Labdarība – mīlestības pilns tikums

“Par labdarību tiek saukts tikums, kad mīlestība, kādu mēs izjūtam katrs pret sevi, tiek pārnesta uz citiem cilvēkiem, ar kuriem mūs nesasita draudzības vai radniecības saites, pat uz pilnīgi mums nepazīstamiem cilvēkiem, pret kuriem mums nav nekādu saistību un no kuriem mēs neceram neko saņemt.” [Citāts ņemts no interneta.] Un šis tikums īpašu nozīmi iegūst tieši Ziemassvētku gaidīšanas laikā, kad cits citam palīdz bērni un pieaugušie.

Diakonijas centrā Zie­massvētku gaidīšanas laikā 2014.gada decembrī valdīja īpaša rosība. Vīri nesa iekšā kastes un kārbas, Diako­nijas centra darbinieces Kristī­ne Rupeika un Inese Biteniece čakli izsaiņoja no kastēm pār­tikas produktus.

“Par labdarību tiek saukts tikums, kad mīlestība, kādu mēs izjūtam katrs pret sevi, tiek pārnesta uz citiem cilvēkiem, ar kuriem mūs nesasita draudzības vai radniecības saites, pat uz pilnīgi mums nepazīstamiem cilvēkiem, pret kuriem mums nav nekādu saistību un no kuriem mēs neceram neko saņemt.” [Citāts ņemts no interneta.] Un šis tikums īpašu nozīmi iegūst tieši Ziemassvētku gaidīšanas laikā, kad cits citam palīdz bērni un pieaugušie.

Diakonijas centrā Zie­massvētku gaidīšanas laikā 2014.gada decembrī valdīja īpaša rosība. Vīri nesa iekšā kastes un kārbas, Diako­nijas centra darbinieces Kristī­ne Rupeika un Inese Biteniece čakli izsaiņoja no kastēm pār­tikas produktus. Tie, glīti pa paciņām sadalīti, nonāks pie Liepājas un apkārtnes daudz­bērnu ģimenēm.

Labdarība mērojusi tālu ceļu, dāvinājumu mūsu cilvē­kiem sarūpējuši Toronto “Dau­gavas vanagi” (Kanāda). “Mēs jau esam tikai tādi starpnieki,” savu devumu labdarībā rak­sturoja Diakonijas centra dar­binieki.

Pirms tam Krusta draudzes mācītājs Mārtiņš Urdze un Diakonijas centrs apzināja, ko visvairāk vēlas tās saimes, kurās aug kupls bērnu pulciņš. Ģi­menes bija aicinātas uzrakstīt vēstuli un izteikt savu lūgumu. Lūdza tieši pārtikas produktus. Tāpēc arī paciņās ieguls gan ik­dienas preces, arī konservi, mil­ti, eļļa, gan arī saldumi bērniem. Un tā pie priecīga pārsteiguma un gardas svētku maltītes tiks apmēram astoņdesmit mūspu­ses daudzbērnu ģimeņu.

Daina Meistere, “Kurzemes Vārds”, 2014.gada 18.decembris