Kas notiek: informācija par esošām aktivitātēm

Rakstā apkopota informācija par aktivitātēm invalīdu nodarbinātības jomā, ko īsteno Cīravas arodvidusskola, biedrība ‘Kristīne’, Liepājas Diakonijas centrs, Liepājas Neredzīgo biedrība,Liepājas Sociālais dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra un pašvaldības aģentūra ‘Nodarbinātības projekti’.

Cīravas arodvidusskola

Tiek apmācīti cilvēki ar invaliditāti (visi vecumi). Piedāvājums ir īpaši svarīgs tiem cilvekiem, kuriem nav izglītības. Pašlaik tiek piedāvātas programmas grāmatvežiem (4 gadi, iesk. vidējā izglītība) un kokizstrādājumu izgatavošana (2 gadas apmācības un gads prakse). 2010. gadā uzsāks programmu pavārpalīgiem.
 

Kristīne

Biedrībā Kristīne invalīdi pulcejās jau no 98 gada. Nav savas telpas, biedri (apm. 15) strādā no mājām, piemēram, ada zeķes, kas tiek realizētas veikalā Sala. Var izgatavot arī citas lietas.

Liepājas Diakonijas centrs

Pašlaik īsteno “Aktion Mensch” projektu, kā ietvaros ir izdots Ceļvedis invalīdiem.

Liepājas Neredzīgo biedrība

Darbojas testa darbnīca, kurā cilvēki sevi realizē. Piedāvājumi tiek paplašināti atkarībā no apmeklētāju interesēm, piemēram ir uzsāktas mezglošanas nodarbības. Iespējams, ka turpininājumā taps darbnīcas. Ar laiku varētu tikt ieviestas ādas izstrāde, koku apstrāde un filcēšana. Arī notiek datora apmācības un darbojas dzīves skola.

Liepājas Sociālais dienests

Liepājas pašvaldības paspārnē darbojas vēl 13 citas sociālas institūcijas, tai skaitā notiek darbs ar cilvēkiem, kam ir garīgi traucējumi, darbojas dienas centri, ir dzīvokļi sociālās mājās, pansionāti; arī tiek organizētas grupas un pulciņi, kuros virza cilvēkus uz patstāvīgu dzīvi; cenšas sniegt materiālu atbalstu invalīdu biedrībām, piemēram, transporta pakalpojumus. Dienas centru apmeklē apm. 30 klienti. Darbnīcās tiek organizēta šūšana un kokapstrāde. Regulāri notiek izstādes. Ir laba sadarbība ar citām organizācijām.

Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvājumi

Liepājās pilsētā un rajonā ir reģistrēti 322 invalīdi bezdarbnieki. Ir atsevišķas programmas īpašām mērķgrupām, tai skaitā, invalīdiem. Visi NVA pasākumi arī pieejami invalīdiem, tai skaitā neformācālās apmācības programmas (īsi kursi līdz diviem mēnešiem savu prasmju pilnveidei, piemēram. latviešu valoda, datorprasmes, autovadītāja kursi), konkurētspējas paaugstināšana (pareiza darba meklēšana, saskarsme, jurista un psihologa konsultācijas u.tml.), kompleksie nodarbinātības pasākumi (karjeras konsultācijas un psihologa atbalsts, darba izmēģināšana), apmācības un pārkvalifikācija (Cīruļos), subsidētas darbnīcas.

Pašvaldības aģentūra “Nodarbinātības projekti”

Divi raksti par pašvaldības aģentūru “Nodarbinātības projekti”: