Konference Invalīdu nodarbinātības veicināšana 2009

aktion mensch
Aktion Mensch logotipsLiepājas dome

Šis ir apkopojums konferencei, kas notika 2009. gada 11. decembrī Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā. Konference tika īstenota ar Liepājas domes un “Aktion Mensch” finansiālo atbalstu projekta “Konsultācijas un kontaktu centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” ietvaros.

Darbs bija sadalīts trīs posmos. Vispirms klātesošās organizācijas iepazīstināja ar savu darbību invalīdu nodarbinātības sekmēšanai. Šī informācija ir apkopota sadaļā “Kas notiek – informācija par esošām aktivitātēm. Tālāk Aija Saldovere iepazīstināja ar savu redzējumu invalīdu dienas centru un darbnīcu izveidošanai. Balstoties uz šo prezentāciju, konferences dalībnieki izvirzīja kopīgu redzējumu par vēlamo invalīdu nodarbinātības situāciju Liepājā un Liepājas rajonā 2012. gada decembrī. Redzējumā izvirzītā informācija tika apkopota četros mērķos. Sekoja darbs grupās, kurā tika izvirzītas darbības 2010. gadam, lai pietuvotos šiem mērķiem. Visbeidzot dalībnieki vienojās par nākamiem darbības soļiem.

Kas notiek: informācija par esošām aktivitātēm

Rakstā apkopota informācija par aktivitātēm invalīdu nodarbinātības jomā, ko īsteno Cīravas arodvidusskola, biedrība ‘Kristīne’, Liepājas Diakonijas centrs, Liepājas Neredzīgo biedrība,Liepājas Sociālais dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra un pašvaldības aģentūra ‘Nodarbinātības projekti’.

Lasīt tālāk

Konferences dalībnieku veidotā invalīdu nodarbinātības veicināšanas stratēģija

Attēls: Akmeņi

Redzējums un šķēršļi

Pēc Aijas Saldoveres prezentācijas konferences dalībnieki piestrādāja pie kopīga redzējuma, nosaucot lietas, kuras viņiem liekas nozīmīgi panākt līdz 2012. gada decembrim. Nākošajā solī tika ieskicēta esošā situācija izvirzītajiem punktiem un nosaukti nozīmīgākie šķēršļi redzējuma sekmēšanai. Balstoties uz šīm pārdomām, tika izvirzīti konkrēti mērķi un nosauktas darbības to sekmēšanai (skat. Mērķi).

Lasīt tālāk