzes gans, LELB Grobiņas iecirkņa prāvests Ainars Jaunskalže un Liepājas Krusta draudzes gans un Diakonijas centra vadītājs Mārtiņš Urdze.

Pēc dievkalpojuma notika sadraudzība un citas aktivitātes.

Lasīt tālāk

Liepājas Krusta draudzes dievkalpojumā ziedojam pārtiku

Krusta draudzē tagad tiek pieņemti arī pārtikas ziedojumi, lai izdalītu tiem, kam tās trūkst. Ikviens tiek aicināts iespēju robežās atbalstīt  šo aktivitāti – ar pārtiku, kurai nav beidzies derīguma termiņš, ņemot to līdzi arī uz dievkalpojumu.

Projekts “Pilsētas un lauku kultūras apmaiņa”

Liepājas Diakonijas centrs sadarbībā ar Sannas kultūras centru Igaunijā organizē cilvēkiem vecumā virs 50 gadiem  Senioru brīvprātīgo projektu “Pilsētas un lauku kultūras apmaiņa”. Brīvprātīgie dzīvo un strādā Sannas muižā Igaunijas dienvidaustrumos. Galvenās aktivitātes ir: palīdzēt noorganizēt dažādas nodarbības – keramikas, rokdarbu, aušanas, velosipēdu u. c. Tāpat jāpalīdz muižā notiekošo aktivitāšu, notikumu un semināru rīkošanā. Permakultūras dārza aktivitātes sākas īsi pirms brīvprātīgā ierašanās, tādēļ viņiem ir lieliska iespēja piedalīties procesā gandrīz no paša sākuma. Brīvprātīgie dod ieguldījumu arī prezentējot un īstenojot savu kultūru.

Interesenti var sazināties ar projekta vadītāju Agatu Babinu, tel. 29868717, e-pasts: agata@radividipats.lv .

Cilvēku atsaucība ir laba. Projekta dalībnieki ir apmierināti. Šogad arī Liepājas Diakonijas centrs šī projekta ietvaros jau uzņēmis vairākus seniorus no Igaunijas, kas šeit piedalījās līdzīgās aktivitātēs – apguva rokdarbus (šūt, aust, apstrādāt mālu u.tml.), kopa un apzaļumoja Diakonijas apkārtni, piedalījās viesu uzņemšanā un apkalpošanā, “Domino tirdziņa” iekārtošanā u.c. Kā arī pasniedza igauņu valodu un mācījās latviešu. Igauņu seniori līdz šim pie mums pavadījuši 186 cilvēkdienas kopā. 

Pirms došanās mājās igauniete Hilja Jōks pateicībā rakstīja: 

Dārgie lavieši!

Ir pienācis laiks no jums šķirties. Laiks, ko pavadījām pie jums, bija brīnišķīgs un interesants. Jūs mums piedāvājāt interesantus braucienus, nodarbības un darbu dārzā.

Paldies par viesmīlību! Grūti atrast pareizos vārdus, kā jums pateikties. Šis laiks mūs savienoja.

Es pateicos, ka varēju būt brīvprātīgā Latvijā.

Paldies, paldies!

25.04.2014.