Mācītāja Urdzes apsveikums Ziemsvētkos

Jēzus sacīja: “Jūs esat pasaules gaisma.” Mt. 5,14

Ziemassvētki nav iedomājami bez svecēm. Šajā tumšajā laikā maza sveces liesmiņa ienes siltumu un gaišumu ne tikai, lai mēs labāk varētu redzēt, bet arī lai mēs labāk justos. Ar elektrības palīdzību lampas izgaismo gan dzīvokli, gan ielas, un tīri no praktiskā viedokļa sveces taču tikai reti kuram vairs ir vajadzīgas. Un tomēr mēs vakaros aizdedzinām tādu vecmodīgu svecīti pie eglītes vai tāpat uz galda.

Ja paskatāmies mūsdienu pasaulē, var likties, ka te viss ir izgaismots kā tādā milzīgā lielveikalā. Visam ir sava cena, spēj tikai sevi labāk piedāvāt un pārdot. Tu vari bez grūtībām ieplūst mākslīgā realitātē, sēžot pie datora vai pie televizora, atslēgt sevi no ikdienas skriešanas un piepūles. Tikai viena nelaime- mana dvēsele salst.

Kad Jēzus Saviem mācekļiem pateica, ka tie ir pasaules gaisma,- vai viņi apzinājās, ko tas nozīmē? Es šaubos. Viņi bija vienkārši cilvēki no tautas, bez augstākās izglītības un doktora grādiem. Tie teica: “Ko tad mēs varam izdarīt? Mēs jau nekas neesam. Tāpēc jau mēs sekojam Jēzum, lai būtu Viņa gaismā.” Kāpēc tad Jēzus tā runāja?

Ja es paskatos uz svecīti, notiek kaut kas interesants. Tās gaismas stari atspoguļojas manā sejā, es pats kļūstu gaišs. Tā ir arī ar Jēzu. Gaisma, ko Jēzus dod, ienāk manā sirdī tad, kad es Viņam uzticos un priecājos, ka Dievs Savu Dēlu ir devis visai pasaulei. Viņa gaisma ir Dieva mīlestība, ko nekādi skarbi vēji, nekādas sniega vētras un nekādi plūdi nevar izdzēst. Viņa mīlestība mūs dara gaišus un spējīgus mīlēt līdzcilvēkus ar savu sirdssiltumu, prieku, klātbūtni, labestību, mieru… Ir tik daudz, ko mēs varam dot saviem līdzcilvēkiem, lai arī viņi varētu sajust kaut ko no tās gaismas, ko Kristus ir ienesis šajā pasaulē. Un tur nemaz nav jābūt miljonāram vai slavenībai, lai to darītu. Galvenais, ka tu pats esi cilvēks, kas apzinās to, ka Dievs Tevi mīl.

Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus un Dieva klātbūtni Jūsu sirdīs Jaunajā gadā novēl Jūsu māc. Mārtiņš Urdze