Par projekta brīvprātīgo godināšanu 2014 X

2014.gada 24.oktobrī biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” (LDC) rīkoja godināšanas pasākumu brīvprātīgajiem, kas iesaistīti nodibinājuma „BORISA UN INĀRAS TETEREVU FONDS” grantu projekta „Atbalsts un zināšanas darba meklētājiem Liepājā” aktivitātēs, ko LDC īsteno no 2013.gada 1.oktobra.

Pasākums sākās ar projekta vadītāja Mārtiņa Urdzes uzrunu, kurā viņš informēja klātesošos par pasākuma mērķi, un Karīnas Krieviņas muzikālu priekšnesumu. Mīļus pateicības vārdus visiem sacīja Inese Biteniece, kas rūpējas, lai projekta mērķa grupas – cilvēku ar īpašām vajadzībām, pirmspensijas un pensija vecuma cilvēku izgatavotie izstrādājumi pēc iespējas nonāktu pie tiem, kas vēlas tos iegādāties (sk. ‘Domino projekts’).

Turpinājumā ikviens pasākuma dalībnieks tika aicināts pastāstīt par savām brīvprātīgā aktivitātēm.