Ābolsvētku raibā pēcgarša

Šoreiz biedrības “Liepājas Diakonijas centrs” rīkoto Ābolsvētku [2015.gada 3.oktobrī] dalībniekiem dabas māte bija īpaši vēlīga. Saule neskopojās ar dāsnumu.  Svētki sākās ar svētbrīdi Liepājas Krusta baznīcā. To vadīja Karīna Krieviņa, kura aicināja sanākušos būt labestīgiem un darbīgiem: “Ir jāiet un jādara, lai paši kļūtu labāki un citiem darītu labu.” Diakonijas un Krusta draudzes locekļi tirgoja augļus un dārzeņus, kurus dāsni saziedojuši apkārtnes lauku saimnieki. Varēja iegādāties ievārījumus, konservus, kompotus, kā arī čaklo rokdarbnieču adījumus.

“Šogad pircēju aktivitāte ir ļoti liela. Jau no paša rīta iztirgojām visus kartupeļus un sīpolus,” pastāstīja Zigrīda Ābele. Viņai zemnieku dotās veltes pret ziedojumiem tirgot palīdzēja mazmeita Dace Gudēna. Meitene čakli svēra lauku labumus. Pie ābolu galda darbojās vēl viens no Krusta draudzes jauniešiem – Nauris Skaldis. “Es vēlējos nākt palīgā,” teica puisis.

Arita Ķuņķe [sk. 1.attēla centrā], tāpat kā iepriekšējo gadu, svētkos apkalpoja galdu, uz kura rindojās  lielās ogas – ķirbji. Šogad viņa ne tikai tirgoja, bet arī dalījās pieredzē, kā šos dzeltenos milzeņus garšīgi pagatavot. “Arī šogad taisīju no kļavu lapām rozītes, tās cilvēkiem  patīk, viņi labprāt iegādājas,” sacīja Arita.  

Svētkos notika ne tikai tirdzniecība, bet arī citas jautrības. Bērni varēja darboties radošā darbnīcā un kopā ar Daigu Grauduži [attēlā augstāk] krāsot akmentiņus. Savukārt puikas izmantoja iespēju spēlēt novusu un citas spēles. Varēja sacensties mīklu minēšanā, piedalīties loterijā un baudīt muzikālus priekšnesumus. Uzstājās ansambļi “Dzirkstele” un “Ziņģētājas”, dziedātāju un deju ansamblis no sociālās aprūpes centra “Iļģi”.  

“Es pirmo reizi esmu šajos Ābolsvētkos,” iespaidos dalījās ansambļa “Dzirkstele” dalībniece Solveiga Pelnēna. “Man ļoti patīk gaisotne, kas šeit valda. Patīk, ka piedalās tik daudz jauniešu. Un kādus gardumus meitenes sacepušas! Var cienāties ar raušiem, dzert tēju un klausīties koncertu!” Labdarības pasākumā iegūtos līdzekļus izlietos, lai palīdzētu Ukrainai.  

Daina Meistere “Svētki āboliem un citām rudens veltēm”, “Kurzemes Vārds”, liepajniekiem.lv, 05.10.2015. 

Pēc priekšnesumiem, kā ik gadus, notika izsole. Vēlāk – loterijas izloze, kuru vadīja Velta Maļika. 

Par pasākumu apskaņošanu rūpējās Ainars Zēbergs. Lai viss noritētu, kā paredzēts – krusta draudzes priekšniece Anita Rupeika. 

Neatņemama tradīcijas sastāvdaļa bija arī sadraudzības mielasts.

Paldies čaklajām, viesmīlīgajām virējām par garšīgo zupu! Pateicamies visiem, kas ziedoja, organizēja, piedalījās un citādi atbalstīja Ābolsvētkus arī šogad [programmu sk. publikācijā zemāk]. 

Ābolsvētki Egona Zīverta fotoskatījumā liepajniekiem.lv te>