Birkas un saraksts

Birkas

Adventa laikā Audio ieraksts Citi Klusajā nedēļā un Lieldienās Latvijas simtgadē Pļaujas svētkos Reformācijas svētkos Vienprātības grāmata Vācu valodā (deutsch) Ziemsvētkos

Saraksts

17.11.2019. Nākotnes draudi

Varbūt Jūs ziņās dzirdējāt, ka liela daļa no Venēcijas pilsētas Itālijā ir pārplūdusi. Tie ir vislielākie plūdi kopš 50 gadiem. Nedēļas sākumā pilsētā notika ļoti interesants gadījums. Venēcijas reģionālā domē deputāti bija sanākuši, lai lemtu par vairākiem priekšlikumiem saistībā ar klimata izmaiņām. Piemēram, tur bija ieteikumi atbalstīt atjaunojamās enerģijas avotus, dīzeļa autobusa vietā iegādāties citus busus, kas mazāk piesārņo vidi, ierobežot plastmasas maisiņu patēriņu u.c. lietas. Kad notika balsošana, labējās partijas ar savu vairākumu noraidīja visus priekšlikumus. Divas minūtes vēlāk ūdens nāca caur durvīm un visiem deputātiem steigšus bija jāpamet telpas.

Lasīt tālāk

13.10.2019. Vienprātības grāmata

Mēs šodien sāksim iepazīties ar Vienprātības grāmatu, kur ir atrodamas luteriskās baznīcas pamatnostādnes. Turpmāk katra mēneša otrajā svētdienā es jums stādīšu priekšā kādu no Vienprātības rakstiem. Vispirms es gribu pateikt to, ka mūsu ticība nav nekas gatavs, tā attīstās, jo arī situācijas, kurās mēs atrodamies, mainās, un tāpēc vienmēr atkal ir jāmeklē jaunas atbildes, neaizmirstot to ceļu, ko jau esam gājuši, gan personīgi, gan kā kristieši kopumā.

Lasīt tālāk

10.11.2019. Augsburgas ticības apliecības skaidrojums

Pirms mēneša mēs iepazināmies ar luterāņu baznīcas pamatdokumentiem, kas ir apkopoti Vienprātības grāmatā un mēģinājām izteikt mūsu ticību ar saviem vārdiem. Katra mēneša otrā svētdienā turpināsim iepazīties ar kādu no Vienprātības grāmatas rakstiem un pārdomāt sekojošus jautājumus:

  • ko mūsu baznīcas pamatdokumenti mums var mācīt par konfliktu risināšanu?
  • skatoties uz baznīcu, kuras lietas ir jāievēro, lai mēs tiešām kalpotu Dievam par godu un sludinātu labo vēsti mūsdienās?
  • kas mūs vieno, kas – šķir? Kā ir ar vienotību mūsu vidū, attiecībās ar ārzemju latviešu baznīcu, ar Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu, ar citām konfesijām un reliģijām?

Lasīt tālāk

Reformācijas svētkos 2019, Jāņa ev. 8,33-36

Šodienas tekstā Jēzus templī sarunājas ar cilvēkiem, kuriem Viņš liekas interesants. Jānis saka, ka tie bija jūdi, kas bija sākuši Viņam ticēt. Bet, līdzīgi kā tas ir ar daudziem kristiešiem, viņi vēl nebija nonākuši līdz kodolam, paliekot virspusē. Jēzus viņiem saka: “Ja jūs paliekat Manos vārdos, jūs patiesi esat Mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.”
Uz to Jēzus sarunu partneri atbild, ka viņi kā Ābrahāma dzimums nekad nav bijuši vergi, tātad viņiem nav nepieciešams kļūt brīviem.

Lasīt tālāk

Ceļš uz mājām, no Jesajas gr. 51,9-16

Šodienas tekstā Jēzus templī sarunājas ar cilvēkiem, kuriem Viņš liekas interesants. Jānis saka, ka tie bija jūdi, kas bija sākuši Viņam ticēt. Bet, līdzīgi kā tas ir ar daudziem kristiešiem, viņi vēl nebija nonākuši līdz kodolam, paliekot virspusē. Jēzus viņiem saka: “Ja jūs paliekat Manos vārdos, jūs patiesi esat Mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.” Uz to Jēzus sarunu partneri atbild, ka viņi kā Ābrahāma dzimums nekad nav bijuši vergi, tātad viņiem nav nepieciešams kļūt brīviem.

Lasīt tālāk

Pļaujas svētkos 2019

Šodienas tekstā Jēzus templī sarunājas ar cilvēkiem, kuriem Viņš liekas interesants. Jānis saka, ka tie bija jūdi, kas bija sākuši Viņam ticēt. Bet, līdzīgi kā tas ir ar daudziem kristiešiem, viņi vēl nebija nonākuši līdz kodolam, paliekot virspusē. Jēzus viņiem saka: “Ja jūs paliekat Manos vārdos, jūs patiesi esat Mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.” Uz to Jēzus sarunu partneri atbild, ka viņi kā Ābrahāma dzimums nekad nav bijuši vergi, tātad viņiem nav nepieciešams kļūt brīviem.

Lasīt tālāk

Pļaujas svētkos 2013

Šodien ir priecīga diena. Ābolsvētki ir veiksmīgi pavadīti, un mēs varam pulcēties uz Pļaujas svētkiem un pateikt Dievam paldies par to, ka arī šogad Viņš mums ir devis labu ražu. Pie tā pieder arī, ka mūsu draudzē jau 15 gadus pastāv Svētdienas skola. Tas nav tikai tāds sauss cipars, bet tā ir iespēja paskatīties atpakaļ un pateikties Dievam par to, ka tik daudz bērni varējuši caur Svētdienas skolu iepazīt Dieva mīlestību.

Lasīt tālāk

Valsts simtgadē

Ne vienmēr tas, kas mums liekas liels un svarīgs, iztur laika pārbaudi. Vienu brīdi mēs ejam uz “urrā”, nākamajā – “pa burbuli”. Evaņģēlists Marks stāsta, kā mācekļi ar apbrīnu skatījās uz Jeruzalemes templi, uz tās akmeņiem un ēkām, bet Jēzus norāda uz pavisam kaut ko citu, ka tur neviens akmens nepaliks, kas netiks nopostīts.

Lasīt tālāk