Ziemsvētki mūsu sirdīs

Simeons bija palicis vecs. Visu savu dzīvi viņš bija ilgojies pēc jūdu tautas neatkarības. Viņš cerēja, ka beidzot Dievs darīs galu visai netaisnībai un sūtīs savu pestītāju. Tagad šis sapnis sāka piepildīties. Viņš turēja rokās mazo Jēzu un slavēja Dievu. Cik ļoti viņš šo brīdi bija gaidījis! Svētais Gars viņam to bija atklājis – Dievs ir sūtījis pestīšanu visām tautām. Simeons bija piedzīvojis Ziemsvētku prieku, savas dzīves piepildījumu. Nu viņš varēja mierīgi mirt.