Ielūgums uz Ābolsvētkiem

Liepājas Diakonijas centrs sestdien, 6. oktobrī, organizē ikgadējo labdarības pasākumu “Ābolsvētki”. Vairāk kā 50 zemnieki no apkārtējiem novadiem veltīs tiem savus augļus un dārzeņus, ko varēs iegādāties pret ziedojumiem – par labu Diakonijas atbalsta grupām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un senioriem Rucavā, Nīcā, Durbē, Saraiķos/Vērgalē/ Ziemupē. Pasākums sāksies plkst. 9.30 ar svētbrīdi Liepājas Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7. 

 

Liepājas Diakonijas centrs sestdien, 6. oktobrī, organizē ikgadējo labdarības pasākumu “Ābolsvētki”. Vairāk kā 50 zemnieki no apkārtējiem novadiem veltīs tiem savus augļus un dārzeņus, ko varēs iegādāties pret ziedojumiem – par labu Diakonijas atbalsta grupām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un senioriem Rucavā, Nīcā, Durbē, Saraiķos/Vērgalē/ Ziemupē. Pasākums sāksies plkst. 9.30 ar svētbrīdi Liepājas Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7.

 

Pasākums sāksies plkst. 9.30 ar svētbrīdi Liepājas Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7.

 

Līdz plkst. 13.00 būs iespēja noklausīties dažādus priekšnesumus. Piedalīsies Vācu kultūras biedrības ansamblis “Es war einmal …” (Reiz bija…), pūtēju ansamblis, cirks “Beztemata”, BJC bērnu un jauniešu ansamblis “Domiņas”, reperis Romka, etnogrāfiskais ansamblis “Dālijas”.

 

Visi mīļi gaidīti!

Kalpot.lv 3.numurs Ābolsvētkos

Šī numura ievadā kā arvien mūs uzrunā mācītājs Mārtiņš Urdze aktuālā pārdomu rakstā par dienišķo maizi lūgšanā; turpinājumā varam iepazīties ar Liepājas Diakonijas centrā realizētā (sākot ar 01.01.2012.) ESF projekta jaunumiem; vairāk iepazīt Jausmu Pučkari, vienu no aktīvākajām mūsu draudzes kalpotājām, kurai 2012. gada 20. maijā LELB Liepājas bīskaps Pāvils Brūvers pasniedza mūsu Baznīcas augstāko apbalvojumu “Uzticības vairogs” par ilggadēju kalpošanu; atcerēties Diakonijas centra cilvēku ar īpašām vajadzībām aktivitātes aizvadītajā vasarā; kā arī neklātienē būt kopā ar dzejniecēm Lieni Dzintari, Karīnu Krieviņu, Ingu Auderi u.c. dzejas pasākumā “Bet kas ir cilvēks?”, kurš notika mūsu draudzē š.g. 28.  septembrī 1. Kurzemes novada kristīgās dzejas dienu ietvaros. Šī numura ievadā kā arvien mūs uzrunā mācītājs Mārtiņš Urdze aktuālā pārdomu rakstā par dienišķo maizi lūgšanā. 

” “Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien.” (Mateja ev. 6, 11) Tāda pieticīga lūgšana. Laiki ir mainījušies. Šodien vairs nevajag tikai dienišķo maizi, šodien vajag mašīnu, jaunāko I-podu, brīnumzāles, kas tevi darīs laimīgu tūlīt pat. Arī Mārtiņam Luteram likās, ka ar šo lūgšanu nepietiek. Savā Mazajā Katehismā viņš atbild uz jautājumu: “Kas tad ir dienišķā maize?” “Viss, kas nepieciešams miesas uzturam un vajadzībām, proti: ēdiens, dzēriens, drēbes, kurpes, māja, sēta, lauki, lopi, nauda, manta, labs laulāts draugs, labi bērni, laba saime, labi un uzticīgi kungi, laba valdība, labs gaiss, miers, veselība, kārtīga dzīve, gods, labi draugi, uzticami kaimiņi un tā joprojām.” Jāpiekrīt Luteram, ka Dievs taču par mums rūpējās un dod visu, kas mums ir nepieciešams. Tomēr kaut kā tas neiet kopā ar Jēzus vārdiem. Kāpēc Jēzus Savā lūgšanā iekļauj tikai to pašu elementārāko, ko mēs ēdam katru dienu, īpaši par to nedomājot? Tie, kas ir piedzīvojuši karu un pēckara laiku, zina, ko nozīmē bads. Es negribu salīdzināt laikus, tomēr arī šodien ir cilvēki, kas nav paēduši, bērni, kas izsalkuši iet uz skolu. Izsalcis cilvēks novērtē dienišķo maizi, pārticis cilvēks tai vairs nepievērš uzmanību. Tā nav nejaušība, ka Tēvreizē tūdaļ aiz lūgšanas par dienišķo maizi, seko lūgšana pēc parādu piedošanas. Vai nevarētu būt tā, ka tie, kuri ir paēduši, kuriem ir vairāk par dienišķo maizi, ir parādā tiem, kas izsalkuši, līdzjūtību un dalīšanos no savas pārticības? Tas, ka šodien Latvijā daudz cilvēku dzīvo lielā nabadzībā, ir skandāls. Tā nav tikai politikas vaina, tā ir garīgas nabadzības izpausme. Tu vari būt fiziski paēdis, un tomēr garīga izsalkuma varā- pēc mīlestības, atzinības, drošības. Baudas un izklaides meklējumi liedz man saskatīt sava tuvākā vajadzības. Pilns vēders, bet tukša sirds. Tikai tad, kad dalāmies, mēs varam iegūt patieso pievienoto vērtību- prieku, pateicību, draugus. Jēzus dalījās ar visu, kas Viņam bija. Viņš zināja dienišķās maizes vērtību. Tāpēc, ka atdeva Sevi, Viņš mums var būt par dzīvības maizi, kas stiprina un dāvina mieru mūsu sirdīm, kas tikai prasa vēl un vēl, un vēl. Tāda pieticīga lūgšana, kas zina, kur atrast galveno. Āmen!”

Izdevumu var iegādāties Krusta draudzē un Liepājas Diakonijā par ziedojumu.

Ābolsvētki 2012

“Devīgi un bagāti Ābolsvētki,” par mūsu Diakonijas centra un novada zemnieku ceturto gadu pēc kārtas kopā rīkoto labdarības pasākumu, kas notika 2012.gada 6.oktobrī, saka laikraksts: “Kurzemes Vārds”.  Pasākums sākās plkst. 9.30 ar svētbrīdi Krusta baznīcā un turpinājās baznīcas dārzā ar raženu labdarības tirdziņu (par ziedojumiem), krāšņu koncertu, jautrām atrakcijām un izsoli, citām radošām aktivitātēm un sadraudzības mielastu, noslēgumā.

 

Pasākums sākās plkst. 9.30 ar svētbrīdi Krusta baznīcā. Un turpinājās baznīcas dārzā. Salīdzinoši vēsais un lietainais laiks netraucēja ļaudīm rosīties, priecāties, dziedāt, klausīties, ziedot, kā arī iegādāties rudens veltes. No 10.00 – 12.30 darbojās kafejnīca, piedāvājot pašceptus gardumus.

 

Ar krāšņu, skanīgu sveicienu klātesošo sirdis uzrunāja un sasildīja vācu kultūras biedrības ansamblis “Es war einmal….” (Reiz bija…). Viņiem sekoja jauniešu pūtēju ansamblis. Skaistu un mīļu, kā arvien, apkārtni ar savu dziedājumu darīja Liepājas bērnu un jauniešu centra ansamblis “Domiņas”. Radošu humora dzirksti un meistarīgu dziedājumu klausītājiem dāvāja etnogrāfiskais ansamblis “Dālijas”. Sirsnīgas dziesmas dziedāja arī Ainars Zēbergs. Dažādas atrakcijas bērniem piedāvāja cirks “Beztemata”. Ikvienam tika dota iespēja apgūt iemaņas žonglēšanā.

 

Interesenti varēja iegādāties Liepājas Krusta draudzes un Diakonijas avīzes “Kalpot.lv” jaunāko, 3. numuru.

 

Par īstu kulmināciju kļuva Karīnas Krieviņas un Ivara Rāta atraktīvi vadītā izsole, kur vairāksolīšanā tika piedāvāti gan lielais pašceptais lauku saldskābmaizes klaips (svars – 5 kg), gan 20 kg sverošs ķirbis, gleznas, fotoreprodukcijas u.c. skaistas, noderīgas lietas.

 

Noslēgumā notika sadraudzības mielasts un loterijas izloze. Pēc spraigajām aktivitātēm un notikumiem svaigajā gaisā garšīgais lēcu virums bija pašā laikā.

 

No sirds pateicamies visiem pasākuma organizētājiem un atbalstītājiem. Ziedot augļus, dārzeņus un citas veltes atsaucās vairāk nekā 70 saimniecību. Iegūtos līdzekļus paredzēts izlietot par labu Diakonijas atbalsta grupām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un senioriem Rucavā, Nīcā, Durbē, Saraiķos/Vērgalē/ Ziemupē.

 

Vēl par pasākumu sk. rekurzeme.lv rakstā “Ražu velta labdarībai“.

 

Foto no draudzes arhīva. Galerija tiks pievienota.

Pasākumi Liepājas Krusta draudzē decembrī

Arī 2012.gada decembrī Liepājas Krusta draudzē un Diakonijas centrā paredzēts daudz svētīgu un radošu pasākumu – gan Adventa, gan Ziemsvētku laikā. Tie būs – dievkalpojumi kā ierasts svētdienās un arī svētkos; Sv. Niklāva dienas svinības, Adventa tirdziņš u.c. 1.decembrī Krusta baznīcā notika svētbrīdis Pasaules AIDS dienā, bet 2.decembrī – I. Adventa dievkalpojums ar dievgaldu, kam sekoja pārrunas pie tējas/kafijas.

Dievkalpojumi:

Svētdien, 9. decembrī, plkst. 15.00 –
II. Adventa dievkalpojums ar dievgaldu.

Svētdien, 16. decembrī, plkst. 15.00 –
III. Adventa dievkalpojums ar dievgaldu.
Pēc tam pārrunas pie tējas vai kafijas tases.

Svētdien, 23. decembrī, plkst. 15.00 –
IV. Adventa dievkalpojums ar kristībām un
iesvētībām, ar dievgaldu.

Pirmdien, 24. decembrī, plkst. 18.00 –
Ziemassvētku vakara dievkalpojums ar
dievgaldu.

Svētdien, 30. decembrī, plkst. 15.00 –
dievkalpojums ar dievgaldu.

Dievkalpojumi notiek Krusta baznīcā,
K. Valdemāra ielā 7.

Citi pasākumi:

Ceturtdien, 6. decembrī, plkst. 17.30, Diakonijas
centrā – Sv. Niklava diena. Adventa laika stāsti,
dziesmas, pārrunas pie tējas tases.

Sestdien, 15. decembrī, no plkst. 11.00, Krusta
baznīcā – Adventa tirdziņš.

Pirmdien, 31. decembris, plkst. 20.00, Krusta baznīcā
– Vecgada vakara meditācija.

Trešdienas vakaros (07.12., 14.12., 21.12.),
plkst. 17.30, Diakonijas centrā notiks Adventa laika meditācijas.

Svētdienas skola – svētdienās, plkst. 12.00,
Diakonijas centrā, Fr. Brīvzemnieka ielā 54.

Kristāmo un iesvētāmo mācības – ceturtdienās,
plkst. 17.30, Diakonijas centrā.

Svētbrīdis – otrdienās, plkst. 9.00, Diakonijas centrā.

Pārrunas par Bībeli un dzīvi – trešdienās,
plkst. 18.00, Diakonijas centrā.

Par ESF projekta atvēršanu LDC 1. martā

Ceturtdien, 2012. gada 1. martā Liepājā, Diakonijas konferenču zālē, notika Eiropas Sociālā fonda projekta “Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana Liepājas Diakonijas centrā.” atvēršanas pasākums. Pēc īsa muzikāla ievada, to atklāja šī centra vadītājs Mārtiņš Urdze. Viņš pastāstīja, ka projekta mērķis ir turpināt  Liepājas Diakonijas uzsākto darbu, kas iepriekš realizēts ar dažādu citu projektu starpniecību, un dalījās nākotnes redzējumā, kā, pēc viņa domām, tas varētu attīstīties arī pēc šī, ESF projekta, noslēguma.

Pasākuma turpinājumā klātesošos projekta dalībniekus, reģionālo mediju pārstāvjus un citus interesentus uzrunāja tā autore. Ar prieku A. Saldovere paziņoja, ka visi sagatavošanas darbi ir paveikti līdz tā atklāšanas dienai un iepazīstināja auditoriju ar projekta darbiniekiem: Madaru Lapsu (sociālā darbiniece), Indru Frišenbrūderi (sociālā aprūpētāja), Ingu Auderi (Diakonijas centra tīmekļa vietnes www.kalpot.lv redaktore), Dainu Kaufeldi un Līgu Merginu (pasniedzējas).

Liepājas Domes Sociālā dienesta vadītāja Iveta Pūķe pastāstīja, ka Liepājas Sociālā dienesta dalība šajā projektā tuvojas noslēgumam, aicināja arī vīriešu kārtas pārstāvjus izvēlēties sev piemērotas nodarbes šajā programmā un vēlēja visiem radošu veiksmi un labus panākumus.

Pasākums arī noslēdzās ar muzikālu sniegumu čellistes Martas Rozentāles izpildījumā, pēc kura klātesošie tika aicināti pie tējas galda.

Vēl par pasākumu sk. “TV Kurzeme” sagatavotajā sižetā šeit un sekojošā rakstā – “Plāno izveidot divus jaunus dienas aprūpes centrus” – www.liepajniekiem.lv.

Diakonijas apmācības programma Grobiņas prāvesta iecirknī 2013/2014.g.

Nodarbības notiks Liepājas Diakonijas centrā, Fr. Brīvzemnieka ielā 54, laika posmā no 19.01.2013. līdz 15.03.2014. Programmu un afišu sk. TE> 

Pieteikšanās līdz 2013. g. 11. janvārim Liepājas Diakonijas centrā, Fr. Brīvzemnieka ielā 54, tel. 28354740 (Inese Biteniece); E-pasts: diakonija.liepaja@gmail.com

Nodarbības noslēgsies 15.03.2014 ar dievkalpojumu, kur tiks pasniegtas apliecības par kursu beigšanu, un ar kopīgu diakonijas dienu.

LDC informē par noslēdzamajiem iepirkuma līgumiem

Eiropas Sociālā fonda projekta “Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana Liepājas Diakonijas centrā.” (Nr.1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/138) ietvaros Liepājas Diakonijas centrs informē par noslēdzamajiem iepirkuma līgumiem. 

Eiropas Sociālā fonda projekta “Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana Liepājas Diakonijas centrā.” (Nr.1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/138) ietvaros Liepājas Diakonijas centrs informē par noslēdzamajiem iepirkuma līgumiem.

Mācītāja Urdzes apsveikums Ziemsvētkos

Jēzus sacīja: “Jūs esat pasaules gaisma.” Mt. 5,14

Ziemassvētki nav iedomājami bez svecēm. Šajā tumšajā laikā maza sveces liesmiņa ienes siltumu un gaišumu ne tikai, lai mēs labāk varētu redzēt, bet arī lai mēs labāk justos. Ar elektrības palīdzību lampas izgaismo gan dzīvokli, gan ielas, un tīri no praktiskā viedokļa sveces taču tikai reti kuram vairs ir vajadzīgas. Un tomēr mēs vakaros aizdedzinām tādu vecmodīgu svecīti pie eglītes vai tāpat uz galda.

Ja paskatāmies mūsdienu pasaulē, var likties, ka te viss ir izgaismots kā tādā milzīgā lielveikalā. Visam ir sava cena, spēj tikai sevi labāk piedāvāt un pārdot. Tu vari bez grūtībām ieplūst mākslīgā realitātē, sēžot pie datora vai pie televizora, atslēgt sevi no ikdienas skriešanas un piepūles. Tikai viena nelaime- mana dvēsele salst.

Kad Jēzus Saviem mācekļiem pateica, ka tie ir pasaules gaisma,- vai viņi apzinājās, ko tas nozīmē? Es šaubos. Viņi bija vienkārši cilvēki no tautas, bez augstākās izglītības un doktora grādiem. Tie teica: “Ko tad mēs varam izdarīt? Mēs jau nekas neesam. Tāpēc jau mēs sekojam Jēzum, lai būtu Viņa gaismā.” Kāpēc tad Jēzus tā runāja?

Ja es paskatos uz svecīti, notiek kaut kas interesants. Tās gaismas stari atspoguļojas manā sejā, es pats kļūstu gaišs. Tā ir arī ar Jēzu. Gaisma, ko Jēzus dod, ienāk manā sirdī tad, kad es Viņam uzticos un priecājos, ka Dievs Savu Dēlu ir devis visai pasaulei. Viņa gaisma ir Dieva mīlestība, ko nekādi skarbi vēji, nekādas sniega vētras un nekādi plūdi nevar izdzēst. Viņa mīlestība mūs dara gaišus un spējīgus mīlēt līdzcilvēkus ar savu sirdssiltumu, prieku, klātbūtni, labestību, mieru… Ir tik daudz, ko mēs varam dot saviem līdzcilvēkiem, lai arī viņi varētu sajust kaut ko no tās gaismas, ko Kristus ir ienesis šajā pasaulē. Un tur nemaz nav jābūt miljonāram vai slavenībai, lai to darītu. Galvenais, ka tu pats esi cilvēks, kas apzinās to, ka Dievs Tevi mīl.

Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus un Dieva klātbūtni Jūsu sirdīs Jaunajā gadā novēl Jūsu māc. Mārtiņš Urdze

Par dzejas pasākumu Kristus gaismas mirdzumā

2012. gada 5. februārī Krusta draudzē notika pasākums, kas apvienoja vairākus nozīmīgus notikumus – dzejas almanaha „Kristus gaismas mirdzumā” atvēršanu un Egineto.lv rīkotā Ziemsvētku dzejas konkursa uzvarētāju apbalvošanu. Tas sākās ar mācītāja sirsnīgu uzrunu, svētības vārdiem un kopēju aizlūgšanu. Pēc tam tika aicināti LLRMK „Helikons” un Baltā stunda atvērt almanahu. Dzeja skanēja arī pasākuma otrajā daļā. To lasīja Egineto.lv 2011.gadā izsludinātā Ziemsvētku konkursa uzvarētāji u.c. autori.  Tika pasniegtas balvas.

Par Kalpot.lv Nr.4

Šī numura 14 lappusēs:

– mācītāja Mārtiņa Urdzes apsveikums Ziemsvētkos,

– jaunākās publikācijas par ESF projekta norisi Liepājas Diakonijas centrā,

– ieskats Eiropas brīvprātīgā Jonasa Švercera dienas kārtībā, intervija ar Robertu Pudži,

– raksts Dzintari Krusta baznīcai, draudzes un Diakonijas citas aktualitātes,

– pārziemošanas ABC – receptes veselībai un skaistumam no Diakonijas veselības istabas medmāsas Ināras Laures un Sv. skolas skolotājas Marutas Zvirbules, uzturam – no Sv. skolas skolotājas Aritas Ķunķes.

Redkolēģija: Mārtiņš Urdze, Karīna Krieviņa, Inga Audere. Iespiests LiepU LiePA.

Izdevums pieejams baznīcā un diakonijā par ziedojumu.

Prieks kalpot!