Ābolsvētku raibā pēcgarša

Šoreiz biedrības “Liepājas Diakonijas centrs” rīkoto Ābolsvētku [2015.gada 3.oktobrī] dalībniekiem dabas māte bija īpaši vēlīga. Saule neskopojās ar dāsnumu.  Svētki sākās ar svētbrīdi Liepājas Krusta baznīcā. To vadīja Karīna Krieviņa, kura aicināja sanākušos būt labestīgiem un darbīgiem: “Ir jāiet un jādara, lai paši kļūtu labāki un citiem darītu labu.” Diakonijas un Krusta draudzes locekļi tirgoja augļus un dārzeņus, kurus dāsni saziedojuši apkārtnes lauku saimnieki. Varēja iegādāties ievārījumus, konservus, kompotus, kā arī čaklo rokdarbnieču adījumus.

Lasīt tālāk

Pļaujas svētkos 2015

2015.gada 4.oktobrī draudzē atzīmējām Pļaujas svētkus. Dievkalpojums tika veltīts arī Svētdienas skolas mācību gada atklāšanai. Skolotājas bija sagatavojušas priekšnesumu un noturēja aizlūgumu. Pēc dievkalpojuma draudzes priekšniece Anita pasniedza skolotājām ziedus. Dievkalpojumā muzicēja draudzes ansamblis.

Par Diakonijas dienu 4.novembrī

Liepājas Diakonijas cen­tra (LDC) Atvērto durvju dienā sabiedrība varēja iepazīt vi­sus tos palīdzības un nodar­bību veidus, ko piedāvā šis centrs. Tur paviesojās gan Liepājas domes amatperso­nas, gan citi liepājnieki. Vairāk par centra darbību laikrakstam “Kurzemes Vārds” pastāsīja LDC darbinieki Mārtiņš Urdze, Karīna Krieviņa, Agrita Šuba un aktīvistes Žaneta Andersone, Rita Būre u.c. 

Lasīt tālāk

Labdarība – mīlestības pilns tikums

“Par labdarību tiek saukts tikums, kad mīlestība, kādu mēs izjūtam katrs pret sevi, tiek pārnesta uz citiem cilvēkiem, ar kuriem mūs nesasita draudzības vai radniecības saites, pat uz pilnīgi mums nepazīstamiem cilvēkiem, pret kuriem mums nav nekādu saistību un no kuriem mēs neceram neko saņemt.” [Citāts ņemts no interneta.] Un šis tikums īpašu nozīmi iegūst tieši Ziemassvētku gaidīšanas laikā, kad cits citam palīdz bērni un pieaugušie.

Diakonijas centrā Zie­massvētku gaidīšanas laikā 2014.gada decembrī valdīja īpaša rosība. Vīri nesa iekšā kastes un kārbas, Diako­nijas centra darbinieces Kristī­ne Rupeika un Inese Biteniece čakli izsaiņoja no kastēm pār­tikas produktus.

Lasīt tālāk

Ne brīdi bez darbošanās

Diakonijas centrā divas kundzes no baltiem diegiem tamborē aizkustinošus eņģelīšus. Tie būs Ziemassvētku dāvanām. Cita rokdarbniece ada aproces, bet divi jauni cilvēki cītīgi uzņem valdziņus. Viņi lūdz palīdzību padomdevējai INGRĪDAI BLUĶEI, kura skaidro, ka adījums nedrīkst būt pārāk ciešs, dzīpariem viegli jāslīd pa adatām, lai darbs sanāktu mīksts un patīkams.

Info no liepajniekiem.lv. Plašāk lasiet laikraksta “Kurzemes Vārds” 9. novembra numurā un kalpot.lv drīzumā.

Zvaigznes dienu gaidot

2015.gada 4.janvāra dievkalpojums Liepājas Krusta draudzē bija veltīts Zvaigznes dienas gaidīšanai. Svētrunā mācītājs Mārtiņš Urdze, kā šajā laikā pieņemts, apskatīja notikumu ar trim gudrajiem vīriem no austrumu zemes, kad tie, sekojot zvaigznei, kas liecināja par Jēzus piedzimšanu, devās Viņu satikt. Saistībā ar to mācītājs atgādināja, ka mums nav jābaidās no citām reliģijām, bet dialogs ar to pārstāvjiem reizēm var pat palīdzēt saprast mūsu ticību, kāda tā ir un novērtēt, cik kristietība ir neatkārtojama. Pēc dievkalpojuma pasākumu cikla “Dzintariņi” ietvaros uzstājās viesi – koris “Lauma” un notika sadraudzība pie tējas.

Rezolūcija ‘Veselības aprūpe cilvēkiem ar īpašām vajadzībām’

Dalībniekus uzrunā Aija Barča

2015. gada 27. novembrī Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā notika Liepājas Diakonijas centra rīkota konference “Veselības aprūpe personām ar īpašām vajadzībām”. Tā tika rīkota ar mērķi uzlabot personām ar īpašām vajadzībām, iespēju  saņemt cilvēka cienīgu veselības aprūpi. Konferencē piedalījās pārstāvji no nevalstiskām organizācijām, medicīnas nozares speciālisti un eksperti, kuri tās gaitā izstrādāja un pieņēma Rezolūciju “Veselības aprūpe personām ar īpašām vajadzībām”.  

Pasākumu atbalsta Vācijas fonds “Aktion Mensch”.  

Konferences materiāli tiek apkopoti un publicēti kalpot.lv konferenču sadaļā.

Par “Domino tirdziņa” dalību gaidāmajos pasākumos

2015.gada 6. un 7.martā Olimpiskajā centrā notiks ražotāju izstāde “Ražots Liepājā”. Izstadē piedalīsies arī “Domino tirdziņš” ar skaistiem rokdarbiem.

No 30.marta līdz 4.aprīlim RIMI Ostmalā notiks Lieldienu tirdziņš, kur arī ar savām precēm piedalīsies “Domino tirdziņš”.

 

Konference ‘Veselības aprūpe cilvēkiem ar īpašām vajadzībām’ 27.novembrī

Liepājas Diakonijas centrs (LDC) aicina interesentus piedalīties konferencē 

Veselības aprūpe cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”

Konference notiks piektdien, 27. novembrī, Krusta ev. lut. baznīcā, K. Valdemāra ielā 7. Sākums – plkst. 11.00.

Mērķis: veidot dialogu starp NVO pārstāvjiem un dažādiem ekspertiem veselības aprūpē, un kopīgi attīstīt redzējumu, kā uzlabot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iespējas saņemt cilvēka cienīgu veselības aprūpi.

Pasākumu atbalsta Vācijas fonds “Aktion Mensch” 

Lasīt tālāk